Dagsverksboken 1824

Från Dagsverksboken 1824 ges här exempel på vilka dagsverken som utfördes och hur många som deltog. En rolig detalj är anteckningarna om väderleken.
     
Dage Rapport 1824   
     
Datum KarleHjelpÖke
15 janLadugården2  
 Bränneriet1  
 Lassa halm2  
 Upprensa kullblåsta trän och hugga famnwed15  
 Klappa byk 4 
 Stuka byk 2 
 Köra halm från logarne  5
     
 Ladugården och bränneriet återkommer varje dag med 2 resp. 1 karledagsverke   
     
21 janHugga enris till badstugan1  
 Hugga famnwed13  
 Hugga grenstafwer2  
     
23 janRödja i Tinner-ängen11  
 Hugga famnwed7  
 Klappa byk4  
 12 par med 8 famnar wed till Tannefors   
     
28 janKöra småwed och agnor2  
 Hugga famnwed8  
 Gjöra grindar2  
 Mangla kläder  4
     
25 febAtt göra bord och bänkar till sädestorkningen3  
 Köra sjudarewed4  
 Kära långwed4  
 Hugga famnwed6  
 Laga kälkar2  
 Thöwäder   
Datum KarleHjelpÖke
4 marHugga famnwed15  
 Köra hjulstock till qwarntorpet3  
 Köra brovirke2  
 3 par ökar till Mörtlösa med wed.   
  Kalt  
6 marHugga famnwed6  
 Sko hästarna1  
 Rensa stafwer1  
 Kära tegelwed                                       par  12
     
10 marSkräda grindstolpar2  
 Hugga famnwed6  
 Köra ut famnwed ur en skogsbacke, 6 att köra och 6 att lassa12  
 Sågen2  
 Skura 2 
  Slagtaren ankom  
26 marSågen4  
 Köra i trädet14  
 Gnida oxarne i munnen1  
 Vårluft   
13 aprSågen2  
 Göra sandkistor2  
 Med muraren vid Stenhuset2  
 Gräfva i Saltpeterladan4  
  Snöglopp, kalt  
21 aprSågen2  
 Så blandkorn, korn och hafra2  
 Mylla5  
 Köra i trädet7 6
 Skåta renarne8  
  Solsken, värme  
22 aprSågen2  
 Så vicker och mylla2  
 Köra i trädet14  
 Hos mamsell 2 
     
30 aprSågen2  
 Köra i trädet15  
 I ladugården1  
 30 lass hö från Tinnerö   
  Bränningen upphör  
8 majSågen2  
 Hos byggmästaren4  
 Hägna4  
 Tröska linknopp4  
 Utsätta dikesjord2  
     
10 majSågen2  
 Hos byggmästaren8  
 Sätta potatis512 
 Binda upp oxfoder3  
 6 pers köra ler till tegelbruket   
  Arbetet börjat vid tegelbruket  
8 junTegelbruket6  
 Sätta stenmur6  
 Spränga sten3  
 Bryta ned3  
 Köra grus och lassa7  
 Göra en sladd2  
 Tvätta fåren 20 
     
9 junTegelbruket6  
 Sätta stenmur6  
 Gräfwa en graf vid Stohagen7  
 Sladda potatis2  
 6 pers köra ler   
  Litet regn  
11 junTegelbruket6  
 Stenmuren6  
 Köra grus4  
 Klippa fåren vid Sturefors 20 
 Fårklippning vid utgårdarne   
     
29 junLinköpings marknad. Ingen dagverkare   
     
 Dagsverken i ladugården upphåll 28/6- 10/10   
     
1 julStenmuren6  
 Köra sten2  
 Köra i åkern10  
 27 par köra gödsel   
  4 timmars åska och ett godt regn  
9 julKöra i åkern10  
 Risnäsbönderne slå Bestorp ängen   
  Något regn  
30 julBära sten ur oxhuset2  
 Laga dammluckorne   
 Vassarne vid ån och sjön slås af bönder o ch torpare   
     
