Två flyglärare omkom vid provflygning

Furirerna Per Olof Erik Bjerkfeldt t.v och Per Gustaf Lundberg

Ur ÖC 17/6 1949

HELSINGBORG 16/6 (TT)

Två unga flyglärare vid flygkrigsskolan på Ljungbyhed omkom på torsdagen under provflygning, då planet störtade i terrängen vid Vedby strax utanför Klippan. De omkomna är furirerna Per Gustaf Lundberg, född 1924, och Per Olof Erik Bjerkfeldt född 1927.

Haveriet inträffade under provflygning med ett holländskt skolflygplan typ Fokker 811(#1). Planet, som tillhör N. W. Nederlandsche Vliegteugenfabrick Fokker, Amsterdam, hade sedan några dagar ställts till flygvapnets förfogande för att utröna dess lämplighet för svenska flygvapnet. Lundberg och Bjerkfeldt skulle utföra vissa under utbildning förekommande manövrer enligt ett fastställt program. Efter vad som hittills framkommit synes flygplanet efter en looping ha utfört några branta svängar, varvid ena vingen sannolikt brutits av. Planet har därefter gått i marken utan att de ombordvarande hunnit rädda sig med fallskärm.

Brutna vingen lade sig över maskinen

Planet befann sig enligt ögonvittnens utsago på omkring 500 meters höjd, då olyckan inträffade Sedan vingen knäckts veks den uppåt och lade sig över planet, varigenom den blockerade den skjutbara huven över sittbrunnarna. Den ene flygaren lyckades trots detta ta sig ut och försökte hoppa, när planet befann sig omkring 75 meter från marken, men fallskärmen hann inte utveckla ut sig.

Bjerkfeldt var son till förman Erik Bjerkfeldt och hans maka, Bjärka-Säby. Han var född i Vist 1927 och avlade realexamen i Linköping 1943. Efter en kortare tid vid postverket anställdes han vid flygvapnet 1946. Sedan maj 1948 har han varit flyglärare vid Ljungbyhed. Närmast sörjande är föräldrarna, en broder och två systrar.

#1 I artikeln angavs flygplantypen till Fokker 811, troligen skrivfel,
bör vara Fokker S-11 / HH