Exempel på lösfynd från Hjortkälla

Hästskor. Under åren lopp har ett antal hästskor påträffats på Hjortkälla. Flera av dem är av ålderdomlig modell.  Den vänstra skon i övre raden är av typen toffelsko, en typ av hästsko som är från 1300-tal – 1500-tal. Skon i mitten är av en typ som användes under 1600-talet men som tillverkades av bysmeder in i förra århundradet.

 

Detaljbild av ”hake” på den övre vänstra hästskon på bilden till vänster. ”Hakens” form är kännetecknande för toffelskon.

 

 

Sten till handkvarn. I september 2001 hittades den undre stenen till en handkvarn i grunden till ekonomibyggnaden till Hjortkällatorpet. Stenen, som var hel men kraftigt sliten efter lång tids användning, förvaras nu i Bomtorpet.