Byte av tegeltak på Fornhemmet, 2020

Under våren / sommaren 2020 kommer vi att renovera tegeltaken på Sandstugan, Drängstugan, Undantagsstugan och Lötenstugan.

Arbetsbeskrivning.

  • Samtliga tegelpannor kommer att plockas ner och kontrolleras, de som vi anser tillräckligt bra kommer att återanvändas, inköp av begagnade pannor kommer att göras för att täcka upp för det som måste kasseras.
  • Befintlig bärläkt plockas bort.
  • Skivor av plyfa monteras på befintligt brädtak, därpå läggs ett lager av takpapp.
  • Ny strö och bärläkt monteras.
  • Återläggning av tegelpannor och justering av nock & vindskivor mm.
  • Nya hängrännor av trä kommer också att monteras.

Vårt eget arbete i projektet kommer att bestå av nedplockning och sortering av befintliga tegelpannor och ställningsbyggnad, vi kommer också att vara behjälpliga till byggentreprenören med enklare göromål.

Byggentreprenör är Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, Linköping

Arbetet har påbörjats i slutet av mars med att vi bygger ställning runt husen, allt för att få en så säker arbetsmiljö som möjligt.

Finansiering av projektet sker genom bidrag från Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Östergötland.

Totalkostnad 511 000.00 kronor, där Wist Hbf står för ca 52 000.00kronor.

Sammanhållande av föreningens medverkan är Håkan Gustafsson.

Några bilder från pågående ställningsbyggande.

Foto: Håkan Gustafsson

Fortsatt arbete

Här följer några bilder, tagna 200405, som visar det fortsatta arbetet med takrenoveringen på Fornhemmet. Bilderna visar hur det ser ut efter nedtaget tegel, efter att masonit och papp lagts på och några bilder på färdigt tak.

Foto: Håkan Gustafsson

Arbeten utförda 2020-03-23 till 2020-06-29

Text och foto: Håkan Gustafsson

Entreprenör har varit Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, som på de tre husen vid Sandgården tagit bort befintlig läkt, bytt ut rötskadat brädtak och därefter lagt 12mm plyfa, ny underlagspapp, ny strö och bärläkt innan man lagt tillbaka tegelpannorna. På Lötenstugan har man bytt ut ca 2 kvm rötskadat spontat tak, lagt ny papp samt i övrigt gjort som på Sandgården. Taknockar, vindskivor osv har också bytts ut där så varit nödvändigt. Samtliga hus har försetts med ny plåtbeslagning runt skorstenarna.

Hembygdsföreningen har genom deltagande av 12 medlemmar bidragit med ca 400 timmar ideellt arbete. Vi har byggt ställning, plockat ner, rengjort och sorterat ut vilka tegelpannor som kunnat återanvändas, vi har skaffat 1400 ”nygamla” som ersättning för de som kasserats, vi har renoverat / byggt nya hängrännor, målat med rödfärg och trätjära osv.

I projektet har även Östergötlands Museum deltagit som sakkunnig i byggnadsantikvariska frågor, vilket har varit en förutsättning för att föreningen kunnat söka och bli beviljade bidrag från Länsstyrelsen i Östergötlands län som fördelar medel från landsbygdsprogrammet 408 000 kronor och medel för vård av kulturhistoriska miljöer 63 000 kronor. Hembygdsföreningen egen insats är ca 52 000 kronor.

Bilderna från Sandstugan nedan visar hur det såg ut under arbetsperioden och efter:

Bilder från arbetet med Undantagsstugan:
Bilder från arbetet med torpet Löten:

Ny takränna skulle också sättas upp på Sandstugan enligt planen.

Här ser du en bild på ”gubbarna” som börjat med arbetet.
Blev en spännande resa att transportera den elva meter långa stocken på en tre meters vagn från Brommetorp till Fornhemmet.

foto: Berit Bergqvist