Markustorpspärmen kapitel 2

Han föddes 3.6.1786 och dog 9.5 1856 i Markustorp. Vid 27 års ålder gifte han sig 26.12.1813 med Maria Christina Jonsdotter från granngården, som då var 20 år. De hade då l/4 mantal var eller ca. 113 har att bruka. Under åren 1814-1834 fick de 10 barn.

Christoffer blev liksom flera av sina förfäder nämndeman och häradsdomare i Hanekinds härad. Han bör då ha kunnat läsa och skriva, även om folkskolan ej startade i Sverige förrän 1842.

Vid den här tiden var mer än 90 % av befolkningen bönder och man levde av vad jorden och skogen gav. Något växelbruk eller penningarrende förekom ej. Det var reformer, som kom först efter Rutger MacLeans tid på Svaneholm (1742-1816).

Christoffer blev 70 år gammal och avled i nervfeber. Sjukdomen kännetecknas av hög feber, avmagring, tarmsår och omtöckning. Den kan orsakas av smitta eller förorenat vatten och leder ofta till döden. Nu är nervfeber ej vanligt i vårt land.

Efter vad man kan förstå hade Christoffer varit en reslig man, ty när senare ny grav bereddes, fann man mycket långa ben.

Efter Christoffer bortgång fick sonen Anders Wirén med hjälp av bröderna Frantz och Salomon svara för det praktiska arbetet med gården, även om modern Maria Christina fanns som en stark och trygg person i bakgrunden för rätt lång tid framöver.

Maria Christina, f. 10.11 1795 i Markustorp, d. 16.11 1881, gifte sig 20 år gammal med Christoffer Wirén 26.12 1813 och fick under åren 1814-1854 hela 10 barn.

Hon var dotter till Jonas Andersson f. 1753 i Markustorp, d. 1798 (45 år) och Maria Catharina Olofsdotter, f. 1761 i Önstorp, Grebo, d. 1818 i Markustorp (57 år). De gifte sig 1779 och då var Maria Catharina endast 18 år. Paret hade också en son, Anders Jonsson f. 1786 och d. 6.6 1814 endast 28 år gammal men psykiskt sjuk.

Modern Maria Catharina blir änka vid 37 års ålder och gifter 1800 om sig med drängen Samuel Andersson från Vånga i Rystad. Hon dör 1818.

Trots alla sina barn tycks Maria Christina ha kunnat planera rätt bra för dem och det påstås, att hon lär ha haft flera gårdar men jag vet ej var.

Äldste sonen Johan Wirén gifte sig 1837 med Christina Persdotter från Horn och flyttar till Norstad 1837. De emigrerar 1867 till Amerika.

Dottern Lena Sophia Wirén, f. 1816 gifte sig 1843 med rusthållaren Per Johan Ericsson, f. 1820, från Mörketorp. De flyttar till Vårdnäs och sedan till Nykil. För Sophia ordnas ett så fint brö1lop att en gård måste säljas, påstås det!

Musikaliske sonen Gustaf, f. 1819, gifte sig 1843 med bonddottern Maria Dahlbom och slår sig ner i Tjusentorp i Grebo och fortsätter att gnida på sin fiol.

Döttrarna Maja-Stina och Mathilda bor tills vidare tillsammans med modern Maria Christina kvar i Markustorp. Maja-Stina dog 5.8 1875, då 55 år. Alltså 6 år före modern.

För sonen Frantz ordnade det sig genom gifte med Charlotta Ljungkvist Mörketorp år 1864.

Prov på handstil:

De båda sönerna Anders och Salomon gifte Maria Christina bort med bonddöttrarna Wassberg från Hackel. Dessa dog rätt tidigt och sedan gifte gubbarna så småningom om sig. Dottern Anna Charlotta flyttade från Markustorp 1848 och hade 1850 funnit en partner i Carl Magnus Larsson från Tjärstad. Paret emigrerar 1853 till Amerika och slår sig ner i Swedona men flyttar 1897 till Seattle.

