Östergötlands läns hemslöjdsutställning i Linköping 1911

Av Brita Petersson i januari 2010.

På hösten 1910 bildades Östergötlands länd Hemslöjdsförening. Den mest drivande kraften vid starten hette Lilly Zickerman. I det upprop som utgick före bildandet av föreningen angav hon också skälet till varför föreningen borde komma till stånd. Här följer ett utdrag ur uppropet.

”Hemslöjd är mycket mera värt att uppmuntras, som det utövas på en ej annars tillvaratagen tid. Den tid de andra binäringarna upptaga är den ljusa tiden på dagen, då arbetet rör sig utomhus. Men ska verkligt välstånd uppstå bland våra lantbrukare måste tiden under varje årstid vara fullt utnyttjad och varje stund avtvingas sin tjänst. I vårt land mer än någonstädes är detta fallet, ty den korta sommartiden kan ej inhösta vad hela långa vintern fodrar till levnadsinkomster.”

Redan året därpå var den unga föreningen redo för sin första utställning, som ägde rum den 26 maj till 5 juni 1911. Enligt bevarad katalog var utställarnas antal omkring 450 personer, varav 49 personer var hemmahörande i Vist socken. De övriga deltagarna kom från olika Östgötasocknar, och bestod mest av kvinnor. Ett fåtal män förekom med traditionella manliga hantverk. Utställningen var indelad i 5 grupper, Vävnad, Spånad, Knyppling, Möbler och Diverse arbeten. Gruppen vävnad hade lockat det största antalet utställare med 1556 nummer. Ett nummer var lika med ett arbete.

Deltagarna från Vist kom från alla delar av socknen. En del med många arbeten, andra med bara något enstaka alster, som förmodligen den personen var speciellt skicklig att tillverka.

Anna Wirén i Markustorp, som deltog under gruppen vävnad, var den av Vistborna som bidrog med största antalet arbeten, hela 25 stycken. Sara Carlsson från Ulriksdal hade tillverkat band, kläden och näsdukar, vilket allt var prissatt, vilket tyder på att hennes arbeten voro till salu. Under gruppen spånad deltog ett tiotal Vistkvinnor, däribland Sofia Svensson i Hovetorp med en härva blångarn och en härva tåggarn som vuxit och beretts på gården. Gruppen möbler upptog bara 15 nummer, en enda Vistbo återfinnes där, J. A. Vestergren från Skog, som tillverkat klädhängare. I gruppen knyppling deltog ingen Vistboende. I gruppen diverse arbeten syns bland andra Maria Wiqvist i Solbacken som stickat 2 par strumpor, till vilka hon också spunnit garnet. Vidare förre korpralen A. Lind i Borrtorp som tillverkat en barnvävstol samt en bandvävstol och 12 st. passerpressar. Antalet pressar tyder på att det inte bara var avsett till husbehov.

Till mera ovanliga arbeten hörde Matilda Johanssons i Källsäter och Karin Jonssons i Hovetorp som båda tillverkat klädstreck, Matilda 60 meter och Karin 6 buntar. Som framgår av förteckningen över de utställda föremålen fanns fortfarande kunskapen att tillvarata linet allt ifrån skörden och fram till färdigt lakan eller duktyg. Detsamma gällde ullen, den klipptes, tvättades, kardades och spanns både i grövre tråd för stickning av diverse plagg. Men också i tunnare tråd för vävning av tyger.

Den lilla katalogen som salufördes till ett pris av 10 öre i samband med utställningen, har givit oss ett värdefullt tillskott i vetandet om det textila arbetet som bedrevs i hemmen vid denna tid.

Ur ÖC 1911-05-26

Östergötlands hemslöjdsförenings utställning

Öppnas i dag kl. 12 midd. i Ljungstedtska skolans i Linköping lokaler, där tekniska aftonskolan f. n. residerar.

