Hjortkälla genom tiderna

Av Brita Petersson

Boende i Hjortkälla

Vi vet inte när de första människorna bosatte sig vid Hjortkällan, men enligt den så kallade rumpeskattelängden från 1627 var då en Lasse bosatt där. Lasse var enligt skattelängden ägare till ett sto, en ko och en kviga. Några uppgifter om utsäde finns inte, kanske utövade Lasse något annat yrke jämsides med att han svedjade och odlade jorden.

1600-talet var en hård tid i Vist socken med flera nödår och svåra sjukdomar som följd därav. 1650 -51 var ett par sådana år. I Hjortkällan bodde då den unge David Nilsson som 1650 hade gift sig med Carin Mårtensdotter. Ett knappt år varade deras äktenskap. David dog i en farsot som kallades starka sjukan, orsaken till sjukdomen var den svåra bristen på mat som rådde dessa år.

På 1600-talets senare del bodde här Olof Esbjörnsson med sin hustru Elin, som med tiden blev helt blind. Enligt kyrkoräkenskaperna för 1676 har Olof då erhållit betalning för ett lås, 200 spik och två spadar som han tillverkat och levererat till kyrkan.

Hösten 2001, anordnades en torpvandring till Hjortkällan, med på vandringen var också en arkeolog. Det befanns då att resterna av vad som man tidigare antagit vara en stugubyggnad i stället visade sig vara lämningarna efter en smedja. Vid platsen fanns en betydande mängd slagg. Troligen är det smeden Olof som levde här för längesen som har lämnat sina spår.

Olof Esbjörnssons släkt bodde i Hjortkällan några släktled framåt och vi är då framme vid peståret 1710. I Hjortkällan bodde vid denna tid Jon Olofsson med sin hustru Ingrid och två barn. Hela familjen drabbades av den svåra sjukdomen. På julafton 1710 begrovs Jon och hans hustru samt den sextonårige sonen Olof. Någon månad senare dog också det andra barnet, en dotter.

Efter denna händelse var huset öde ett par år, men redan 1713 finns det åter människor i Hjortkällan. I början av 1740-talet inflyttade torparen Per Nilsson med sin så småningom talrika familj. Per var fader till elva barn varav en del dog i späd ålder. Pers släkt var bosatt på platsen sjuttio år framåt. När ovannämnde Pers son Jonas Persson dog 1810 födde torpet 2 hästar, 3 kor, 3 grisar, 2 får, 2 lamm, 1 get och 1 bock. Av bouppteckningen att döma hade nu Hjortkällan upparbetats till ett välmående torp.

1841 blev torpet lagt till huvudgården, det vill säga dagsverkstorparens tid var förbi och jorden brukades nu av Styvinge gård. Huset beboddes därefter av människor med skiftande yrken, ofta statdrängar som arbetade vid Styvinge. En förändring av livsstilen märks, människorna flyttar oftare och något boende generation efter generation förekommer inte längre.

Den sist boende vid Hjortkällan var änkan Anna Lovisa Persson som inflyttade 1894. De första åren bodde hon tillsammans med sin son men denne emigrerade efter ett par år till Amerika och Anna Lovisa bodde ensam. Till slut övergav hon Hjortkällan och flyttade till ålderdomshemmet. Hjortkällan revs år 1919.