14 augKasta hvete4  
 Smörja svinen med tjära4  
 Vid Slattefors att tröska råg 66 
     
23 augSladda10  
 Så råg4  
 Mylla råg4  
 23 par af bönderne att mylla   
 Skåta och slå kockor 25 
     
30  augHamlat och nedhuggit löf10  
 Kört löf4  
 Kört sjudarewed1  
 Lagt fyllning i oxhuset4  
 Uppsätta löf2  
 Bryta löf 22 
     
8 sepVid Slattefors brobyggnad9  
 Hugga ned löf6  
 Att skjuta tegel in uti ugnen5  
 Bryta löf 11 
     
16 sepSlattefors bro9  
 Köra i åkern12  
 Slå i trädgården87 
 Repa lin 4 
 Klappa byk 4 
     
20 sepSlattefors bro7  
 Köra i åkern9  
 Gräfva till humlegården2  
 Hos muraren2  
 10 man afsände för att hemta oxer i Skenninge   
     
29 sepSlattefors bro9  
 Gräfva upp potatis 720 
 Köra jord på humlegården3  
 Vinåkersgubben kommer   
  Stark storm  
8 oktTegelugnen2  
 Bära in fyllning i oxhuset2  
 Gräfva diken9  
 Kreatursauktionen hållen i dag   
  Töcken och regn  
10 oktSöndag. Började urväder kl 1/2 6 på, morgonen och räckte till midnatten utan uppehåll   
     
11 oktTegelugnen2  
 Till Tinnerö efter stalloxarne2223 
  Fryskalt hela dagen  
14 oktTegelugnen2  
 Bränneriet2  
 Vid kolmilan7  
 Vid slagt32 
 Skura 4 
 Till Tinnerö med kalfvar 6 
     
15 oktTegelugnen2  
 Kolmilan9  
 Köra rofvor, uptaga rofvor223 
 Vid Tinnerö i går och i dag8  
 Byka 2 
     
23 oktHarpa korn4  
 Stybba milan10  
 Köre blast ur trädgården2  
 Vid Tinnerö4  
 Skura och mangla 5 
  Regn och blidt  
1 novKolmilan2  
 Köra spånjord på ladugården5  
 Göra swinhoar1  
 Till Wiggebyholm med springbaggarne1  
 Mäta upp spannemål m.m.1  
 Tröska blandkorn1212 
  Kalt och litet snö  
4 novKolmilan2  
 Harpa blandkorn4  
 Köra jord af ladugården etc5  
 Gräfva diken6  
 Bråka lin 20 
 Köra sand till milan4  
  Regn och blåst  
18 novKolmilan2  
 Skåta upp ny milbotten6  
 Harpa och mäta blandkorn6  
 Rödja allén 202 
     
22 novKalkugnen2  
 Lägga ihop wed3  
 Köra spånor på ladugården5  
 Gräfva diken3  
 Laga kälkar2  
 Reparationer vid Penemynde2  
  Husförhör  
22 novKalkugnen2  
 Kasta hafra4  
 Harpa blandkorn4  
 Köra jord3  
 8 man tröska med slagor   
     
6 decKasta råg4  
 Taga upp tyrestubbar3  
 Tröskverket  12122
 6 par till staden med wed   
 2 par till staden med saltpetern   
  Kalt hela tiden  
8 decKasta råg4  
 Mäta upp råg m m4  
 Lägga ihop löfwed3  
 Vid svinslagten3  
     
9 decHarpa råg4  
 Lägga ihop löfwed7  
 Hjelp till svinens sönderhuggning och saltning2  
     
22 decAtt mäta och köra spannemål för bränneriet och tionde till prästerskapet4  
 Med wed till comministern etc1  
 Köra famnwed från skogen11  
     
24 decHugga julwed etc16  
 Köra kastwed m m4  
  Kalt  
28 decHarpa hwete4  
 Rödja buskar i Storängen8  
 Hugga wed4  
 3 par till Norrköping med hwete   
  Blåst, halt, kalt