Med denna utställning har hemslöjdföreningen för vårt län börjat sin verksamhet, och det må så godt först som sist sägas att det skett på ett så förtjänstfullt sätt, att, om man får döma däraf, de största förhoppningar kunna ställas på arbetet i dess fortsättning, hvilket vi äro öfvertygade om kommer att skötas lika förträffligt som starten.

Det är en utmärkt utställningslokal, som lämpar sig särskildt väl för denna utställning, då aftonskolans elever komma att få ett godt tillfälle att tilgodogöra sig den gamla östgötska hemslöjdskonsten, en under århundraden framvuxen kultur, som kanske är den yppersta i detta hänseende i vårt land. Det kan nämligen knappast bestridas att den nått en högre utveckling än den redan världsberömda dalaslöjden, som man nu söker göra allmängiltig som uttryck för hela den svenska hemslöjdskonsten.
Hur oriktig denna sistnämnda uppfattning är framgår nogsamt vid ett besök på utställningen, där man får tillfälle att göra jämförelser och taga i ögonsikte en del af den rikedom på egna slöjdalster som vårt landskap eger.

Det finns på utställningen prof på väfnader af mattor, klädnings- och duktyger med originella östgötamönster af en så fin konstnärlig smak och uppvuxna ur en så rik och förnäm kultur att de i sin konstnärliga enkelhet söka motstycken.

Från en östgötaprestgård har man t. ex. lyckats få en profkarta på alla klädningstyger som väfts där, låt oss säga på de senaste 100 – 150 åren. Bland dessa finnas mönster så säregna och på samma gång vackra, att man blir alldeles betagen i dem. Och på mattafdelningen finnas kanske ändå vackrare saker att se. Där ser man t. ex. en af råghalm förfärdigad matta, med en enkel men personlig teckning, att den lockar fram i tankarna den utsökta japanska hemslöjdsindustrien.

Af länets linodling och förädlade produkter däraf finnes äfven en synnerligen vacker utställning, som manar att icke blott på allt sätt uppmuntra det nyvaknade intresset för linodlingen, utan äfven att arbeta för linets förädling genom hemslöjd, hvarigenom produkten blir oförlikneligt vackrare och glansfullare än genom maskin-kemisk behandling.

Montrerna i salens midt upptagas af Vadstenaspetsar, och är denna utställning kanske den fullständigaste och vackraste som någonsin blifvit gjord af denna världsberömda konstart.

Äfven af gobeliner, för hvilken konstväfnad intresset i Vadstenaorten på ett glädjande sätt återuppspirat tack vare framför allt fröken S. Giöbels ansträngningar, finnas synnerligen vackra prof.

Utställningen, som står under fröken G. Björks insiktsfulla och energiska ledning, är så vacker och och af så stort kulturellt intresse för vår provins att ingen, absolut ingen, som har den ringaste känsla för vår hemslöjd, bör underlåta att besöka densamma.

 

Utställningen hålles öppen till den 5 juni, hvardagar från 10 – 7 samt sön- och helgdagar från 1 – 5 på dagen.

Inträdesavgiften är satt så billig som till 25 öre för äldre och 10 öre för barn. På sön- och helgdagar är priset 10 öre för alla..

Utställare från Vist

Utställare från Vist på Hemslöjdsutställning 1911

Denna namnlista följs av en beskrivning av var och ens bidrag till utställningen

Andersson Anna, Skog, Hofvetorp
Andersson Ester, Bjärka-Säby
Andersson Ida, Bostorp, Sturefors
Andersson Kristina, Botthem, Bjärka (oidentifierad)
Andersson Tekla, Hamradalen, Hofvetorp
Drots Lovisa, Grufstugan, Bjerka-Säby, Bjärka.
Engström Adolf, Hofvetorp
Engström Agda, Stafsäter
Engström Vendla, Stafsäter
Forslind (Forsling) Axelina, Bjärka-Säby
Grip Johanna, Grufstugan, Bjerka-Säby, Bjärka.
Gustafsson F.O., Fiskarestugan, Bjerka
Gustafsson Hilma, Hofvetorp
Henriksson Alma, Solbacken, Hofvetorp. Johansson Cecilia, Hofvetorp

