Kurs i gärdesgårdshägnad

Wist Hembygdsförening i samarbete med JUF 2010-04-17

14 personer med Ingmar Carlsson i spetsen deltog med liv och lust i bygget av ca 14 meter gärdsgård.

Foto: Anders Wistby