Förteckningar över gods, gårdar, torp och backstugor i Wist

År 1917 fanns det 126 gods, gårdar och torp i Wist enligt en förteckning upprättad av Wists Lifsmedelsnämnd. Förteckningen innehåller namn på brukaren, antal personer, antal hektar samt antal hästar, nöt och svin som fanns i hushållet i september 1917 (originalavskrift, tidigare länkar borttagna).

Wist Lifsmedelsnämnd
Självhushållen i Wist september 1917

        

Nr

Hushåll

Föreståndare

Pers

Ha

Häst

Nöt

Svin

110

Aspebråten

A W L Andersson

5

15

4

13

3

20

Banketorp

S Samuelsson

4

12

3

13

4

27

Barkesved

J P Jonsson

5

9

2

10

3

1

Bjärka-Säby

G von Zveighbergh

295

430

81

351

180

89

Björksäter

K Andersson

11

12

3

12

5

90

Björksäter

Anton Hermansson

9

12

2

12

3

25

Bomanstorp

N G Sundberg

3

3

2

7

2

124

Bomanstorp

C P Svensson

4

2

1

3

1

101

Borrtorp

A Lind

3

2

0

3

1

119

Braberg

Erik Gylling

2

6

0

5

1

29

Brommetorp

Josef E Ström

4

8

3

11

4

87

Bäck

A Liljegren

7

9

0

9

2

16

Cedersberg

David Flärd

10

25

5

21

5

95

Dalshult

Oskar Viren

11

32

9

31

18

48

Damin

C G Samuelsson

3

6

0

11

1

112

Ebbetorp

Karl Persson

4

13

2

11

3

125

Eriksholm

E J Oden

3

4

1

3

14

33

Fallemo

Alfred Gustafsson

5

6

0

11

6

43

Fiskarstugan

F Gustafsson

4

3

1

5

3

54

Fiskvik

P E Sjöö

5

3

0

5

2

81

Flånstorp

C A Forsling

12

10

2

9

5

57

Gasarp

K Andersson

9

16

6

17

4

70

Gattorp

P A Nyberg

7

14

3

7

2

85

Grimsmålen

C E Claesson

6

9

4

12

3

22

Gunnarsbo

Didrik Karlsson

7

11

2

15

7

8

Göttorp

Axel Eriksson

7

18

4

14

7

86

Hagen

C J Wallman

5

6

0

6

1

49

Hasselkulla

P A Roos

5

5

2

6

3

34

Humpen

Amalia Gustafsson

7

5

0

8

2

105

Husby

O Gustafsson

9

15

5

15

2

31

Hybbeln Bj. S

A F Eriksson

4

3

2

4

2

83

Hybbeln Sturefors

C A Johansson

3

7

0

8

3

55

Håkantorp

O Eriksson

1

3

0

4

0

17

Hållingstorp

C G Lind

7

25

8

22

6

37

Häradsveden

Karl Johansson

4

4

0

9

1

32

Hästemo

C J Karlsson

4

11

3

18

7

59

ingetorp

S A Svensson

10

9

4

5

9

93

Jordstorp

Albin Cederkvist

4

13

4

11

3

80

Jubäck

A F Gustafsson

6

11

1

11

3

52

Kalvsveden

F G Wiström

8

6

0

8

2

12

Karsnäs

C A Johansson

10

23

4

20

4

77

Kattsäter

K Karlsson

2

3

0

5

2

94

Klint

K A Andersson

7

18

5

17

7

126

Klockarängen

A O Andersson

0

3

0

3

1

13

Kringstorp

Carl Nilsson

10

30

5

35

9

64

Kristinelund Risnäs

C Johansson

3

2

0

2

1

121

Kränstorp

P J Svensson

3

5

1

6

1

88

Kärr

C W Gustafsson

7

13

3

11

11

115

Labbenäs

J A Johansson

5

14

3

17

2

28

Landamäre

G Gustafsson

6

5

0

10

3

39

Lilla Långnäs

Per Eriksson

7

8

0

11

7

40

Lilla Långnäs

J A Andersson

10

17

3

16

5

75

Lillsäter

L J Karlsson

4

6

0

7

2

35

Lugnet

C Wikvist

8

9

2

13

7

76

Lövsveden

C F Larsson

4

8

0

9

3

44

Lövudden

Hj Magnusson

7

4

0

9

1

98

Markustorp

A Jaensson

8

8

0

11

2

99

Markustorp

O E Johansson

5

10

2

10

3

100

Markustorp

Valfrid Nilsson

