Krutrecept

I artikeln om salpetertillverkningen i Vist saknades en förklaring till vad salpetern skulle användas. Bara en sur general som inte fick det krut han behövde , utan import.

Jo så här ser ett ungefärligt recept ut, från Gustav Wasas dagar:

Krut till kanoner och mörsare.
15 lispund salpeter.
4 lispund svavel
3 lispund kol.

Till bössor och ryttarpistoler var blandningen:
15 lispund svavel.
15 lispund kol av hassel eller lind.

I Sturefors gårdsarkiv finns ett kvitto från 1829 enligt vilket Herr Greve Nils Bielke från Sturefors har levererat 13 lispund, 4 skålpund och 12 lod oluttrad saltpeter.

Vad gnällde generalen för, han fick ju salpeter ?

( Ett lispund är 8,5 kg )

 

Följande hemman i Vist socken levererade oluttrad salpeter vid Linköpings kronomagasin år 1829.

Banketorp, Björksätter, Bostorp, Dala, Dalshult, Gasarp, Gattorp, Jordstorp, Klint, Mårdstorp, Norrberga Östergård, Norrberga Västergård, Ringetorp, Risnäs, Tacketorp, Tocketorp, Vinstorp, Vreta, Åndebäck

Sammanlagt 3 lispund 15 skålpund

Tillsammans med hemman i Landeryd, Grebo, Björsäter, Svinstad, Vårdnäs, Tjärstad och Kjettilstad socknar levererades totalt 13 lispund 4 skålpund 12 lod salpeter.

G. U. Silfversparre utgav 14 febr 1816 en vägledning för salpetersjudare. Den är tryckt hos Petre och Abrahamsson i Linköping. Häftet innehåller en utförlig beskrivning av salpetertillverkningen i ”6 regler”. Bl. a. skulle sjudaren tillsäga att bykaska samlades. Leverans av aska till salpetersjudning fanns även inskrivet i arrendatorernas kontrakt.

Sturefors i mars 2001. Helge Fransson