Johansson Matilda, Hofvetorp
Johansson Matilda, Källsätter, Sturefors
Johansson Vilhelmina, Labbenäs, Bjärka-Säby
Johansson Elin, Labbenäs, Bjärka-Säby
Johansson Sigrid, Labbenäs, Bjärka-Säby
Johansson Emilia, Karsnäs, Bjärka-Säby
Jonsson Johansson Karin, Hofvetorp (83)
Jonsson Maria, Skogs Östergård, Hofvetorp
Karlsson Sara, Ulriksdal, Sturefors
Karlsson Tilda, Helgestorp Sturefors (oidentifierad)
Leijser Helga, Stafsäter
Liljebäck Anna, Bjärka-Säby
Lind A., Borrtorp, Bjerka
Nilsson Kristina, Kringstorp, Bjärka
Nilsson Thilda, Stafsäter
Palm Emma, Sjösätter, Skog, Bjärka-Säby
Pettersson Emma, Bjerka-Säby, Bjärka
Ring Clara 82 år Sturefors.
Roos C., Stafsäter
Samuelsson Gunhild, Dalshult, Bjärka.
Salomonsson Maria ”M.S” Bjärka-Säby.
Spjut Tekla, Mosshult, Bjärka
Ström A (gammal). Brommetorp Bjerka
Sundström Agda, Mörketorp, Bjärka
Svensson Kristina, Hofvetorps kanalstation
Svensson Sofia, Hofvetorp Sofia Amalia
Torin Josefina, Bjerka-Säby, Bjärka
Urbom Maria, Bonntorpet (Bomtorpet), Sturefors
Westergren J.A., Skog, Hofvetorp
Wiqvist Maria, Solbacken, Hofvetorp

Wirén Anna, Markustorp, Bjärka.
Wisen Anna, Bjerka-Säby, Bjärka

Wistrand Selma, Fredriksberg, Bjärka-Säby
 
 

Utställare från Vist

Fr. Anna Wirén, Markustorp, Bjärka.
Född 1878 i Vist. Dotter till häradsdommare Anders Vilhelm Wirén och hans hustru Carolina Persdotter.

Väfnader
473. Broderad duk, väfd af hemullsgarn, ritad, påklistrad och sydd af utställarinnan.
474. Matta, hemfärgad.
475. Röd ylleduk, dubbelbred, väfd af hemullsgarn.
476. Gardin med bård.
477. Gardinbit, rödrutig.
478. Duk i dräll, röd och hvit.
479. Serviett i dräll, gul och hvit.
480.       ”          ”    hellinne.
481.       ”          ”        ”
482.       ”          ”    halflinne.
483. Duk i dräll, hvit.
484. Handduk, hellinne, dräll.
485.        ”            ”           ”
486.        ”            ”        kypert.
487. Lakan,          ”            ”
488.     ”               ”            ”
489. Duk lärft med hålsöm.
490-497. Tygprofer 8 st.

Fr. Alma Henriksson, Solbacken, Hofvetorp.
Född Wiqvist i Vist 1873. Gift med statdrängen vid Hofvetorps gård Frans Otto Henriksson.

Väfnader
498. Lakan, halflinne, kypert.
499.      ”          ”            ”
500. Duk, dräll, halflinne.
501. Handduk.
502-505. Tygprof.

Gunhild Samuelsson, Dalshult, Bjärka.
Född 1881 i Vist. Dotter till brukaren av Dalshult Carl Otto Samuelsson och Inga Lisa Andersdotter. Senare gift med Oskar Wirén i Markustorp.

