Kontra-Bok

för Klas Andersson Sturefors
med Anna Ågren Vist

Om familjen Andersson

I det följande redovisas samtliga ”kreditinköp” av familjen Klas Andersson under hela 1902 och större delen av 1903 hos Anna Ågren i Katrinebergs lanthandel.

Webredaktören har ingen uppfattning om hur stor andel av de totala inköpen som dessa utgör. Någon som vet?

Inköp på kredit 1902-1903

1902

1903

Januari, Februari

Januari, Februari

Februari, Mars

Februari, Mars, April

April, Maj, Juni

April, Maj

Juli, Augusti

Maj, Juni

Augusti, September

Juni, Juli

Oktober, November

Juli, Augusti, September

November, December

September, Oktober

December

 

Totalt

162:36:00

 

Totalt

138:32:00

 

Beloppet 162:-  motsvarar i dagens penningvärde 

(uppräknat enligt konsumentprisindex) 7191:-.

Afbetalningar 1901-1902

Afbetalningar 1902-1903

1901

  

1902

 

 

Summa

193:48:00

11-nov

11:52

 

26-okt

25:00:00

1903

  

 

1902

 

27-jan

25:00:00

 

27-jan

30:00:00

Aprill 30

45:00:00

 

Aprill 26

50:00:00

13-maj

15:00

 

22-jul

40:00:00

30-jul

25:00:00

 

10-nov

48:48:00

06-nov

60:00:00

 

 

Inköp på kredit 1902

Januari - juni

1902

          

Jan

4

1 kg kaffe

1

20

   

Transport

10

44

  

1 @ blekt garn 40 1ti

1

15

 

Jan

16

1 liter gas

 

30

  

3 liter fotogen

 

60

   

1/4 mittenblått garn 40 2ti

 

40

  

1 liter gas

 

30

   

1/2 @ blekt garn 20

 

48

  

2 kg sill

 

70

  

23

6 garn blekt 20

 

29

  

1 lampglas?

 

15

   

8 garn blekt

 

41

  

småbröd

 

25

   

tendstickor

 

10

  

1/2 kg såpa

 

23

   

llick?

 

12

  

2 ???? garn N:o 40 2ti

 

28

  

27

7 kg socker

4

06

 

11

2 kg

 

70

   

2 kg kaffe

2

50

  

2 kg socker

1

20

   

1 kg risgryn

 

35

  

1 hg kryddpeppar

 

17

   

1/2 kg såpa

 

23

  

snus

 

85

   

tvål

 

10

  

1 kg 6 hg sirup

 

64

  

28

3 liter fotogen

 

60

  

ättika

 

20

   

1 liter gas

 

30

  

garn

 

57

   

1/2 @ blekgarn 20

  
  

jäst

 

05

 

Feb

3

2 kg sill

 

70

 

16

1 kg kaffe

1

20

  

13

4 kg sill

1

80

   

10

44

    

23

18

1902

          
  

Transport

23

18

   

Transport

32

92

Feb

20

2 kg kaffe

2

50

 

Mar

10

2 kg socker

1

12

  

1 liter gas

 

30

  

15

1 kg salt

 

8

  

1/2 kg såpa

 

23

   

1 kg kaffe

1

25

 

22

2 liter fotogen

 

40

   

jest

 

5

 

24

3 kg sill

1

35

  

25

2 kg socker

1

12

  

jest

 

10

   

1 kg sill

 

45

Mar

1

2 trådrullar

 

20

  

27

2 kg sill

 

90

  

1 färgpåse?

 

15

   

1 kg kaffe

1

25

 

4

1 meter domestik

 

32

   

1 liter gas

 

30

  

snus

 

85

   

ansjovis

 

35

  

1 häftkarta?

 

06

   

3 hg korf

 

38

 

10

1 kg 7 hg sirup

 

68

   

tvål

 

10

  

2 kg såpa?

 

90

   

1/2 hg starkpeppar

 

12

  

3 liter

 

60

   

jest??

 

10

  

tändstickor

 

10

   

1/2 kg ?????