Boende i Hjortkälla

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår  Yrke Namn Född Plats Död Dödsorsak Övrigt
1627 Brukare ? Lasse 16??0000 Boende vid Hjortkälla 1627.
Vid Hjortkällan fanns enligt rumpskattelängden detta år 1 sto, 1 ko, 1 kviga.
1632 ”En änka”
1635 ? Brukare ? Esbjörn 1???0000 Boende vid Hjortkälla 1635.
Esbjörnsson Olof 16??0000 Vist, Hjortkälla? 1679
1636 ”En änka”
1640 ? Karin 16??0000 Boende vid Jortekälla 1640. Vigdes detta år med Måns Karlsson i Labbenäs.
1643 ? Elin 16??0000 1643 Begrovs hustru Elin i Jortekälla.
1650 1651 Mårtensdotter Karin 16??0000
Nilsson David 16??0000 16510710 Starka sjukan
Davidsson Hans 16510800 Vist, Hjortkälla
Starka sjukan orsakade detta år stor dödlighet i Vist.
165? 1679 Bengtsdotter Elin 16??0000
Smed Esbjörnsson Olof 16??0000 Vist, Hjortkälla? 1679 Olof var till yrket smed. 1676 har Oluf i Jortekällan enligt kyrkoräkenskaperna erhållit betalning för ett lås. Även 1679 har Jortekällesmeden erhållit betalning för utfört arbete.
Olofsson Jon 16??0000 Vist, Hjortkälla 1710 Pest Osäkra personuppgifter.
Olofsson Lars 16??0000 Vist, Hjortkälla
Olofsson Bengt 16590000 Vist, Hjortkälla
Hustru Elin är vid mannens död blind.
1680 1690 Eriksdotter Botild 16??0000
Brukare Olofsson Lars 16??0000 Vist, Hjortkälla Osäkra personuppgifter.
Larsdotter Karin 16820000 Vist, Hjortkälla
Larsdotter Elisabet 16840000 Vist, Hjortkälla
Larsdotter Elisabet 16870000 Vist, Hjortkälla
1692 1710 Jonsdotter Ingrid 1710 Pest Bosatt i Hjortkälla 1692.
Olofsson Jon 16??0000 Vist, Hjortkälla 1710 Pest
Jonsson Olof 1694 Vist, Hjortkälla 1710 Pest
Jonsdotter Brita 1699 Vist, Hjortkälla 1711 Pest
1713 1717 Börjesson Zakris 16??0000
Olofsdotter Maria 16??0000
Zakrisson Zakris 17130000 Vist, Hjortkälla
Zakrisdotter Kerstin 17140000 Vist, Hjortkälla
Zakrisson Börje 17150000 Vist, Hjortkälla
Zakrisdotter Anna 17160000 Vist, Hjortkälla
1718 1723 Änka Bengtsdotter Kerstin 16680000 1723 Vid sin död var hon en ”fattig” änka.
1728 1728 Andersson Anders 17??0000
Persdotter Katarina 17??0000
Anderson Per 17280000 Vist, Hjortkälla
1733 1743 ? Per 17??0000 I 1741 års mantalslängd är Per boende vid Hjortkälla och antecknad som ofärdig.
Joensdotter Katarina 17??0000
Persson Jonas 17230000 1733
Persdotter Brita 17340000 Vist, Hjortkälla
Persdotter Anna Maria 17390000 Vist, Hjortkälla
1743 1771 Torpare Nilsson Pär 17110000 Vist, V. Sjöändan 1785 Frossa
Svensdotter Kerstin 17140000 S:t Lars 1771 Håll
Persdotter Katarina 17420000 Landeryd
Persson Nils 17440000 Vist, Hjortkälla
Persson Sven 17450000 Vist, Hjortkälla
Persdotter Brita 17480000 Vist, Hjortkälla
Persson Jonas 17500000 Vist, Hjortkälla 1810 Vattusot
Persson Lars 17530000 Vist, Hjortkälla
Persson Daniel 17590000 Vist, Hjortkälla
1771 1772 Torpare Nilsson Pär 17110000 Vist, V. Sjöändan 1785 Frossa
Pär, änkling mellan första och andra giftet.
1772 1779 Torpare Nilsson Pär 17110000 Vist, V. Sjöändan 1785 Frossa
Johansdotter Sara 17430000 1788 Håll
Persdotter Kristina 17730000 Vist, Hjortkälla
Persdotter Ingeborg 17750000 Vist, Hjortkälla
Persdotter Sara 17770000 Vist, Hjortkälla
Persdotter Kristina 17790000 Vist, Hjortkälla
1779 1804 Inhyses Jonsson Bengt 17180000 Horn 1807
Inhyses Persdotter Maja 17360000 Södra Vi 1804
I ytterligare några år framåt användes den gamla stugan som bostad åt åldringar.
1779 1810 Torpare Persson Jonas 17500000 Vist, Hjortkälla 1810 Vattusot
Larsdotter Maria 17520000 Vårdnäs Marias far var soldat.
Jonsdotter Kristina 17790000 Vist, Hjortkälla
Jonsdotter Anna 17810000 Vist, Hjortkälla
Jonsdotter Anna 17830000 Vist, Hjortkälla
Jonsson Petrus 17850000 Vist, Hjortkälla
Jonsson Lars 17870000 Vist, Hjortkälla
Jonsson Johan 17890000 Vist, Hjortkälla
Jonsdotter Eva 17910000 Vist, Hjortkälla
Jonsdotter Maria Greta 17940000 Vist, Hjortkälla
Jonas bodde i Hjortkälla hela sitt liv. Hustru Maria flyttade efter mannens död till dottern i Börsebo