Väfnader
590. Täcke, tyg och foder, hemväft.
591. Duk i dräll, hellinne.
592.   ”        ”         ”
593. Serviett, hellinne.
594. Serviett, halflinne.
595. Handduk, kypert, hellinne.
596. Lakan med virkad spets.
597. Gardinprov.
598.        ”

Fr. Maria Wiqvist, Solbacken, Hofvetorp .
Maria Lovisa. Född Engström 1843 i Vårdnäs. Gift med torparen Carl Johan Wiqvist i Solbacken.

Väfnader
603. Serviett, halflinne.
604. Lakan ”
605. Ulltyg.
606. Näsduk.
607. Tygprof.
608.       ”
609.       ”
610.       ”
611.      ”

Diverse arbeten
223. 1 par strumpor handspunna och stickade
224. 1 par ½-strumpor    ”                      ”

Fr. Anna och Lisa Flärd, Cedersberg, Bjärka
Deltog med gemensamma arbeten på utställningen. Anna Matilda, född 1880 i Askeby. Sofia Elisabet, född 1889 i Askeby. Anna och Lisa var döttrar till den siste arrendatorn vid Cedersberg, Anders Gustaf Flärd och hans hustru Matilda Maria Jakobsdotter.

Väfnader
612. Blus.
613. Schal.
614. Bordduk, ylle.
615. Handduk med bård (paradhandduk).
616. Bolstervar
617. Förkläde.
618-623. Ylletyg.
624. Ylletygsprov.
625-628. Bommullstyg.
629. Lakansväf.
630.        ”
631. Gardin.
632. Daldrällsduk.
633. Näsdukar.

Fr. Tekla Spjut, Mosshult, Bjärka
Tekla Christina Pettersdotter. Född 1869 i Vist. Gift med torparen Lars August Spjut.

Väfnader
634. Matta, 25 m.
635. Serviett, dräll, halflinne.
636.      ”       daldräll, gul och hvit.
637.      ”            ”       röd och vit.
638. Daldrällsväv, röd och grön.
639. Ulltyg.

Fr. Kristina Nilsson, Kringstorp, Bjärka
Kristina Petersdotter. Född i Vårdnäs 1869. Gift med brukaren av Kringstorp Carl Nilsson.

Väfnader
640. Sängöverkast.
641. Drällduk, hellinne.
642. Gardin.
643. Serviett, dräll, hellinne.
644. Handduk, kypert, halflinne.

Fr. Maria Jonsson, Skogs Östergård, Hofvetorp
Maria Sofia Nilsdotter, född i Grebo 1858. Gift med hemmansägaren Lars Gustaf Jonsson i Skog.

Väfnader
645. Sängöverkast.
646. Handduk, kypert, halflinne.
647.       ”         halflinne.
648. Serviett.
649. Överdragstyg.

Spånad
55. 1 härfva tåggarn.
56. 1     ”     blångarn.

Fr. Anna Andersson, Skog, Hofvetorp
Anna Lovisa Magnusdotter, född 1853 i Mjölby. Gift med nämndemannen Anders Gustaf Andersson i Skog.

Väfnader
650. Lakan, halvlinne.
651. Handduk, dräll, halflinne.
652.       ”         kypert    ” .
653. Gardin.

Spånad
53. 1 härfva tåggarn.
54. 1     ”      blångarn.

Fr. Anna Liljebäck, Bjärka-Säby
Född Persdotter, 1874 i Malmöhus län. Gift med kusken vid Bjärka-Säby Göran Reinhold Liljebäck.

Väfnader
654. Lakan med örngått.
655. Handduk, dräll.
656.       ”            ”

Fr. Helga Leijser, Stafsäter
Född i Grude, Älvsborgs län 1877. Gift med befallningsmannen, eller fogden, som han också kallades av de äldre på gården, Adrian Leijser.

Väfnader
657. Täcke, hvitt.
658. Duk.
659. Serviett.
660. Halmmatta.

