Gamla mått och vikter

 

Aln = 2 fot = 0,5938 m

 

Ankare = 15 kannor = 39.3 liter

 

Centner = 42,5076 kg

 

Decimallinje =(från 1880 talet) = 2,969 mm

 

Famn (vedmått) = 6x6x3 fot =2.83 m3

 

Famn = 3 alnar = 6 fot =1.781 meter

 

Firking se fjärding

 

Fjärding (spannmål) = halvspann =36,6 liter

 

Fjärdingkar =kappe= 4,58 liter

 

Foder (flytande vara) = 360 kannor =942.1 liter

 

Fot = 0,2969 meter

 

Glas (sjöterm) = ½ timme

 

Halvstop = 0,6543 liter

 

Hästkraft (effekt) =735,5 watt

 

Jungfru = 1/16 stop = 81,8 milliliter

 

Kabellängd (sjöterm) = 120 famnar =213,72 meter

 

Kanna = 1/10 kubikfot = 2,617 liter

 

Kannland (mark) = 88,15 m2

 

Kappe = 4,58 liter

 

Kappland = 154,3 m2

 

Knop = 1852 meter/timme

 

Korn = 1/100 ort = 42,5 kg

 

Kvadratfot = 881,5 cm2

 

Kvadratrev =10 000 fot2 = 881,5 m2

 

Kvadratstång = 100 fot2 = 881,5 m2

 

Kvarter =1/4 aln = 14,85 cm

 

Linje = strå = 1/12 tum = 2,062 mm

 

Lispund = 20 pund = 8,5015 kg

 

Lodd (massa) 1/32 pund = 13,2836 gram

 

Lås =15 famnar = 28,2 meter

 

Läst (rymd) varierande i olika varuslag mellan 1,3 – 3,1 m3

 

Mark = ½ pund = 0,234 kg

 

Meterfot ( trämått ) = 1/3 meter

 

Mil(gammal sv) = 10688,5 meter

 

Nyläst = 10000 skålp. = 4250,76 kg

 

Oxhuvud (rymd) = 9 fot3 =235,5 liter

 

Pipa (rymd) = 180 kannor =471 liter

 

Pot =stop = 1,3 liter

 

Pund(massa) =0,468 kg

 

Quintin (massa) = 0,468 kg

 

Qvarter = ¼ stop = 0,327 liter

 

Rast = 4 fjärdingsväg = 8-10 kilometer

 

Ref (rev) =100 fot = 29,69 meter

 

Rode = stång =10 fot =2.969 m

 

Sextondel =1/16 aln =3,711 cm

 

Sjömil = nautisk mil = distansminut = 1852 meter

 

Skeppund= 20 lispund =170.0303 kg

 

Skålpund (massa) = pund

 

Skäppa = fjärding = ¼ spann = 18,3 lit

 

Span = 9 tum

 

Spann = ½ tunna =73,3 liter

 

Spannland ( mark) = ½ tunnland =2468,2 m2

 

Standard (trä) =5,097 m3

 

Stop = ½ kanna =1.3 liter

 

Storhundra (fisk) = 120 st

 

Streck = kompassens 380 grader delat med 32

 

Strå = linje = 2,062 mm

 

Tum = 1/12 fot = 2,4742 cm

 

Tunna = 48 kannor = 125,6 liter

 

Tunnland = 14000 alnar2 = 4936,4 m2

 

Uns = ca 30 gram

 

Vakt (sjöterm) = 8 glas = 4 timmar

 

Verktum = 1/12 fot =2,4742 cm

 

Åhm = 4 ankare = 157,2 liter

 

Åttondel = 1/8 aln = 7,423 centimeter

 

VAR RÄDD OM DINA GAMLA MÅTT

OCH VIKTER- EN VACKER DAG HAR

DU VÄXT UR DEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Helge Fransson Sturefors

förste APRIL 2000.