Hennes dotter Johanna blev kanske ett bekymmer, när hon 1844 (21 år) fick ett oäkta barn, Mathilda Charlotta, med skomakaren Ekstrand i Fagerhult, som var änkeman och hade 4 barn. Sex år senare 1850 gifter de sig och flyttar till Norrby i Grebo. Då föds samma år ännu en dotter, Augusta Wilhelmina, som 17 år gammal emigrerar till Amerika 1867.

Som framgår av gamla dokument säljer Maria Christina 1/4 mantal 17.11 1858 för 10.000 riksdaler riksmynt till Salomon Wirén, som då bildar eget. Däremot behåller hon Stamgården själv ända till 1.10 1872, då hon överlåter den till sonen Anders W. Wirén (morfar) för 17.000 riksdaler riksmynt. Hon och ogifta döttrarna Maja Stina och Mathilda bor kvar i Stamgården ända till 1875. Då har man avstyckat 34 har för att bygga nytt för dessa damer, för Anders W. Wirén skall gifta sig med Carolina Persdotter 1876.

När den nya gården tagits i bruk, gifter sig dottern Mathilda med den 5 år yngre drängen Carl Johan Eklund från Åtvidaberg 30.10 1876. Efter Maria Christinas död 1881, övertar paret änkesätet. Enligt Maria Christinas testamente skulle den oäkta Mathilda Charlotta tilldelas 600 riksdaler innan något annat betalas ut.

Av ålderdomssvaghet slutade Maria Christina sina dagar den 16. 11 1881, 88 år gammal. Morfar, Anders W. Wirén, som tydligen var varmt fästad vid sin mor, har noga specificerat allt som fordrades för en fin och hedersam begravning.
Anna-Charlotta Wirén, född 12.8 1825 i Markustorp
Död 30.7 1919 i Seattle. Emigrerade. Ank. New York 3.10 1853

Förr var nog en begravning en rätt betydande händelse åtminstone på landet. Av min morfars (A.V.Wirén) anteckningar om utgifterna för moderns (Maria Christna Wirén) begravning 1881 tyder på att det gick åt en hel del mat m.m. och att man också hyrde in kokerska och medhjälpare.

Uppgifter hämtade från:

VB 26/12 1813 Wist
FB 12/8 1825, FB 10/7 1829
FB 6/1 1832, FB 19/4 1834
FB 5/3 1837, FB 12/11 1844
FB 8/8 1850 i Wist.
HFL 1837 – 1871 Markustorp, Wist
HFL 1846 – 1855 Fagerhult, Wist

DB 9 maj 1856 Wist
Markustorp
Christoffer Wirén- Rusthållare och Nämndeman
Född den 3 juni 1786 i Markustorp

Föräldrar häradsdomaren Nils Christoffersson och hustrun Elisabeth Johansdotter. Flyttade i spädare åren med föräldrarna till Fårtorp i Grebo, därifrån de återkomma 1801 till Kringstorp. Gift 1813 med rusthållardottern Maja Stina Jönsdotter i Markustorp. Haft 10 barn 5 söner och 5 döttrar av vilka 5 söner och 3 döttrar kvarlever.

 
  

Nämndeman
Christoffer Wirén
född 7 juni 1786 i Vist
Död 9 maj 1856

Gifta
26/12
1813

Hustru
Maja Stina Jönsdotter
född 10 nov. 1793
Vist

Barn

Barn

Barn

Barn

Barn

     

Johan Christoffer
född 9 dec 1814
Vist
Flyttade till Norstad
Kättilstad år 1837
gift med
Christina Carolina Persdotter
född 9/5 1815 i Horn.
Barn
Maria Sophia född 3/9 1838
Per Gustaf född 13/9 1840
Lovisa Kristina född 14/5 1843
Kristoffer Alfrid född 11 okt 1847
Johan Oscar född 12 febr 1850
Karolina Mathilda född 15 jan 1858
(Maria Sophia har gift sig och flyttat till Tjärstad)

Lena Sophia Wirén
född 12 nov 1816
Vist
Flyttade till Vårdnäs år 1843.
Familjen flyttade till Nykil 1853 (där fann jag dom inte)
gift med rusthållare
Pehr Joh. Ericsson
född 1820.
Barn
Johan Adolf född 1844
Augusta Charlotta född 4 jan 1847
Pehr Gustaf född 1848
Sophia Mathilda född 1853.