7

10

3

12

4

19

Mumsmålen

J Olsson

4

14

4

12

3

53

Myran

Olov Roos

2

5

0

5

3

58

Mårdstorp

C G Gustafsson

9

25

4

22

11

96

Mörketorp

E Sundström

5

10

4

10

2

97

Mörketorp

A Viren

5

10

2

8

2

106

Norrberga

Johan Nilsson

3

10

0

8

2

113

Norrberga

J L Johansson

9

18

4

13

2

114

Norrberga

John samuelsson

6

15

1

15

2

117

Norrberga

A Karlsson

4

5

0

6

2

120

Norrberga

K Rubin

7

5

2

3

1

82

Nybygget

Gustaf Hagberg

4

6

0

8

3

73

Nyhagen

Gustaf Palmkvist

6

2

0

2

1

107

Nytorp

A F Gylling

6

2

1

3

1

116

Paradis

O Andersson

6

3

0

3

2

23

Pinnerum

J P Karlsson

6

13

5

14

4

50

Pirum

S A Eriksson

7

5

0

6

3

103

Prästgården

C F Klaesson

14

22

5

21

4

91

Ringetorp

J F Johansson

6

15

4

10

3

92

Ringetorp

Carl Johansson

8

13

3

17

4

14

Ringsnäs

C F Lindkvist

6

22

4

18

4

60

Risnäs

Aug Göransson

9

18

3

17

4

62

Risnäs

P G Gustafsson

8

27

6

21

5

63

Risnäs

J W Kristoffersson

8

15

1

16

3

61

Risnäs Överby

Aug Karlsson

10

21

4

19

3

74

Rudan

Hj Bergström

0

0

0

0

0

26

Sadelmakartor

Hj Larsson

2

3

0

3

2

51

Sand

A P Johansson

5

7

0

12

3

111

Seljesäter

A Carlsson

8

13

2

14

5

104

Seltorp

C O Svensson

3

17

0

10

4

102

Sjösäter

A Stolt

4

2

0

3

1

11

Skogs Norrgård

Carl Andersson

5

15

3

17

3

7

Skogs Skattegård

Gustaf Andersson

17

41

6

38

7

6

Skogs Södergård

Axel Jonsson

33

59

11

39

3

109

Skogs Östergård

Gustaf Jonsson

4

10

2

12

4

108

Skrinhult

E Forsen

3

4

1

3

2

15

Skålstorp

Werner Eriksson

8

16

3

15

5

122

Smedstorp

P V Andersson

2

2

0

5

1

84

Smedstugan

N P Jonsson

2

0

0

1

1

47

Snörom

C A Carlsson

2

5

0

6

2

41

Solbacken

V Wikvist

8

6

2

6

8

42

Solberga

Vilhelm Larsson

8

5

0

10

13

78

St. Dala

Hj Andersson

8

9

3

5

3

45

Stafsborg

V Fransson

7

3

0

6

8

46

Stafslund

C F Fransson

4

3

0

5

1

2

Stafsäter

Thor Lundblad

76

188

36

150

1

24

Stora Hagen

Frans Andersson

3

6

3

7

2

38

Stora Långnäs

A F Larsson

7

12

5

10

4

123

Storängen

A F Andersson

4

6

2

9

3

3

Sturefors

T G Bielke

214

306

38

232

27

4

Styfvinge

E Johansson

22

80

10

50

4

118

Sundet

Gustafsson

10

4

0

7

1

9

Sätra

C J Fredriksson

6

16

3

16

3

72

Tacketorp

C J Johansson

4

9

0

9

2

21

Tholstorp

Ernst Jaensson

8

7

4

5

2

36

Tjugmålen

D Åström

5

15

1

17

2

69

Toketorp

J A Lind

9

20

3

12

5

10

Tolemålen

S Markman

6

7

6

12

9

30

Tomta

C P Lilja

3

2

0

6

1

5

Wessentorp

Albert Ekdahl

37

75

16

54

19

71

Windstorp

Oskar Johansson

6

18

5

11

5

65

Vreta

G A Viking

9

12

0

9

2

66

Vreta

Viktor Gustafsson

15

17

2

14

5

67

Vreta

N F Gustafsson

9

12

2

9

4

68

Vreta

Gustaf Andersson

4

12

2

9

2

56

Västerås

C Holm

3

4

1

4

2

18

Åkroken

A G Ströhm

4

12

3

14

10

79

Åndebäck

G Karlsson

4

13

2

12

3

  

S:a

1385

2383

434

2145

677

 

Nedskrivet 1917 av Albert Ekdahl, Avskrivet 1994 av Anders Ekdahl