Fr. Agda Sundström, Mörketorp, Bjärka
Född 1882 i Linköpings Domkyrkoförsamling, hette då Larsdotter. Gift med ägaren och brukaren i Mörketorp Ernst Emil Sundström.

Väfnader
661. Daldrällsduk.
662. Serviett.

Spånad
57. 1 härfva linnegarn.

Fr. Hilma Gustafsson, Hofvetorp
Född Nilsdotter i Vist 1879. Gift med arbetaren vid trämassefabriken i Hovetorp Viktor Gustavsson, senare torpare vid Västerås under Stafsäter.

Väfnader
663. Matta, brun, 29 ½ meter.
664. Duk, dräll, halflinne.
665. Serviett, dräll, halflinne.
666. Handduk.

Fr. Maria Salomonsson ”M.S” Bjärka-Säby.
Född i Vårdnäs 1864. Till yrket småskollärare och bosatt i Säby skolhus.

Väfnader
667. Duk, daldräll.
668.    ”         ”
669. Påse, skär och hvit.
670. Serviett, damast.
671. Proflappar

Fr Matilda Johansson, Hofvetorp
Född 1860 i Vist. Gift med ladugårdsskötaren vid Hofvetorps gård Johan August Johansson.

Väfnader
672. Lakan.

Fr. Cecilia Johansson, Hofvetorp

Väfnader
673. Serviett.

Fr. Sofia Svensson, Hofvetorp Sofia Amalia
Född Knapp 1855. Gift med brukaren av Kränsbo Per Johan Svensson.

Väfnader
679. Örngått.
680. Handduk.

Spånad
51. 1 härfva tåggarn, vuxit och beredt på gården.
52. 1     ”     blångarn    ”      ”       ”      ”       ”

Fr. Kristina Svensson, Hofvetorps kanalstation
Brita Stina Svensdotter. Född 1839 i Säters s.n., Skaraborgs län. Hon bodde ”till hus” i slussvaktarebostaden, troligen var hon syster till slussvaktaren August Svensson med samma födelsesocken.

Väfnader
681. Band, gula, bomull.
682. ” blå och hvita.

Diverse arbeten
222. prof på fransar.

Fr. Karin Jonsson Johansson, Hofvetorp (83)
Stina Caisa, född 1828 i Vårdnäs s.n. Gifte sig vid 25 års ålder med daglönaren, sedermera bruksarbetaren vid Cedersberg Johan Gustaf Johansson. Hon hade 6 barn. Vid 46 år blev hon änka, det yngsta barnet var då tre år. Bosatt vid Ringsnäs grindstuga i 24 år, innan hon vid 61 år blev bosatt vid Källsätters fattighus. Där hon vid tiden för denna utställning varit bosatt i 22 år.

Väfnader
683. Klädstreck 1 bunt.
684.         ”            ”
685.         ”            ”
686.         ”            ”
687.         ”            ”
688.         ”            ”

Diverse arbeten
218.
2 flätade halsdukar, 1 par strumpeband.
219. 1 knuten halsduk.

Fr. Matilda Johansson, Källsätter, Sturefors
Matilda Sofia Knapp, född 1858 i Vist. Föräldrar var daglönaren, arbetaren Johan Vilhelm Knapp och Katarina Fjäll. Hon levde i flera år samtidigt som sina föräldrar (båda döda 1914) i Källsätters fattighus.

Väfnader
Klädstreck 60 meter.

Fr. Sara Karlsson, Ulriksdal, Sturefors
Sara Sofia Persdotter, född 1838 i Kettilstad s.n. Gift med arbetaren Per Adolf Carlsson.

Väfnader
690. Kläden rutiga 3 st á 80 öre.
691. Näsdukar hvita 6 st 1,25.
692. Band hvita 20 alnar á 0,75.

C. Roos, Stafsäter
Anna Charlotta Johansdotter född 1861 i Vårdnäs. Gift med torparen i Hässelkulla P.A. Roos.

Väfnader
693. Gardin.
684. Örngått.

