Vasaeken, Rumpestångseken och Uggleeken

1989 fälldes tre stora ”sparbanksekar” på Hjortkälla som ett led i domänverkets sponsring av Vasavarvet, Skansen och Sjöhistoriska museet.

Vasaeken, en kärnfrisk 485-årig trädjätte med 116 cm diameter var före fällningen noggrant utvald av Vasavarvet för att användas vid rekonstruktionen av regalskeppet Vasa. Virket användes för tillverkning av ”knän” av naturvuxen ek som bär upp Vasas övre batteridäck.

Rumpestångseken användes till renovering av rumpestången på en väderkvarn på Skansen i Stockholm. Med rumpestången vrider man runt väderkvarnen i rätt vindriktning. I början användes oxar till att dra runt stången, men så småningom satte man på ett hjul för att underlätta för mjölnaren att med handkraft dra runt kvarnen. Rumpestången kallas också för stjärtbom eller kvarnhäst.

En tredje stor ek från Hjortkälla användes av Sjöhistoriska museet tillsammans med ett antal ekar från annan plats för rekonstruktion av en båt av 1300-talsmodell som man påträffade i den s.k. riksgropen i Stockholm under utgrävningen 1978-80.

På Hjortkälla står fortfarande ett stort antal imponerande ekar varav den s.k. Uggleeken är den största med omkretsen 4,30 m i brösthöjd. Uggleeken, vars stam bitvis är ihålig, har vissa år varit häckningsplats för kattuggla, därav namnet.