Timplan.

ÄmnenSmåskolestadietFolkskolestadiet

Totalt
timantal
lärj.

Lä-
rar-
tim

Lärjunge-
timmar

Lä-
rar-
tim

Lärjunge-
timmar

Lä-
rar-
tim

Lärjunge-
timmar

Totalt
timant
1:a kl2:a kl3:e kl4:e kl5:e kl6:e kl7:e kl
UÖUÖUÖUÖUÖUÖUÖUÖT
Kristendoms-
kunskap
22222233331717
Modersmålet 11½ 11½  8 10  8 8 8    
    Tal och
    läsövn.
15½6655543333131
   Skrivning   
   och
   språklära
53555553434
Räkn. och
geometri
433535555m2929
Hembygds-
undervisn.
33313188
Geografi22222221010
Natur-
kunnighet
222333h1313
Historia22222231111
 24½19½19½ 24202424232324153153
ÄmnenSmåskolestadietFolkskolestadiet

Totalt
timantal
lärj.

Lä-
rar-
tim

Lärjunge-
timmar

Lä-
rar-
tim

Lärjunge-
timmar

Lä-
rar-
tim

Lärjunge-
timmar

Totalt
timant
1:a kl2:a kl3:e kl4:e kl5:e kl6:e kl7:e kl
UÖUÖUÖUÖUÖUÖUÖUÖT
Arbets-
övningar
111112437
Teckning111111111628
Sång111111222399
Gymnastik
med lek och
idrott
1132333331616
 3365666161635540
 2822½22½30253030291291301885193
  2424      3030     
Slöjd/flickor4444441616
Slöjd/gossar444444420 20

U = undervisning
T = tysta övningar

Ämnen Småskolestadiet
U = undervisn Lä- Lärjunge-
rar- timmar
T = tysta övn tim 1:a kl 2:a kl
U Ö U Ö
Kristendoms- 2 2 – 2 –
kunskap
Modersmålet 11½ 11½
    Tal och 15½ 6 – 6 –
    läsövn.
   Skrivning    5½ – 5½ –
   och
   språklära
Räkn. och 4 3 – 3 –
geometri
Hembygds- 3 3 – 3 –
undervisn.
Geografi – – – – –
Natur- – – – – –
kunnighet
Historia – – – – –
24½ 19½ – 19½
Ämnen Småskolestadiet
Lä- Lärjunge-
rar- timmar
tim 1:a kl 2:a kl
U Ö U Ö
Arbets- 1½ 1 1½ 1 1½
övningar
Teckning – – – – –
Sång 1 1 – 1 –
Gymnastik – 1 – 1 –
med lek och
idrott
3½ 3 1½ 3 1½
28 22½ 1½ 22½ 1½
24 24
Slöjd/flickor – – – – –
Slöjd/gossar – – – – –

Ämnen Lä- Folkskolestadiet
rar- Lärjunge-
tim timmar
3:e kl 4:e kl
Kristendoms- 2 U Ö U Ö
kunskap 2 – 2 –
Modersmålet
    Tal och 5 8 10
    läsövn. 5 – 5 –
   Skrivning    5
   och 3 – 5 –
   språklära
Räkn. och 5
geometri 3 – 5 –
Hembygds- 1
undervisn. 3 – 1 –
Geografi 2
Natur- 2 2 – 2 –
kunnighet 2 – 2 –
Historia 2
24 2 – 2 –
Ämnen Folkskolestadiet 20 – 24 –
Lä-
rar- Lärjunge-
tim timmar
3:e kl 4:e kl
Arbets- 1 U Ö U Ö
övningar 1 – 1 –
Teckning 1
Sång 1 1 – 1 –
Gymnastik 3 1 – 1 –
med lek och 2 – 3 –
idrott
6
30 5 – 6 –
25 – 30 –
Slöjd/flickor 4
Slöjd/gossar 4 4 – 4 –
4 – 4 –

Ämnen Lä- Lärjunge-
rar- timmar
tim 5:e kl 6:e kl
U Ö U Ö
Kristendoms- 3 3 – 3 –
kunskap
Modersmålet 8 8
    Tal och 4 3 – 3 –
    läsövn.
   Skrivning    5 5 – 5 –
   och
   språklära
Räkn. och 5 5 – 5 –
geometri
Hembygds- – – – – –
undervisn.
Geografi 2 2 – 2 –
Natur- 3 3 – 3 –
kunnighet
Historia 2 2 – 2 –
24 23 – 23 –
Ämnen
Lä- Lärjunge-
rar- timmar
tim 5:e kl 6:e kl
U Ö U Ö
Arbets- – – – – –
övningar
Teckning 1 1 1 1 1
Sång 2 2 – 2 –
Gymnastik 3 3 – 3 –
med lek och
idrott
6 6 1 6 1
30 29 1 29 1
30 30
Slöjd/flickor 4 4 – 4 –
Slöjd/gossar 4 4 – 4 –

