Grönlund, Stavsäterbygdens handelsbod
Av Nils Sjöberth

Grönlund som var beläget ca. 3 km. sydväst om Stavsäter, var bygdens handelsbod. En diversehandel med ett sortiment som täckte behovet av varor för landsbygdens befolkning fram till 1950-talet. Utbudet av statusprylar hade då ännu inte infekterat samhället. Därför var behovet av varor koncentrerat till familjens försörjning, samt prylar som hade anknytning till det dagliga arbetet. Fast Grönlund var en liten handelsbod, så fanns där ändå en stor bredd av varor, anpassade just efter landsbygdens behov.

Kaffe, socker, snus, karameller, ja praktiskt taget alla dagligvaror såldes över våg i lösvikt. Silltunnan hade sin givna plats i ett mindre förrådsutrymme vid sidan av affärslokalen. Liar, yxor, träskor, spik m.m. fick man välja ut från ett mindre förrådsutrymme på vinden. Bland arbetare och torpare i närbygden höll man sig med höns, i första hand för det egna behovet. Överskottet av ägg gick man till ”handlarn i Grönlund” med, som då fungerade som uppköpare för en större ägg-grossist. Likaså kund man få avsättning för hemkärnat smör På 50-talet började den fasta befolkningen att minska, i stället kom sommargäster att fylla arbetarbostäder och torp. Det här var naturligtvis kännbart för affären i Grönlund, eftersom kundunderlaget på vintern fick en drastisk sänkning. Det stora dråpslagen för affären blev när varubilarna började frekventera landsbygden. Då man från bilarna kunde handla sina dagligvaror direkt utanför den egna dörren. Det här gjorde att den lilla fina handelsboden, som varit en livsnerv för bygden, blev utkonkurrerad. 1958 stängdes Grönlunds diversehandel för gott.