Maria Christina Olofsdotter

Maria Christina Olofsdotter var född i Sanden och dotter till Olof Andersson och hans hustru Brita Lisa Persdotter. När Maja Stina 1810 som tjugofemårig återvände till sin födelseort från Linköping hade hon troligen varit ute på de för ungdomar sedvanliga turerna som tjänstepiga på olika gårdar. 1812, två år efter hemkomsten till Vist, gifte hon sig med den fem år yngre Anders Staf som är nyantagen soldat för Stafsäter och bosatt i Myran. Samma år föds sonen Anders.

Anders Staf blev ganska snart utkommenderad i det pågående kriget och redan 1814 är han avförd ur generalmönstringsrullan och enligt anteckning därstädes ”kvarlämnad sjuk i Tyskland”

När fyra år hade gått sedan regementet återvände och något livstecken ej hörts av från Anders Staf, var Maja Stina redo för ett nytt äktenskap. Med anledning av denna händelse finns följande anteckningar i församlingens vigselbok:

”När regementet 1814 kom hem från Tyska Campagnen, kom Anders Staf inte med. Trenne gånger lystes efter honom i almänna tidningar och förelades honom at inom natt och år efter tredje lysningen infinna sig. Som han intet hördes af (förmodl. död) så dömde Hanekinds häradsrätt till äktenskapsskilnad och Consistorium derpå utfärdade skiljebref.

Lyst till nytt äktenskap för Maja Stina Olofsdotter 8, 15, 22 febr. 1818. Förmyndaren för dess enda barn med förra giftet, bonden Anders Andersson i Selgesetter, har förklarat sig nöjd med afvittringen. 94 rdr har gossen i arv efter sin far.

Vigde på Stafsätters herrgård”.

Återigen blev Maja Stina soldathustru. Hennes man hette Peter Staf och hade efterträtt den tidigare Anders Staf som soldat för Stafsäter. Peter Staf var tjugofem år när han gifte sig med den trettiotreåriga Maja Stina. Han var född i Myrans soldattorp och hade varit soldat i tre år. Efter två år är Maja Stina återigen änka. Peter Staf hade avlidit bara 27 år gammal. Trots att han prövat på fältlivets faror och varit utkommenderad som reserv till Tyskland och Norge, dog han på sitt soldattorp. Orsaken till hans tidiga död var lungsot. Några barn fanns inte i äktenskapet.

Ett par år därefter (1822) födde Maja Stina ett oäkta barn. Sonen som föddes döptes till Gustaf och efternamnet var Hinriksson. När före detta grenadjären Hindrik Skogfelt inflyttade i Skogstorp hör Maja Stina och hennes båda söner till hans hushåll. Skogfelt hade varit soldat vid Skog sedan 1796 men erhållit avsked 1815 och därefter varit bosatt i Korset några år. 1821 var han granne med Maja Stina och bodde då i Stavsborg. Sedan flera år var han änkeman efter sitt tredje äktenskap.

Efter några år har den oäkta sonen fått sitt namn något ändrat, till förnamnet Gustaf har lagts namnet Henrik och efternamnet är Skogfelt.

Hindrik Skogfelt och Maja Stina var aldrig gifta. 1835 dog Hindrik Skogfelt. Han var då 61 år och dödsorsaken var slag.

Maja Stina bodde kvar i Skogstorp ett par år tillsammans med den yngste sonen.

1837 gifte sig den då 52-åriga Maja Stina för tredje gången med den tretton år äldre förre detta bonden vid Skogs Skattegård Samuel Olofsson som var nybliven änkeman. Han flyttade i samband med giftermålet till Hagen som undantagsman. Äktenskapet varade i 15 år. 1852 dog Samuel Olofsson. Han var då 80 år och dödsorsaken var ålderdom. Maja Stina bodde kvar i Hagen ”till hus”, dock ej som fattighjon. 1862 dog Maja Stina Olofsdotter. Även här uppges ålderdomssvaghet vara dödsorsaken.

Med några ord i dödboken omnämns att hon varit gift två gånger. Hennes första äktenskap hade helt fallit i glömska. Enligt uppgift levde sonen Anders från hennes första äktenskap. Sonen Gustaf Henrik, som troligen levde till vuxen ålder, omnämns ej. Han kan vara död.

Maja Stina blev 77 år.