Ämnen Totalt timantal
timant lärj.
7:e kl
U Ö U Ö T
Kristendoms- 3 – 17 – 17
kunskap
Modersmålet 8
    Tal och 3 – 31 – 31
    läsövn.
   Skrivning    5 – 34 – 34
   och
   språklära
Räkn. och m – 29 – 29
geometri
Hembygds- – – 8 – 8
undervisn.
Geografi 2 – 10 – 10
Natur- h – 13 – 13
kunnighet
Historia 3 – 11 – 11
24 – 153 – 153
Ämnen Totalt
Totalt timantal
timant lärj.
7:e kl
U Ö U Ö T
Arbets- 2 – 4 3 7
övningar
Teckning 1 – 6 2 8
Sång 3 – 9 – 9
Gymnastik 3 – 16 – 16
med lek och
idrott
6 – 35 5 40
30 – 188 5 193

Slöjd/flickor – – 16 – 16
Slöjd/gossar 4 – 20 20

Ämnen”. ”Småskolestadiet

U = undervisn”. ”Lä-”. ”Lärjunge-

”. ”rar-”. ”timmar

T = tysta övn”. ”tim”. ”1:a kl”. ””. ”2:a kl

”. ””. ”U”. ”Ö”. ”U”. ”Ö

Kristendoms-”. ”2”. ”2”. ”-”. ”2”. ”-

kunskap

Modersmålet”. ””. ”11½”. ””. ”11½

    Tal och”. ”15½”. ”6”. ”-”. ”6”. ”-

    läsövn.

   Skrivning   ”. ””. ”5½”. ”-”. ”5½”. ”-

   och

   språklära

Räkn. och”. ”4”. ”3”. ”-”. ”3”. ”-

geometri

Hembygds-”. ”3”. ”3”. ”-”. ”3”. ”-

undervisn.

Geografi”. ”-”. ”-”. ”-”. ”-”. ”-

Natur-”. ”-”. ”-”. ”-”. ”-”. ”-

kunnighet

Historia”. ”-”. ”-”. ”-”. ”-”. ”-

”. ”24½”. ”19½”. ”-”. ”19½

Ämnen”. ”Småskolestadiet

”. ”Lä-”. ”Lärjunge-

”. ”rar-”. ”timmar

”. ”tim”. ”1:a kl”. ””. ”2:a kl

”. ””. ”U”. ”Ö”. ”U”. ”Ö

Arbets-”. ”1½”. ”1”. ”1½”. ”1”. ”1½

övningar

Teckning”. ”-”. ”-”. ”-”. ”-”. ”-

Sång”. ”1”. ”1”. ”-”. ”1”. ”-

Gymnastik”. ”-”. ”1”. ”-”. ”1”. ”-

med lek och

idrott

”. ”3½”. ”3”. ”1½”. ”3”. ”1½

”. ”28”. ”22½”. ”1½”. ”22½”. ”1½

”. ””. ”24”. ””. ”24

Slöjd/flickor”. ”-”. ”-”. ”-”. ”-”. ”-

Slöjd/gossar”. ”-”. ”-”. ”-”. ”-”. ”-

 

