Litteraturlista

 Arnborg T.
Säby Västerskog.
Natur i Östergötland, Göteborg 1949, s 237-244
 Brandel S.Bo Jonssons borg vid Bjärka-Säby.Stockholm 1929 
 Broman A.Om Wists kyrka och ålderdomshemLinköping 1912 
 Broman A.”Ordningsregler”. Ett blad ur Wists kyrkolivs historia från 1600-talet.Linköpings stifts julbok 1921, s 73-77 
 Broman A.Wists ålderdomshemLinköpings stifts julbok 1912, s 157-168 
 Broocman C.F.Beskrifning öfver the i Östergötland befintlige Städer, Slott, Soknekyrkor…Orginalutg 1760, Facs 1972 s 297-305 
 Cnattingius B.Hembygdsrörelsens öden i Östergötland.Svensk Bygd och folkkultur, Stockholm 1947, s 186-188 
 Cnattingius BSturefors, ÖstergötlandSvenska Trädgårdskonsten, Del 1, Stockholm 1947, s 101-109 
 Ekman HenrikDe sista ängarna. Röster från ett landskap i förändring2004 
 Erixon S.Byar, gårdar och hus under Bjärka-Säby.Nordiska museet, 1984 
 Forsberg LillottSägner och skrönorUtomhuspedagogik 5 poäng, Linköpings universitet 
 Goldmark AllanChristina Törnflycht och StureforsRegnbågen 20/11 1976
 Hassler OBokbindare Salmoni och hans brevRegnbågen febr 1977 
 Hassler ODet legendariska LinköpingS 64-87 Salmonibreven 
 Hofren M.Bjärka-Säby fornhemStockholm 1925 
 Hultberg Th. K-sonMöte med en Guds trubadur
(om Gustaf Andersson i Berglund)
Linköpings stifts julbok 1970, s 157-168 
 Hägglund JohnKinda Kanals historiaKinda kanals vänner, 1966 
 Härshammar ElisÖstergötland. Frälsefolk och jordaskiften under medeltiden. Sid 14, 16  
 Jacobsson B.Mandelgren i ÖstergötlandStockholm 1985 
 Johansson HåkanPoststationen i Bjärka-Säby 1.1.1900-10.5.1902Posten i Östergötland 
 Johansson JoakimKinda kanal och Linköpings hamn. En historisk fotobok.Första delen. 2017. 
 Johansson SBjärka-Säby-områdets geologiStockholm 1924 
 Julin EVessers udde. Mark och vegetation i en igenväxande löväng vid Bjärka-SäbyActa phytogeographica Suecia;23, Uppsala 1948 
 Kaliff IngelaVad kvinnorna betytt för StureforsExamensarbete grundskollärarutbildning, Högskolan i Kamar, 1995 
 Kalm I.Om Vists kyrkaLinköping 1945 
 Kalm I.Vist socken  
 Kardell L.Markens utnyttjande i jordbruk och skogsbruk under 300 år. Ett exempel från Bjärka-Säby.  
 Karlsson W.Christina Piper skänker sitt orangeri på Sturefors till akademin 1751Ur från Lund till Lundagård, Lund 1956, s 103-111 
  Kinda kanalÖstergötlands länsmuseum 1983 
 Kleist G.Kyrkan, vad är det? Minnesbilder och synpunkter från en kyrkväktareLinköpings stifts julbok 1976, s 27-37 
 Lagercrantz B. & Eklöf C.Nya slottet i Bjärka-Säby  
 Lindbärg PärIndustrialiseringen i Vist socken 1860-1900Betygsuppsats Linköpings universitet 
 Lindqvist N.Bjärka-Säby ortnamnStockholm 1926 
 Lundberg G.Bo Jonsson Grip och ÖstergötlandEget förlag 1981 
 Nordin YngveSturefors nästa. Nattvakten på Sturefors har inte sett grå frun. Östgöta Correspondenten 1/4 1950 
  Natur, kultur. Miljöer i Östergötlands länLänstyrelsen i Östergötland., K 49-K 53 
 Persson OlaSkolan i VistBetygsuppsats Linköpings universitet 
 Persson OlaEskils ek i VistRegnbågen 80-03-15 
  Register till Vist vigsellängder 1640-1863DIS 1987 
 Ridderstad A.Historiskt, Geografiskt och Statistiskt.
Del 1: Hanekinds härad s 13
          Kinda kanal s 288-290
Del 2: Stafsäter s 207-208
          Sturefors s 228-229
          Säby s 247-249
          Wists socken s 366-368
Lexikon öfver Östergötland. Norrköping 1875-77 
 Rosman H.Bjärka-Säby och dess ägare Del 1-3Stockholm 1923-27 
 Rudin V.Bjärka-Säby och grefve von SaltzaLinköpings stifts julbok 1907, s 64-70 
 Sandahl HaraldPromenad i Sturefors SlottsparkRegnbågen 24/6 1977 
 Schnittger B.Bjärka-Säby under forntidenStockholm 1926 
 Seiz Heribert

Cedersbergs glasbruk och dess tillverkningar 1781-1838.

Meddelanden från Östergötlands Fornminnes- och Museiförening 1933-1934 sid. 67-142. 
 Selinge K-G m flMiljöer att bevara. Kulturlandskapet i Linköpings kommuns 137-145 
 Sernander R.Bjärka-Säby naturminnenStockholm 1925 
 Sernander R.Löfängen i Bjärka-Säbys bebyggelsehistoriaStockholm 1925 
  Slott och herresäten i Sverige. Östergötland del 1-2Malmö 1971 
  Stureforspoesi -86Sturefors fritidsgård 1986 
 Svahn WillyKinda kanal – vattenväg och insjövågorÖrebro 2001 
 Tagesson GöranArkeologisk undersökning av fornborg i Styvinge1988 
 Topelius A-S.Glas från Cedersbergs glasbrukLinköping 1981 
 Ullén IngaEtt gravfält från äldre järnålder vid Gattorp, Vists sn ÖstergötlandRiksantikvarieämbetet Rapport UV 1984:24 
 Åberg AlfFångars elände. S 41-55, 88-89, 118-119. Carl Piper  
  En kyrkvärdsdag i Wist för 100 år sedan.Östgöta Correspondenten 21/8 1937 
  Nattvakt berättar. Aska del av arrende.Östgöta Correspondenten 28/12 1949 
  Ungdomar i Sturefors berättarSturefors fritidsgård 1985 
  Sturefors slottÖstergötlands bygnadsminnen, s 46-50