En mycket sorglig olyckshändelse


    Ur ÖC 19080907

En mycket sorglig olyckshändelse inträffade i går f. m. vid half 8-tiden då rättaren Gustaf Skarp från Styfvinge gård, Vist socken, genom våda råkade skjuta sig till döds.

Hr S. hade på morgonen gått för att jämte några personer skjuta till måls, och hade redan aflossat ett skott samt var sysselsatt med omladdning, då genom någon oförsiktighet skottet brann af och omedelbart dödade Skarp.

Denne var en man i sina bästa år –33– omtyckt och dugande. Han efterlemnar enka, född Odén, och 4 barn, hvaraf det äldsta endast är 7 år.
 

 (Avskrift för Whbf 2014-07-17 /HH)