Nils Gustaf
född 6 mars 1819
Vist
Trolovad med bondedottern
Brita Maria Dahlbom av Tjustmanstorp? Grebo socken 1843.

Maja Stina
född 27 dec 1820
Vist
Maja Stina bodde kvar i Markustorp tillsammans med modern 1871.
(Död 5 aug 1875)

Johanna Wirén
född 8/3 1823
Vist
Barn ”oäkta”
Mathilda Charlotta född 12/11 1844 Markustorp, Vist.
gift 1850 med änkemannen och träskomakaren
Alexander Nilsson
född 24/10 1813 i Ekeberga
(han hade 4 barn).
Gemensamma barn
Augusta Wilhelmina
född 8 aug 1850
Fagerhult, Vist.
Familjen flyttar till Grebo 1853.
Johanna är död. (före 1956). Barnet bor i Markustorp Vist åren 1856-1863.
Augusta Wilhelmina är dotter till f.d. brukaren Alexander Ekstrand och avlidna hustrun Johanna Wirén
(Augusta Vilhelmina Alexandersson)

Barn

Barn

Barn

Barn

Barn

Anna Charlotta Wirén
född 12 aug 1825
Markustorp, Vist
gift med
Carl Magnus Larsson
född 27/12 1828
Rimforsa, Tjärstad

Barn

Maria Wilhelmina
född 20/6 1850, Tjärstad
Anna Mathilda
född 28/6 1852
Hägerstad
Familjen emigrerar till Amerika 1853.

Salomon Wirén
född 10 juli 1829
Markustorp, Vist
gift 11 juni 1858
Carolina Mathilda Wassberg
född 20 sept 1835 i Nykil.
(Död 12 jan 1872)
Salomon bor i Markustorp 1856-1880.
Omgift 18 dec 1873 Sofia Carolina Lilja
född 19 okt 1847 i Vist (Brinken)
Inga barn.     

Anders Wilhelm
född 6 jan 1832
Markustorp, Vist.
Brukare och nämndeman
gift 2 juni 1864
Gustafva Wassberg
född 15 mars 1838 i Nykil
(död 2 dec 1871)
Barn

Lars Gustaf född 14 okt 1865
(död 4 febr 1879)
Carl Wilhelm född 28 maj 1867
(död 11/3 1868)
Salomon Alfred f 28/maj 1867
(död 30/1 1868)
Oscar Melker född 10 dec 1870
(död 28 okt 1876)
Anders Wilhelm
omgift 9 nov 1876
Carolina Persdotter
född 4/2 1843 i Vikingstad
Barn

Anna Amalia född 20 april 1878 Markustorp, Vist
Maria Carolina född 17 juni 1879
Markustorp, Vist.

Frantz Alfred
född 19 april 1834
Markustorp, Vist.
Flyttar till Mörketorp 1864.
gift 20/3 1864
Anna Charlotta Ljungqvist
född 19/4 1839 i Vist.
HFL 1876-1880
Mörketorp, Vist.
Här bor nu även fostersonen Carl Axel Johansson-Wirén född 14 maj 1872 i Grebo. Död 1954.

Carolina Mathilda
född 5/3 1837
Markustorp, Vist.
HFL 1867-1875
Carolina Mathilda bor kvar i Markustorp tillsammans med modern.
Gift 30 okt 1876
Carl Johan Eklund
född 14 maj 1842 i Åtvidaberg.
Förmodligen inga barn.