1

00

  

jest

 

10

    

41

49

  

2 kg sill

 

90

      
   

32

92

      

1902

          

Apr

 

Transport

41

49

   

Transport

54

30

 

5

1 meter domestik

 

32

 

Maj

26

5 alnar spetsar

 

50

 

7

10 ????????

1

90

  

27

1 bunt band

 

12

  

3 kg socker

1

68

  

28

14 alnar domestik

3

08

  

2 dussin knappar

 

16

   

tråd

 

10

 

12

1 kg kaffe

1

25

 

Juni

7

1 par skoband

 

6

  

tråd

 

20

  

10

1 kg socker

 

56

  

?????

 

10

  

17

1 kg kaffe

1

25

 

14

diverse?

 

75

  

23

1 kg kaffe

1

25

 

19

tråd o ??????

 

20

   

1 kg socker

 

56

 

22

1/2 kg såpa

 

23

   

ansjovis

 

35

  

resårband

 

5

   

kanel o muskot

 

35

 

26

4 kg socker

2

32

   

2 kg sirup

 

80

  

1 ” kaffe

1

25

   

1/2 kg korf

 

63

  

1 ” risgryn

 

35

   

snus

 

20

  

kanel

 

10

   

skedar

 

20

 

29

snus

 

85

   

småbröd

 

50

Maj

26

5 alnar damesh?

1

10

  

28

tvål o band

 

20

   

54

30

    

64

80

 

 

Juli - december

1902

          
  

Transport

64

80

   

Transport

70

80

Juli

3

31/2 meter plyo???

 

42

 

Juli

24

3 kg socker

1

74

  

2 rullar tråd

 

20

   

1 ” kaffe

1

20

  

1 häktkarta??

 

6

   

1 kg 7 hg sirup

 

68

  

4 alnar band

 

20

   

kardemumma

 

10

 

8

smör

1

05

   

ättika

 

20

  

1 kg socker

 

56

   

2 kg sill

 

70

  

1 ” salt

 

8

   

1/2 ” smör

1

00

 

12

??? o tvål o jest

 

25

   

1/2 ” korf

 

75

 

14

1 kg socker

 

56

   

jest

 

10

  

1 ” kaffe

1

25

   

lagerberslöf?

 

3

  

småbröd

 

50

  

31

1/2 kg smör

1

00

  

tråd

 

20

   

tendstickor

 

10

  

1/2 kg mannagryn

 

25

   

jest

 

10

  

1 ” soda

 

12

   

tråd

 

20

  

mandel

 

5

   

1/2 kg korf

 

75

 

19

???????

 

25

 

Aug

1

3 kg socker

1

74

   

70

80

   

såpa

 

23

      

Juli

24

snus

 

85

         

82

27

 

1902

          
  

Transprt

82

27

   

Transprt

91

98

Aug

1

band

 

24

 

Sep

12

2 kg socker

1

16

 

2

? sockerdricka

 

60

   

1 kg kaffe

1

25

  

anjovis

 

35

   

1 kg sill

 

35

 

11

1 kg kaffe

1

25

   

1 kg senap?

 

40

 

13

band

 

24

   

21/2 hg korf

 

38

 

16

lampglas

 

15

   

1/2 kg smör

1

00

 

19

2 kg socker

1

12

   

1 ask anjovis

 

35

 

22

tvål

 

10

  

16

3 kg socker

1

74

 

26

1 kg kaffe

1

25

   

3 ” fotogen

 

60

Sep

4

2 liter fotogen

 

40

   

1 bunt linne?

 

85

  

2 kg socker

1

06

   

jest

 

5

 

6

1 ” kaffe

1

25

  

25

1/2 kg såpa

 

23

  

risgryn

 

30

  

30

2 kg ksocker

1

06

  

sill

 

70

   

2 kg sill

 

70

  

tvål

 

10

   

1/2 kg smör

1

10

  

jest

 

10

   

1 bovrs?