Fr Thilda Nilsson, Stafsäter
Matilda Christina Jakobsdotter född 1847 i Tjellmo s.n. Änka efter torparen i Sand Carl Gustaf Nilsson.

Väfnader
695. Band.

Fr. Axelina Forslind (Forsling), Bjärka-Säby
Född Storm 1871 i Söne s.n, Skaraborgs län. Gift med skogvaktaren vid Bjärka-Säby Gustaf Teodor Forslind. Boende vid Högmo.

Väfnader
696. Tygprof.

Fr. Selma Wistrand, Fredriksberg, Bjärka-Säby
Selma Amalia född i Vist 1880. Föräldrar var förre brukaren Anders Fredrik Wistrand och Matilda Jern.

Väfnader
720. Lakan och örngått, hellinne med hardangerbroderi, hemspunnet, väft och sydt af utställarinnan.
721. Handduk, kyprtt, hemspunnet, väft och sydt.
722.       ”        i gåsögon,     ”             ”           ”

Vilhelmina Johansson, Labbenäs, Bjärka-Säby
Fr. Född Linneus i Vist 1853. Gift med brukaren av Labbenäs Johan A. Johansson.

Väfnader
723. Serviett, dräll, hellinne.

Fr. Elin Johansson, Labbenäs, Bjärka-Säby
Född 1877 i Vist. Döpt till Beda Sofia Vilhelmina. Föräldrar var brukaren av Labbenäs Johan Johansson och Johanna Vilhelmina Linneus. Hon var till yrket mejerska i Sjögestad.

Väfnader
724. Serviett, dräll, halflinne.

Fr. Sigrid Johansson, Labbenäs, Bjärka-Säby
Sigrid Maria. Född 1884 i Vist. Dotter till brukaren av Labbenäs Johan A. Johansson och hans hustru Johanna Vilhelmina Linneus. Senare gift med brukaren till Lilla Fallemo Oskar Andersson.

Väfnader
725. Handduk, dräll, halflinne.

Fr. Emilia Johansson, Karsnäs, Bjärka-Säby
Född Wistrand i Landeryds s.n 1866. Gift med brukaren i Karsnäs Carl Alfred Johansson.

Väfnader
726. Lakan, halflinne, kypert.

Spånad
65. Prof på blekt tåggarn.

Fr. Emma Palm, Sjösätter, Skog, Bjärka-Säby
Emma Lovisa, född 1872 i Vist. Dotter till livgrenadjären Carl Fredrik Palm och Fredrika Charlotta Vestman.

Väfnader
727. Handduk, kypert, halflinne.
728.       ”             ”           ”
729.       ”             ”           ”
730.       ”         entänning , halflinne.

Maria Urbom, Bonntorpet (Bomtorpet), Sturefors
Maria Charlotta Hallman. Född 1849 i Bjälbo s.n. Gift med arbetaren Frans August Urbom.

Väfnader
1101. Filt.
1102. Kostymtyg.
1103. En bunt hellinne lärft.
1104. Handduksväf.
1105. Hallinne lärft.
1106. Näsduksväf.

Ida Andersson, Bostorp, Sturefors
Född Karlsdotter i Ljung 1876. Gift med Clas Andersson, gårdssmed vid Sturefords, senare maskinist vid Sturefors kraftstation.

Väfnader
1108. Trasmatta.

Fr. Clara Ring 82 år Sturefors.
Clara Sofia, född 1845 i Vist. Gift med arbetaren Per Johan Johansson. Var år 1900 bosatt vid Hagsätter.

Väfnader
1109. En bunt band.

Fr. Anna Wisen, Bjerka-Säby, Bjärka
Okänd.

Spånad
38. Prof på halfblekt tåggarn.

Fr. Johanna Grip, Grufstugan, Bjerka-Säby, Bjärka.
Född Jakobsdotter 1841 i Ö. Skrukeby. Gift med torparen Per August Grip.

