Herr Ivar Johansson berättar, den 23/10 1971, något om Lövingsborg, Björkelund, Eriksholm och Filbacken.

(Den maskinskrivna kopian hittades bland Ingmar Carlssons efterlämnade papper. ”Tyra har fått originalet” står det på kopian. Mats Persson, Björkelund, skrev av texten, utan att ändra äldre stavade ord, och lade upp den på föreningens hemsida i oktober 2017)

Lövingsborg.
Det är inte så gammalt som det ser ut, brukar dom ju säj. Byggt omkring år 1880. Det är lågt till taket. Gubben som byggde var liten till växten och han hette Nilsson. Fru Nilsson var barnmorska, av sin make kalla Madam Nilsson, rätt så lång. Eftersom hon var hjälpsam på många vis fick de hjälp med timmer av grannarna till husbyggandet. Om någon hade ont i ryggen, då hade hon iglar som hjälp. Hon utförde koppning.
En ko fanns på gården liksom gris förstås. Grannar har berättat att Nilsson gick och pratade med sin ko. Bland annat tyckte han att ’pissar och skiter det gör du, men vart tar mjölken och smöret vägen’.
De hade en pojke som var målare och åkte till Amerika. När han hade varit där några år kom han hem igen. De gamle dog 1912. Pojken Kalle Nilsson byggde Ådala. Senare var han handlare i Vist i många år. År 1914 tillträdde Frans Gustavsson och sedan dess har gården varit i släkten.

Björkelund.
Mor Fia hade en make som målade tavlor. Det säjs att han hade som vana att på tavlorna måla en fågel i ena hörnet. Sonen Per August Pettersson var orgeltrampare i Vist. Han var en riktig bikung, hade bi både i Vist och Landeryd. Han högg ved åt alla hann med.
Björkelund såldes senare till Gustav Johansson från Börsebo. Pettersson fick emellertid bo kvar på sin kammare i många år. Han köpte hem mycket mat till hushållet i Björkelund och var väldigt givmild. När Per August satt vid middagsbordet och en granne kom på besök sa han:
”Sitter du här och äter”?
”Åja, bordet är så stort så”, svarade Per August.
Senare år bodde i tur och ordning Rudolf Olsson, som kom från Sturefors gård, frun hette Allmida. Därefter kom förra barnmorskan, Annie Pettersson, år 1947. Sist köpte Ivar Johansson torpet år 1960.
Karlsson från Isaksberg byggde ladugården för Gustav Johansson år 1912. Där var plats för ko, höns och gris. Den allra äldsta ladugården har Ivar gjort om till gästrum. När detta gjordes hittade Ivar en sax under golvet där kon stått – förr trodde man på skrock. Saxen skulle skydda kon.

Eriksholm
I början av 1900-talet bodde Gustav Adolf Gustavsson här. Han var forare i Styvinge men hade egen ko i Eriksholm gamla ladugård.

I Filbacken.
Där bodde Anna Lena, hon var forare i prästgården i Vist. Hon var duktig att sköta djur, hjälpte till vid olika sjukdomar. Det sägs att också hann med att fora åt kyrkoherde Lindstedts kor.

II Filbacken.
Filbackens stuga är flyttad från Norrberga vid Tocketorpsvägen till nuvarande Filbacken för hundra år sedan. Ljung hette han som gjorde i ordning och byggde ladugården. Gumman hade får som varje år drevs på bete i Gummantorp. Ljung var ringkarl och hans gumma tyckte att klockorna hördes bättre när Ljung och Gylling ringde