 

80

  

smör

 

50

   

1 kg risgryn

 

30

   

91

98

   

1 kg kaffe

1

25

         

105

55

 

1902

          
   

105

55

   

Transport

113

37

Ockt

4

3 liter fotogen

 

60

 

Ockt

31

2 kg sill

 

70

  

1 ” gas

 

30

   

3 hg korf

 

45

  

snus

 

25

   

jest

 

5

  

tvål

 

30

   

kardemumma

 

5

  

band

 

32

   

1/2 kg smör

1

10

  

jest

 

5

   

1″ socker

 

55

 

11

1 kg kaffe

1

25

   

1″ kaffe

1

25

  

1 ” krossocker

 

53

 

Nov

5

2 liter fotogen

 

40

 

13

2 ” sill

 

70

   

1″ gas

 

30

  

2 buntar band

 

16

   

1 ” socker

 

55

 

18

1 kg krossocker

 

55

   

jest

 

5

  

tvål

 

10

   

tvål

 

10

 

23

3 liter fotogen

 

60

 

Juli

31

1/2 kg mannagryn

 

25

  

2 kg sill

 

70

 

Nov

10

7 kg 2 hg socker

3

50

  

1 ” socker

 

55

   

2 ” kaffe

2

50

  

1/2 ” kaffe

 

63

   

2 ” 6 hg sirup

 

64

  

1/2 ” såpa

 

23

   

jest

 

10

   

113

37

    

125

95

1902

          
  

Transport

125

95

   

Transport

133

05

Nov

10

2 kg såpa

 

70

 

Nov

22

salt

 

10

  

1 ” soda

 

12

   

1/2 kg såpa

 

23

  

41/2 alnar domestik

 

76

   

2 buntar band

 

16

  

1 hg peppar

 

17

  

24

3 liter fotogen

 

54

  

1 kg risgryn

 

30

   

1 ” gas

 

30

  

1/2 ” kaffe

 

58

   

jest

 

10

 

11

kardemumma

 

10

   

tråd

 

30

 

13

1/2 kg smör

1

10

 

Dec

1

2 kg kaffe

2

50

 

15

3 liter fotogen

 

54

   

tråd

 

20

  

1 kg sill

 

35

   

band

 

12

  

jest

 

5

   

kanel

 

5

  

kängsnören

 

6

   

1 kg risgryn

 

30

  

? fönstervadd

 

98

   

2 ” sill

 

70

  

gummiremsor

 

30

   

papper

 

15

  

jest o jus

 

14

  

5

1 bunt oblekt garn 30 ???

1

00

 

20

snus

 

85

   

1/2 kg såpa

 

23

   

133

05

   

3 liter fotogen

 

54

         

148

57

1902

          
  

Transport

148

57

   

Transport

158

89

Dec

6

tendstickor

 

10

 

Dec

22

kardemumma

 

10

 

9

3 kg socker

1

65

   

pomeransskal o kanel

 

20

 

15

1 liter gas

 

30

   

1/4 kg sagogryn

 

19

  

1 kg 1 hg fisk

 

55

   

mandel

 

10

  

1 hg peppar

 

17

   

3 liter fotogen

 

54

  

starkpeppar

 

8

   

2 kg sill

 

70

  

1 kg soda

 

12

  

23

1 charlett

 

60

  

almanack

 

14

   

1 klocka

 

25

 

22

3 kg 7 hg socker

2

16

   

russin

 

16

  

2 ” kaffe

2

50

  

27

3 liter fotogen

 

54

  

sirup

 

60

   

tendstickor

 

10

  

41/2 hg korf

 

67

    

162

36

  

anjovis

 

35

      
  

1 kg risgryn

 

35

      
  

jus

 

35

      
  

1/2 kg såpa

 

23

      
   

158

89

      
           
 

 

 

Inköp på kredit 1903

Januari - oktober

1903

          

Jan

9

3 liter fotogen

 

54

   

Transport

9

13

  

1 ” gas

 

30

 

Jan

27

1 kg kaffe

1

25

  

2 ankarnystan

 

40

   

1 ” risgryn

 

35

  

jest

 

10

   

snus

 

85

 

13

1 kg kaffe

1

25

   

tendstickor

 

10

  

snus

 

25

   

1/2 kg såpa

 

23

  

1 lampglas

 

15

  

31

2 ” sill

 

70

 

20

1 kg socker

 

55

   

kanel

 

5

  

jest

 

10

   

papper

 

25

 

23

1 kg sill

 

35

 

Feb

2

tvål

 

