Ladugården vid Sturefors

Under senare delen av 1800-talet var kobesättningen av Ayrshireras.

I arkivet finns uppgifter om kornas avkastning f o m 1882. Godset var en föregångare i trakten med att kontrollmäta avkastningen per ko en gång varje månad. 1901 bildades Vist kontrollförening och därmed blev mjölkmätningen officiell. Man införde då även bestämning av fetthalten och fick ett mått på producerat smörfett i kg per ko och år.

Mjölkproduktion

ÅrAntal korAvkastning per ko, kannorSammanlagd avkastning, kannor
1882/838256846572
1883/848656549623
1884/859257452802
1885/869063757295

1 kanna = 2,6 1

Före 1885 är korna bokförda med endast namn. Sedan infördes numrering och därmed fick varje ko både nummer och namn.

Exempel på konamn: Agda, Amalia, Björna, Brunkind, Elvira, Enhorna, Eugenia, Fagerlina, Fina, Flaka, Friherrinna, Hvithufva, Julia, Krona, Kruselia, Kryssa, Majros, Näbba, Prinsa, Pärla, Segersköna, Silfverlöfva, Thora, Wendla.

Exempel på tjurnamn: Apis, Archibald, Arild, Bakunin, Björn, Felix, Idun, Jarl, Jöns, Kille, Kurre, Petter, Primus, Rex, Tor.

Mejeriet;

Äldsta mejerijournalen är från 1883. Tidigare journaler har troligtvis förkommit.

I mejeriet tillverkades smör, grädde, hel- och halvfet ost och kärnmjölk.

Från är 1900 finns ett kontrakt mellan Östergötlands Mejeriidkareförening och inspektor Jacob Blomberg, där han förbinder sig att leverera smör för export. Smöret exporterades bl. a. till England och Danmark genom Cooperative Wholesale Society Limited, Göteborg.

1903 såldes 8367,5 kg smör för 15333,51 kr.