Ämnen”. ”Lä-”. ”Folkskolestadiet

”. ”rar-”. ”Lärjunge-

”. ”tim”. ”timmar

”. ””. ”3:e kl”. ””. ”4:e kl

Kristendoms-”. ”2”. ”U”. ”Ö”. ”U”. ”Ö

kunskap”. ””. ”2”. ”-”. ”2”. ”-

Modersmålet

    Tal och”. ”5”. ”8”. ””. ”10

    läsövn.”. ””. ”5”. ”-”. ”5”. ”-

   Skrivning   ”. ”5

   och”. ””. ”3”. ”-”. ”5”. ”-

   språklära

Räkn. och”. ”5

geometri”. ””. ”3”. ”-”. ”5”. ”-

Hembygds-”. ”1

undervisn.”. ””. ”3”. ”-”. ”1”. ”-

Geografi”. ”2

Natur-”. ”2”. ”2”. ”-”. ”2”. ”-

kunnighet”. ””. ”2”. ”-”. ”2”. ”-

Historia”. ”2

”. ”24”. ”2”. ”-”. ”2”. ”-

Ämnen”. ”Folkskolestadiet”. ”20”. ”-”. ”24”. ”-

”. ”Lä-

”. ”rar-”. ”Lärjunge-

”. ”tim”. ”timmar

”. ””. ”3:e kl”. ””. ”4:e kl

Arbets-”. ”1”. ”U”. ”Ö”. ”U”. ”Ö

övningar”. ””. ”1”. ”-”. ”1”. ”-

Teckning”. ”1

Sång”. ”1”. ”1”. ”-”. ”1”. ”-

Gymnastik”. ”3”. ”1”. ”-”. ”1”. ”-

med lek och”. ””. ”2”. ”-”. ”3”. ”-

idrott

”. ”6

”. ”30”. ”5”. ”-”. ”6”. ”-

”. ””. ”25”. ”-”. ”30”. ”-

Slöjd/flickor”. ”4

Slöjd/gossar”. ”4”. ”4”. ”-”. ”4”. ”-

”. ””. ”4”. ”-”. ”4”. ”-

 

Ämnen”. ”Lä-”. ”Lärjunge-

”. ”rar-”. ”timmar

”. ”tim”. ”5:e kl”. ””. ”6:e kl

”. ””. ”U”. ”Ö”. ”U”. ”Ö

Kristendoms-”. ”3”. ”3”. ”-”. ”3”. ”-

kunskap

Modersmålet”. ””. ”8”. ””. ”8

    Tal och”. ”4”. ”3”. ”-”. ”3”. ”-

    läsövn.

   Skrivning   ”. ”5”. ”5”. ”-”. ”5”. ”-

   och

   språklära

Räkn. och”. ”5”. ”5”. ”-”. ”5”. ”-

geometri

Hembygds-”. ”-”. ”-”. ”-”. ”-”. ”-

undervisn.

Geografi”. ”2”. ”2”. ”-”. ”2”. ”-

Natur-”. ”3”. ”3”. ”-”. ”3”. ”-

kunnighet

Historia”. ”2”. ”2”. ”-”. ”2”. ”-

”. ”24”. ”23”. ”-”. ”23”. ”-

Ämnen

”. ”Lä-”. ”Lärjunge-

”. ”rar-”. ”timmar

”. ”tim”. ”5:e kl”. ””. ”6:e kl

”. ””. ”U”. ”Ö”. ”U”. ”Ö

Arbets-”. ”-”. ”-”. ”-”. ”-”. ”-

övningar

Teckning”. ”1”. ”1”. ”1”. ”1”. ”1

Sång”. ”2”. ”2”. ”-”. ”2”. ”-

Gymnastik”. ”3”. ”3”. ”-”. ”3”. ”-

med lek och

idrott

”. ”6”. ”6”. ”1”. ”6”. ”1

”. ”30”. ”29”. ”1”. ”29”. ”1

”. ””. ”30”. ””. ”30

Slöjd/flickor”. ”4”. ”4”. ”-”. ”4”. ”-

Slöjd/gossar”. ”4”. ”4”. ”-”. ”4”. ”-

 

Ämnen”. ”Totalt”. ””. ”timantal

”. ”timant”. ””. ”lärj.

”. ”7:e kl

”. ”U”. ”Ö”. ”U”. ”Ö”. ”T

Kristendoms-”. ”3”. ”-”. ”17”. ”-”. ”17

kunskap

Modersmålet”. ”8

    Tal och”. ”3”. ”-”. ”31”. ”-”. ”31

    läsövn.

   Skrivning   ”. ”5”. ”-”. ”34”. ”-”. ”34

   och

   språklära

Räkn. och”. ”m”. ”-”. ”29”. ”-”. ”29

geometri

Hembygds-”. ”-”. ”-”. ”8”. ”-”. ”8

undervisn.

Geografi”. ”2”. ”-”. ”10”. ”-”. ”10

Natur-”. ”h”. ”-”. ”13”. ”-”. ”13

kunnighet

Historia”. ”3”. ”-”. ”11”. ”-”. ”11

”. ”24”. ”-”. ”153”. ”-”. ”153

Ämnen”. ””. ””. ”Totalt

”. ”Totalt”. ””. ”timantal

”. ”timant”. ””. ”lärj.

”. ”7:e kl

”. ”U”. ”Ö”. ”U”. ”Ö”. ”T

Arbets-”. ”2”. ”-”. ”4”. ”3”. ”7

övningar

Teckning”. ”1”. ”-”. ”6”. ”2”. ”8

Sång”. ”3”. ”-”. ”9”. ”-”. ”9

Gymnastik”. ”3”. ”-”. ”16”. ”-”. ”16

med lek och

idrott

”. ”6”. ”-”. ”35”. ”5”. ”40

”. ”30”. ”-”. ”188”. ”5”. ”193

 

Slöjd/flickor”. ”-”. ”-”. ”16”. ”-”. ”16

Slöjd/gossar”. ”4”. ”-”. ”20”. ””. ”20