Lantbruksskolan 1920

”Lärare och elevertavla” tillhörig Oscar Ekman, Bjärka-Säby egendom.