10

  

1 ” socker

 

55

   

wefsnören

 

25

  

1/2 ” smör

1

10

  

7

1 kg kaffe

1

25

  

1/2 ” såpa

 

23

   

11/2 kg sirup

 

60

  

2 ljus

 

22

   

1/2 kg hafvergryn

 

20

 

27

2 liter fotogen

 

36

   

3 liter fotogen

 

54

  

1 ” gas

 

30

   

kengsnören

 

5

  

4 kg 1 hg socker

2

38

  

18

3 liter fotogen

 

54

   

9

13

   

1 lampglas

 

15

         

16

59

1903

          
  

Transport

16

59

   

Transport

25

87

Feb

18

1 liter gas

 

30

 

Mars

14

1 duk

 

75

  

1 kg kaffe

1

25

   

1 halsduk

 

35

  

1 ” socker

 

55

   

1 kg socker

 

56

  

jest

 

10

  

20

1 ” kaffe

1

25

  

1 rulle tråd

 

10

   

1/2 ” såpa

 

23

 

27

2 kg socker

1

10

   

jest

 

10

  

1 ” kaffe

1

25

  

26

1 kg socker

 

56

  

1 meter tyg

 

60

   

jest

 

5

  

kängsnören

 

5

  

28

3 liter fotogen

 

54

Mars

2

1/2 kg smör

1

10

  

31

tvål

 

10

  

???stickor

 

10

 

Apr

3

1 kg kaffe

1

25

  

jest

 

10

   

1 ” risgryn

 

35

 

10

?äst på kaffe

 

45

   

1 ” bruna bönor

 

40

  

salt

 

6

   

1/2 ” smör

1

13

 

12

2 meter tyg

1

20

   

2 ” sill

 

70

  

1 duk

 

75

   

1 liter gas

 

30

  

jest o knappar

 

22

   

2 nålar

 

8

   

25

87

    

34

57

1903

          
  

Transport

34

57

   

Transport

45

99

Apr

7

2 kg krossocker

1

12

 

Maj

2

1/2 kg makaroner

 

25

 

14

1 ” kaffe

1

25

   

1 hg peppar

 

17

  

tvål

 

10

  

4

1 meter bomullstyg

 

42

 

16

1/2 kg såpa

 

23

   

snus

 

85

 

17

1 ” socker

 

56

  

8

1/2 kg såpa

 

23

 

21

tendstickor o jest

 

20

   

3 liter fotogen

 

54

 

25

1 kg kaffe

1

25

  

12

jest

 

10

  

1 ” socker

 

56

  

13

1 kg kaffe

1

25

 

28

tvål

 

10

   

1 ” risgryn

 

35

 

30

3 kg sill

1

05

   

såppulver

 

20

  

4 kg 2 hg socker

2

35

   

2 kg såpa

 

20

  

1 ” kaffe

1

25

   

kanel o kardemumma

 

20

  

jest

 

10

   

3 alnar domestik

 

48

  

1 kg salt

 

8

   

russin

 

25

  

anjovis

 

35

   

jest

 

5

  

kryddpeppar

 

15

   

tvål

 

10

  

2 kg sirup

 

80

   

peppar

 

10

   

45

99

    

52

33

1903

          
  

Transport

52

33

   

Transport

60

38

Maj

13

1/2 kg sagogryn

 

38

 

Juni

4

jest o tråd

 

20

 

16

kängsnören

 

5

  

9

2 kg socker

1

12

 

19

klåelse?

 

4

   

1 ” kaffe

1

15

 

22

1 kg kaffe

1

15

   

1/2 ” såpa

 

23

  

såppulver

 

20

   

2 rådrullar

 

20

  

tråd o jest

 

20

   

4 alnar domestik

 

88

 

25

1 kg sill

 

35

   

tvinntyg

 

73

  

2 ” socker

1

12

   

mållskinn

 

70

  

makaroner

 

50

   

domestik

 

13

  

1/2 kg bruna bönor

 

40

   

jest

 

10

  

russin o sviskon

 

30

  

15

6 tallrikar

1

17

  

kryddpeppar

 

10

   

1 kg sill

 

35

 

