Kurs i gärdesgårdshägnad

Wist Hembygsförening i samarbete med JUF 2011-04-16

Ur Edvin Karlssons i Stohagen minnesanteckningar om gärdesgårdshägning:

”I vår trakt kallades gärdslet för ”trinne” och stören för ”staver”, järnstången som användes till att göra hål i marken kallades ”hotstång”. När nu gärdesgårdssträckan som skulle hägnas var hotad (eller som vi sade hoten), trinnet liggande i en rad 6 eller 7 till breds utefter staverraden som fast och ordentligt var nersatt, vidjorna liggande i knippen då var det färdigt att börja.”
[För komplett text, se Whbf hemsida].

Ett antal medlemmar från Whbf och JUF under Ingmars ledning byggde några meter trinnegärdesgård på Hjortkälla 2011-04-16 för att det av Edvin Nilsson beskrivna hantverket ej skall falla i glömska.

Arbetet utfördes i en miljö med blommande blåsippor, vitsippor och tibast. Fåglarna sjöng, kanske som tack för de många nyuppsatta fågelholkarna, det är VÅR!

Hägnadskurserna på Hjortkälla startades 1982 och har sedan dess genomförts årligen. Totalt har därvid ca. 300 m traditionell trinnegärdesgård byggts.