Eklandskapet

Eklandskapet vid Ringetorp 2001-04-20

Grova ekar (500-570 cm i omkrets) vid Ringetorp. Ekar från Bäckfall och slottsparken i Sturefors (620 cm i omkrets)
Lite granskog utmed Borrtorpsvägen.