Hänt under 2023

2023-03-23 Årsmöte

2023-05-07 Vårröjning utomhus och städning inomhus vid Fornhemmet.

2023-05-21 Torpvandring till Tolmålen m fl

2023-06-08 Ekolog Torbjörn Blixt från Länsstyrelsen berättar om småkryp i eklandskapet.

2023-06-16 Slåttergille och höhässjning vid Fornhemmet.

2023-07-23 Friluftsgudstjänst i Bomtorpet

2023-08-13 Hembygdsdagen i Fornhemmet inleds med friluftsgudstjänst, därefter underhåller Blue Berrys. Lokala knallar, kaffeservering, lotterier.