28

1/2 kg såpa

 

23

   

1/2 ” farin

 

26

  

jest

 

10

   

jest

 

12

  

papper

 

10

   

1 @ oblekt garn N:o 12

 

75

 

30

1 kg kaffe

1

25

   

1/2 dussin matskedar

1

50

Juni

3

7 meter domestik

1

68

   

1/2 ” teskedar

 

75

   

60

38

    

70

72

1903

          
  

Transport

70

72

   

Transport

84

17

Juni

17

1 kg potatismjöl

 

50

 

Juli

4

1 @ oblekt garn 12

 

80

  

1 ” salt

 

8

   

1 kg såpa

 

40

 

18

1/2 ” såpa

 

20

   

1/2 ” soda

 

6

  

tendstickor

 

10

  

6

2 ” sirup

 

80

  

jest

 

10

   

ätticka

 

20

  

1 kg makaroner

1

00

   

1 kg socker

 

56

  

muskot

 

5

   

1 ” sill

 

35

 

20

ingefära

 

10

   

14 alnar domestik

3

08

 

23

2 dussin tallrikar

7

00

   

Diverse

1

41

  

1 kg kaffe

1

15

   

jest

 

10

  

1 ” socker

 

56

  

8

1/2 @ oblekt garn 12

 

40

  

1 ” sirup

 

40

  

14

2 kg socker

1

12

  

snus

 

25

   

1 ” kaffe

1

15

  

kanel

 

10

   

1/2 @ oblekt garn 12

 

40

  

russin o jest

 

15

   

jest

 

10

Juli

2

1 kg kaffe

1

15

  

20

snus

 

85

  

1 ” socker

 

56

  

22

1 kg sill

 

35

   

84

17

    

96

30

1903

          
  

Transport

96

30

   

Transport

108

24

Juli

22

jest

 

10

 

Aug

20

2 kg sill

 

70

 

27

tvål

 

12

   

lampglas

 

15

 

30

2 kg kaffe

2

30

   

1/2 kg såpa

 

20

  

2 ” socker

1

12

   

tvål

 

5

  

1 ” sill

 

35

  

25

1 kg kaffe

1

25

  

1 ” risgryn

 

35

 

Sep

1

1 ” socker

 

56

  

1 par strumpor

 

35

   

2 ” sill

 

70

  

1/2 kg såpa o

 

35

  

3

jest

 

10

Aug

1

jest

 

5

   

snus

 

85

  

3 kg socker

1

68

  

5

1 kg socker

 

56

 

5

3 ” socker

1

68

  

9

11/2 ” kaffe

1

73

  

????

 

10

   

11/2 ” socker

 

90

 

7

3 kg socker

1

68

   

1 kg 7 hg sirup

 

68

  

2 ” sill o jest

 

75

   

1 ” krossocker

 

56

  

1/2 såpa o tvål

 

30

   

1 liter gas

 

80

 

14

jest

 

10

   

diverse

 

70

 

20

1 kg socker

 

56

   

2 kg sill

 

70

   

108

24

    

115

23

1903

          
  

Transport

115

23

   

Transport

128

62

Sep

10

3 liter fotogen

 

54

 

Ockt

1

1 ankar??? 1 trådrulle

 

30

  

tvål

 

10

   

1 hägtkarta

 

6

  

gas

 

20

  

3

1 kg socker

 

56

 

14

2 kg sill

 

70

  

6

1 ” sill

 

35

  

ätticka

 

20

  

8

jest o kängsnören

 

15

  

salt

 

10

  

10

1 kg kaffe

1

15

  

1 hg peppar

 

17

   

tendstickor

 

10

  

lageberslöf

 

5

  

13

1 kg socker

 

56

 

19

1 kg socker

 

56

  

15

3 liter fotogen

 

54

 

26

13 alnar tyg

4

68

   

1 liter gas

 

30

  

1 kg socker

 

56

   

snus

 

85

  

1 ” kaffe

1

15

   

1 kg risgryn 1/2 kg såpa

 

55

  

1 ” sill

 

35

   

2 buntar band 2 trådrullar

 

44

  

1/2 ” såpa

 

20

   

2 kg sill o jest

 