1780 1791 Inhyses Månsdotter Eva 17280000 1791
I gamla stugan vid Hjortkällan bodde i slutet av 1780-talet enligt mantalslängd Eva Månsdotter som inflyttade till Hjortkällan 1780. Eva var Jonas Perssons svärmoder, hon dog 1791 och var då 63 år.
1804 1807 Inhyses Jonsson Bengt 17180000 Horn 1807
1810 1811 Torpare ? Lars 17700000C Landeryd
? Lena 17700000C Landeryd
? Lisa 17950000C Landeryd
Familjen kom från Landeryd och flyttade till Svinstad.
1811 1811 Jansson Lindström Johan 17??0000 Tore Omerts farfars far.
1811 1814 Torpare Månsdotter Anna 17??0000 Klockrike 18140900
Andersson Jonas 17580000 Gårdeby
Familjen inflyttade 1811 från Landeryd.
1818 1822 Dräng Nilsson Anders 17710000 Skeda 1822 Blodstörtning
Månsdotter Kajsa 17790000 Vist
Andersson Johan Fredrik 18080000 Landeryd
Andersdotter Maja Stina 18120000 Landeryd
Andersson Anders 18180000 Vist, Hjortkälla?
Familjen hade inflyttat från Skeda. I hfh-boken står antecknat ”Ganska fattigt folk”.
1822 1828 Till hus Månsdotter Kajsa 17790000 Vist
Änkan Caisa Månsdotter och hennes barn. Caisa var änka efter drängen Anders Nilsson. 1828 flyttade familjen till Skeda.
1829 1835 Dräng Persson Anders 18090000 Skrukeby
Kom från Skeda 1829 och flyttade till Landeryd 1835.
1832 1833 Skräddare Eklund (Edlund) Karl 17980000 Landeryd
Månsdotter Lisa 18030000 Vist, Mosshult
Eklund Kristina Sofia 18320000 Vist
Eklund Anna Charlotta 18350000 Vist, Sjöberget?
Eklund Karl Adolf 18360000 Grebo
1833 1834 Andersson Peter 18??0000
Danielsdotter Maja 18??0000
Pettersson Karl Gustaf 18330000 Vist, Hjortkälla
1834 1834 Karlsson Johan Kristian 18??0000
Persdotter Eva Kajsa 18??0000
1834 1835 Dräng Lannberg Johan Magnus 18110000 Slaka
Kom från Linköping 1834 och flyttade till S:t Lars 1835.
1834 1834 Johansdotter Johanna Amalia 18340000 Vist, Hjortkälla
1842 1842 Vängman Samuel 17810000 Vårdsberg 1842 Förkylning
Persdotter Maja 17820000 Vist
Kom från Björkelund.
1842 1844 Till hus Persdotter Maja 17820000 Vist
Änka efter Samuel Vängman. Flyttade 1844 till Snarbyggebacken.
1842 1850 Olofsson Lars 18090000 Rystad
Seger Anna Lena 18150000 Ö. Skrukeby
Larsdotter Anna Sofia 18420000 Vist
1850 1855 Till hus Andersdotter Maja Kajsa 18110000 Skeda 1895
Persson Anders Petter 18130000 Landeryd 1888
Andersson Frans August 18400000 Vist, Stensätter
Andersdotter Beata Matilda 18420000 Vist, Stensätter
Andersson Johan 18450000 Vist, Stensätter
Andersdotter Anna Sofia 18470000 Vist, Stensätter
Andersson Gustaf Adolf 18500000 Vist, Hjortkälla
Andersdotter Klara Augusta 18520831 Vist, Hjortkälla
Anders Petter hade tidigare varit torpare vid Stensätter i 14 år. Därefter har han en skada i vänster arm. Familjen står i hfh-boken skrivna som fattighjon. De flyttade omkring 1855 till Murtorpet.
1855 186? Statdräng Andersson Anders Gustaf 18??0000
Jonsdotter Anna Helena 18??0000
Andersson Karl Johan 18560000 Vist, Hjortkälla
1867 1888 Andersdotter Maja Kajsa 18110000 Skeda 1895
Persson Anders Petter 18130000 Landeryd 1888
Andersson Frans August 18400000 Vist, Stensätter
Andersdotter Beata Matilda 18420000 Vist, Stensätter
Andersson Johan 18450000 Vist, Stensätter
Andersdotter Anna Sofia 18470000 Vist, Stensätter
Andersson Gustaf Adolf 18500000 Vist, Hjortkälla
Andersdotter Klara Augusta 18520831 Vist, Hjortkälla
Familjen hade tidigare varit bosatt i Hjortkälla 1850 – 1855. De inflyttade denna gång från Murtorpet.
1888 1895 Andersdotter Maja Kajsa 18110000 Skeda 1895
Änka efter Anders Petter Persson.
1888 1891 Samuelsdotter Lovisa 18300000 Tjärstad
Stenarbetare Lord Anders Johan 18360000 Rumskulla
1894 Till hus Ek Anna Lovisa 18330000 Törnevalla
Hon var änka efter arbetaren Göran August Persson (Perman). Hon hade inflyttat från Murtorpet 1894.
1895 1896 Göransson Axel Teodor 18760000 Vist Emigrerade till USA 1896.
1895 inflyttade Anna Lovisa Perssons son Axel Teodor Göransson som var född i Vist 1876. Han emigrerade 1896 till N. Amerika.