Industriverksamhet i Vist

”Industriverksamhet” i Wist socken

Jerker Persson, Skog, 1970-talet

Vist socken är en jordbruksbygd. Det är jorden och skogen som ger arbetstillfällen idag. Men så har det inte alltid varit. Industrin har vissa tider spelat en stor roll i socknens ekonomiska historia.

En av medeltidens mäktigaste män, Bo Jonsson Grip, utnyttjade vattenkraften i Stångån till omfattande industriverksamhet i Vist socken. Ett annat exempel är släkten Ekman, med djupa rötter i Göteborgs näringsliv, som kom till Bjärka Säby i slutet av 1800-talet och startade fabriker av olika slag. Till och med den legendariske uppfinnaren Gustaf de Laval skymtar förbi i ett aldrig genomfört industriprojekt.

Det här materialet ger en samlad bild av äldre industrier i Vist socken. Du som studerar det får ta begreppet ”industri” med en nypa salt. I många fall handlar det om verksamhet som drevs i samband med jordbruk, t ex kvarnar.

Min främsta källa har givetvis varit den stora monografin om Bjärka-Säby, som kom ut på 1920-talet, men Wist hembygdsförenings medlemmar har också bidragit med värdefulla minnen och synpunkter.

Årtalen till höger anger när respektive industri omnämns första gången i skrift eller kommenteras på annat sätt.


Kvarnar

Kvarnar vid Kabbafors (minst två), nuvarande Stureforsfallet, 1333

Skorpa qvern i Howathorp, 1370

Gyrningis (Gyringe) qvern (i Skältorpsfallet?), 1370

Hiulabäks mala (vid Hornsbäcken / nu Kinda kanal eller Jutebäcken väster om Sturefors, 1370

Väderkvarn vid Tägneby (norr om ån, strax öster om Wists kyrka), 1402

Kvarn vid Bosholmen (vid Kvarntorpsfallet), 1500-t?

Kvarnen (Stavsäter, öster om Damin, förr Oxhagen)


Sågar

Såg vid Skorpa, 1509

Såg öster om Stavsäter (förr Oxhagen)

Såg I vid Stureforsfallet, 1831

Såg II vid Stureforsfallet


Övrig industri

Koppargruvor

Vid Långnäs, 1200-t

Vid Landamäre, 1799

Vid Kringstorp

Tegelbruk (öster om Stångån, mitt emot Fornhemmet), 1685

Verkstad för smidesvaror vid Skorpa (godkänd men ej byggd), 1736

Manufakturverk vid Sturefors (Stureforsfallet), 1758

Tegelbruk vid Sturefors, 1760

Puder- och stärkelsebruk (vid Bjärka-Säby), 1775-85

Glasbruk (vid Cedersberg), 1781

Tegelbruk (under Cedersberg, vid Kvarntorpet, flyttas till Säbybro på 1870-t 1799

Bränneri (vid Trädgårdsberget, nära gamla slottet), 1810

Kalkugn (vid Sturefors), 1830

Kniphammare (vid Skorpa för husbehov, omkr 1840 till Säby), 1840

Salpetersjuderi (vid Säby), 1841

Snickarverkstad (vid Säby), 1841

Pottaskefabrik med kalcineringsugn, 1843


Mejerier

vid Säby, i gamla slottet, 1860

vid Stavsäter, 1901


Trämassefabrik (vid Skorpa), 1890