Kyrkoherdeparet Broman firar silverbröllop

Bromans silverbröllop 1921

 Östgöta Correspondenten 3.8.1921

Ett högtidligt silverbröllop firades i torsdags (den 3 d:s) i Vist då kyrkoherde och fru Axel Broman i kretsen av syskon, en talrik skara församlingssbor och andra vänner högtidlighöll årsdagen av sitt 25?åriga, äktenskap. I det för tillfället med blommor och grönt smakfullt dekorerade templet hölls med anledning av dagens betydelse en anslående minnesgudstjänst med altartjänst av pastor Borggård i Linköping, och kyrkoherde Aron Karlsson i Grebo, iförda kyrkans vackra skrudar, och med sång från orgelläktaren av kyrkoherdarne Allard i Örtomta och Cnattingius i Landeryd. Pastor Borggård höll därefter en varmhjärtad predikan ”om kärleken det största av allt”. Efter ytterligare altartjänst och orgelmusik tågade samtliga till prästgården, där de undfägnades med kaffe m. m., varefter några angenäma timmar tillbragtes i den vackra prästgården. Härvid överlämnades till silverbröllopsparet å församlingens vägnar en vacker minnesgåva, bestående av en silverurna i antik stil med värdefullt innehåll.

En för tillfället sammansatt kvartett av präster underhöll med flera vackra sånger.

Senare på kvällen gåvo kyrkoherde och fru Broman supé, för den trängre familje- och vänkretsen, varvid flera tal höllos och en mängd under dagens lopp anlända telegram upplästes.

 

Kyrkoherde och Fru Axel Bromans silverbröllopshögtid i Wists Prästgård den 3 aug. år 1921.

Inbjudna gäster

1 Kyrkoherde Axel Broman 2 Fru Broman 3 Gunnar Broman 4Ingrid Broman 5 Allan Tegni 6 Nils Tegni 7 Lärarinna Elin Johansson 8 Fru Wassberg 9 Dagmar Sandin 10 Fru Claësson 11 C. A. Forsgren 12 Trädg. M. A. Petersson 13 Kyrkovakt. G?. Gustafsson 14 Syster Edit Andersson 15 Ar. O Fru Aug. Andersson 16 Märtha Hansson 17 Fru Mary v. Reedtz 18 Häradsdom. C. F. Jonsson 19 Axel Jonsson 20 Fru Märta Jonsson 21 Arvid Tegni 22 Albert Ekdahl 23 Alma Claësson 24 Liljebäck, Bj - Säby 25 Trädg. M. Lindström 26 G. A. Wiking 27 G. A. Jakobsson 28 Erland Svensson 29 Thullia Lundblad 30 Torsten Allard 31 Ferd. Gustavsson 32 Vikt. Gustavsson, Wreta 33 Insp. Hugo Ström 34 Kyrkoh. Martin Allard 35 Kyrkoh. ?. Cnatingius 36 Nämndem. A??. L. Andersson 37 Gust. Andersson, Skog 38 Erik Johansson, Styvinge 39 Per Rustner 40 Gust. Flärd 41 Insp. Axel Wassberg 42 Prosten Aron Karlsson 43 Syster till kyrkoherde Axel Broman 44 Syster till kyrkoherde Axel Broman 45 Pastor T. Borggård 46 ”Syster Selma” 47 Arr. C. Klasson, Prästg. 48/49 Tvenne söner till kyrkoherde Axel Broman 50 Emmy Ågren 51 Fröken Gylling, Ådala 52 J. Kristoffersson, Risnäs 53 C. Palmqist, Seltorp 54 L. V. Johansson, Norrberga Lillgård 55 Kusken Jonsson, Wessentorp 56 Insp. Hermansson, Edsberga