80

  

tvål

 

10

   

16 alnar väf

3

04

 

28

kängsnören

 

5

   

småbröd

 

25

Ockt

1

1 meter domestik

 

38

    

138

32

   

128

32

      

 

Sammanställning av inköp 1902 per varutyp

Nedan visas en sammanställning av flertalet inköp av olika varutyper samt deras pris. 
För flera varutyper anges inte inköpt mängd i kontraboken. 
De i särklass största inköpen rör kaffe och socker som tillsammans står för nästan hälften av kostnaden. Värt att notera är att det inte finns några inköp av mjöl, vilket kan förklaras av att för en smed anställd på Sturefors ingick detta i lönen. Inte heller inköp av kött, förutom lite ”korf”, och mjölk förekommer. Egen ko och gris?

Beroende på svårigheter med tolkningen av Kontra-Boken är förteckningen nedan ej komplett.

.

Vara Pris Inköpsmängd per köptillfälle Summa
Almanack 0:14 1 14
Anjovis 0:35 1+1+1+1+1 1:40
Band 0:12/bunt 1+1+2+2+2+3+1,5+1+1 1:74
Charlett 0:60 1 60
Domestik 0:32/m 1+1+5+2,5+7+2,5 6:08
Fisk 0:5/kg 1,1 55
Fotogen 0:20/liter 3+3+2+3+2+3+3+3+2+3+3+3+3+3 7:80
Fönstervadd 0:98 1 98
Garn blekt N:o 20 0:96 0,5 48
Garn oblekt N:o 30 1:00 1 1:00
Garn N:o 40 1:15/nystan 1 1:15
Garn 0:57 1 57
Gas 0:30/liter 1+1+1+1+1+1+1+1 2:40
Gummiremsor 0:30 1 30
Häftkarta 0:06 1+1 12
Jest 0:05 1+2+2+1+1+2+2+2+1+1+1+1+2+1+1+2 1:15
Jus 0:10 1+3  40
Kaffe 1:25/kg 1+1+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+0,5+1+2+0,5+2+2
33:75
Kanel 0:10 1+1+0,5+1 35
Kardemumma 0:10 1+0,5+1+1 35
Klocka 0:25 1 25
Knappar 0:08/dussin 2 16
Korf 0:13/hg 3+5+5+2,5+3+4,5 2:99
Kryddpeppar 0:17/hg 1+1,5 43
Lagerberslöf 0:03 1 3
Lampglas 0:15 1+1 30
Mandel 0:05 1+2 15
Mannagryn 0:50/kg 0,5+0,5 50
Muskot 0:04 1 4
Papper 0:15 1 15
Pommeransskal 0:10 1 10
Resårband 0:05 1 5
Risgryn 0:35 1+1+1+1+1+1+1 2:10
Russin 0:16 1 16
Sagogryn 0:80 0,25 20
Salt 0:05/kg 1+1+2 20
Senap 0:40/kg 1 40
Sill 0:35/kg 2+2+4+3+2+1+2+2+1+2+2+2+2+1+2+2 11:20
Sirup 0:42/kg 1,5+1,7+2+1,7+2,5+1,5 4:58
Skedar     20
Skoband 0:06 1+1 12
Småbröd 0:25 1+2+2 1:25
Smör 2/kg 0,5+0,5+0,5+0,25+0,5+0,5+0,5+0,5 7:50
Snus 0:85 1+1+1+0,25+1+1+0,3+1 5:57
Socker 0:60/kg 2+7+2+2+3+4+1+1+1+1+3+3+2+2+2+3+2+
1+1+1+1+1+7+3+3,7
35:82
Soda 0:12/kg 1+1+1 36
Spetsar 0:10/aln 5 50
Starkpeppar 0:24/hg 0,5+1 36
Såpa 0:46/kg 0,5+0,5+2+0,5+0,2+0,5+0,5+0,5+2+0,5+0,5+0,5 4:60
Trådrulle 0:10/st 2+2+1+2+2+2+3+2 1:60
Tvål 0:10 1+1+1+1+1+3+1+1 1:00
Tändstickor 0:10 1+1+1+1 40
Ätticka 0:20 1 20
    Summa 144:78