Jonas Peter Pettersson

Jonas Peter Pettersson, född 3/7 1815 i Vist

Hustru Gustafa Larsdotter, född 4/5 1816 i Värna.

  Barn:

Clara Mathilda

född

26/11 1842

i Vist

Carl Johan

 

10/9 1845

”  ”

Pär August

 

28/5 1848

”  ”

Gustaf Fredrik

 

27/11 1850

”  ”

Jonas Peter Pettersson flyttade till Skogs Skattegård i samband med sitt giftermål 1841. Han var då 26 år gammal, hustrun var ett år yngre. Hon var vid tiden för giftermålet tjänstepiga i Vässentorp och hade inflyttat till Vist från Värna socken. Hennes föräldrar, skattemannen Lars Månsson och hans hustru Cajsa Strömstedt (?) från Vintergatan i Värna socken, var båda döda.

Jonas Peter var född i Norrberga. Hans far var bonden Peter Jonasson i Norrberga Mellangård. Modern hette Sara Lena Johansdotter.

När Jonas Peter flyttade till Skattegården var det som arrendator därstädes. Den unge bonden och hans hustru hade säkert stor nytta av den generösa hemgift som hans föräldrar kunde bidraga med. Detta trots att han hade flera syskon. Visserligen skulle värdet av hemgiften avräknas från hans arvslott vid föräldrarnas död.

På 1850-talet står Jonas Peter antecknad som nämndeman och kyrkvärd för att på 1870-talet inneha titeln häradsdomare.

1856 flyttade familjen till Skogs Rusthåll.

Hustrun Gustafa Larsdotter dog 1865, hon var då 49 år gammal. Jonas Peter levde som änkeman resten av sitt liv. Han dog 1897 och var då 82 år gammal. De fyra barnen var alla i livet vid hans död.

 

Dottern Clara Matilda

Var i 25-årsåldern trolovad med Carl Ludvig Forsén från Skogs Rusthåll. Carl Ludvig dog 1866, han var då 34 år gammal. Några månader efter hans död föddes sonen Gustaf Ludvig. Clara Matilda gifte sig 1869 med August Petersson som inflyttade samma år till Skog från S:t Lars och vid denna tid blivit ägare till ½ mantal i Rusthållet. 1887 flyttade familjen till Stora Kolaryd (Nykils socken). Det halva mantal som August Pettersson brukat i Skog såldes till Carl Johan Jonsson. August blev hemmansägare även i Kolaryd. Clara Matilda och August hade fyra gemensamma barn. För barnbarnet Gustaf Ludvig hade morfadern upprättat ett enskilt testamente 1892. Gustaf Ludvig var då bosatt i Norra Amerika.

Sonen Carl Johan

Nämndeman, landstingsman och riksdagsman. Hemmansägare i Skog. Gift med Johanna Kristina Andersdotter. 3 barn.

Sonen Pär August

Kyrkvärd. Arrendator vid Vässentorp dit han flyttade 1875. Från 1888 ägare och brukare av ½ mantal Gissebo i Åtvids socken.

Sonen Gustaf Fredrik

Nämndeman. Arrendator vid Vässentorp (1 ¼ mantal) från 1888. Gift med Christina Charlotta Adolfsdotter. Två barn.

Jonas Peter Pettersson fick en stor hemgift av sina föräldrar vilken han här redogör för: 

Förteckning hvad jag hafer bekummit i hemgift utaf mina kära och högt älskvärda föräldrar Som är upptagit i Penningevärde som här efter följer – Nämligen –

Credit

Riks

Rdr

s

ett par oxar

180

 

ett styck ko

49

 

en skärkniv

2

 

ett Dahlkarsur

8

 

en Enbetsvagn

11

 

en Gammal Säng

4

24

2ne Gamla Bord

4

 

ett Skåp

4

 

ett sängtäcke, en vepa

5

 

en kopparkittel

13

24

Tvänne Silferskedar 9 lods vigt

18

 

2ne Thenfat, ett kopparfat, en dito panna

5

24

3ne Tentalrikar

1

24

en Tenskål

1

24

2ne Dusin Postelin

4

 

2ne Askätter

 

36

2ne Spiltkummar

 

36

4ra ölglas

 

32

en Fjäderbolster, en dito dyna

27

36

4 sty lakan

6

 

6 par Thekoppar med fat

1

24

12 sty Bordsknifar med Gafflar

5

 

4 sty Dito med Dito

 

24

 

 

 

1841 Maj d:11 Länt

23

 

2ne Tun Rog

23

 

1 ½ Tun Korn

12

18

1 ½ Tun Blandsäd

9

 

½ Tun Ärter

5

24

8 kappar Dito

4

36

ett ankare Brännvin

11

12

ett halfankare

1

 

klöferfrö för

1

 

en gryta med lock

2

 

Sedermera Bekummit kontant

53

7

3 Styk Säckar

3

 

1 Sty Harf

4

 

Summa Summarrum

507

21

 

Skogs Skattegård d 14de Marti 1841

J. P. Pettersson

Å andra Sidan Stående kapital 507 Rdr 21 s Riccgäld afdrages utan ränta på min arfslott efter mina hulda och älskade Föräldrars endera Död och Bortgång ur Lifvet. Som härmed intygas och försäkras af Skogs Skattegård den 14 Martii 1841 I. P. Pettersson

På en gång Närvarande Witnen under Skrifver.

Petrus Jonsson                    Gustaf Samuelson

 

Denna Ofvanstående Penninga Summa 507 Rdr 21 s Ricgäld Som undertiknade Bekummit i Hemgift Skall mina Dötrar utbekomma Lika Myket vardera Som min son men Sedermera skall Di ärfva i den Ordning Som Lag Stadgar Så att min Son utbekommer Dubbelt emot hvardera Döttren.

 

Norrberga d 13 Maji 1843

P. Jonsson

 

Denna Öfvanstående föreskrift ärkännes och medgifvis af Jonas Petter Pettersson