Förteckning över utvalda vävprover från Fornhemmet Bjärka-Säby

Provsamlingarna har katalogiserats av en studiecirkel vintern 1979-80. Medlemmar i cirkeln var Maj Jonsson, Stina Andersson, Karin Druid, Ingegerd Drotth Anette Jonsson och Birgit Hackl. Provbitarna hade insamlats vid Manne Hofrens undersökningar i början av 1920-talet .( Boken om Bjärka-Säby Fornhem kom ut 1925 ) Proverna har lagrats i en låda med Hofréns anteckningar om ålder och ursprung. Detta har kunnat bekräftas av bl.a. Rune Sundströms (Whbf nuvarande – 2014 – ordförande) uppgifter om ett hästtäcke med nr Kypert 1389.

Vävproverna finns för beskådande sommartid på Fornhemmet Bjärka Säby. Liksom övriga byggnader, möbler och textilier.

 

Sturefors i oktober 2001 

Helge Fransson.