Spånad
46. 1 knippe tåggarn.
47. 1     ”      blångarn.

Fr. Lovisa Drots, Grufstugan, Bjerka-Säby, Bjärka.
Anna Lovisa Persdotter, född 1834 i Kisa. Änka efter livgrenadjären Anders Fredrik Drots.

Spånad
48. 1 knippe tåggarn.
49. 1      ”     blångarn.

Fr. Josefina Torin, Bjerka-Säby, Bjärka
Anna Josefina Andersdotter, född 1838 i Åtvid. Gift med torparen vid Löten (under Torpa) Nils Nilsson Torin.

Spånad
50. 1 härfva mycket fint tåggarn.

Fr. Emma Pettersson, Bjerka-Säby, Bjärka
Emma Kristina, född i Åtvid 1871. Gift med torparen vid Landamäre Anders Gustaf Pettersson Sving.

Spånad
58. Prof på tåggarn.

Fr. Karolina Engström, Storsäter, Stafsäter, Bjärka.
Född 1845 i Algunnaryd s.n. Änka efter torparen vid Västerås Carl Johan Engström.

Spånad
59. 1 härfva yllegarn.

Herr J.A. Westergren, Skog, Hofvetorp
Johan August, född 1854 i Vist. Arbetare. Tillverkade enklare möbler.

Möbler
9. Klädhängare

Fr. Vendla Engström, Stafsäter
Född 1870 i Stockholm. Dotter till torparen i Västerås Carl Johan Engström och hans hustru Carolina Ljungberg.

Diverse arbeten
188. Linjal i träsnideri.

Fr. Tekla Andersson, Hamradalen, Hofvetorp
Tekla Albertina Fransén, född i Grebo 1888. Gift med arbetaren Albert Sigfrid Andersson.

Diverse arbeten
216. Virkad duk.

Fr. Agda Engström, Stafsäter
Ada Maria, född 1872 i Stockholm. Dotter till torparen Carl Johan Engström och hans hustru Carolina Ljungberg.

Diverse arbeten
217. Krokad schal.

F.d. Korporalen A. Lind, Borrtorp, Bjerka
Anders Gustaf Johansson, född 1848 i Vårdnäs.

Diverse arbeten
265. Bandvävstol.
323. Barnvävstol.
325. 12 st passérpressar.

Fr. Ester Andersson, Bjärka-Säby
Ester Johanna, född 1889 i Vist. Dotter till torparen Anders Fredrik Andersson och Brita Sofia Andersdotter i Storängen.

Diverse arbeten
220. 6 dussin knappar.
220. 4 par vantar.

A. Ström (gammal) Brommetorp Bjerka
Anders Gustaf, född 1838 i Vist. Torpare i Brommetorp.

Diverse arbeten
326. Klappträ

F.O. Gustafsson, Fiskarestugan, Bjerka
Frans Oskar, född 1875 i Locknevi s.n Kalmar län. I bygden även känd under namnet Jesus, vilket namn han erhållit för sin mildhet. Till yrket var han torpare och snickare.

Diverse arbeten
327. 11 satser (6 st. i hvarje) spadar att arbeta degar, såser m.m. á kr. 1,60 per sats.
328. Större slevar, 10 st.
329. Mindre slevar, 10 st.
330. Stora slevar med böjt skaft, 3 st.
331. Hålslef.
332. En liten träsked.
333. Snusdosa af ek
334. Klappträ.
335. Diverse broderier från Fru Maja Alvin, Vadstena.

Herr Adolf Engström, Hofvetorp
Adolf Fredrik, född 1879 i Vist. Arbetade vid Hovetorps gård.

Diverse arbeten
335. Skärbräde.

Två deltagare som ej gått att identifiera är Tilda Carlsson med adress Helgestorp, Sturefors och Kristina Andersson, Botthem, Bjärka. Både Helgestorp och Botthem är okända namn i Vist socken.