Friluftsgudstjänst i Bomtorpet 2006-06-11

Årets friluftsgudstjänst med Frälsningsarmén vid Bomtorpet gynnades  av ett strålande sommarväder. Ungefär 150 personer deltog.

Mötet leddes av Hans och Kerstin Högberg och musikalisk ledare var Jan Jansson.