Markustorpspärmen kapitel 3

Föddes 6.1 1832 i Markustorp och dog där 1.4 1919, 89 år gammal. Redan i 24-års åldern hade han fått ta ansvar för lantbruket på gården. Liksom flera av sina förfäder fick han sedan uppdrag som nämndeman och häradsdomare. Han tycks ha varit en vänlig och respekterad person, som höll andakter och liksom många i trakten tillhörde han Nordöstringarna.

Det låter litet konstigt, men han kunde också ”slå åder” och hade sådana instrument. Han lärde sina barn simma och själv åkte han en gång skridskor från Juten och ända till Vist kyrka, men det var innan sjösänkningen gjordes. Han var också jaktintresserad och allmänintresserad och dessutom smideskunnig.

På den tiden låg det en liten smedja nere i Holkbacken på vänster sida mitt emot den stora stenen, som då fanns på höger sida av vägen. Namnet Holkbacken kommer av att det alltid stod vattenholkar vid foten av backen, där byns djur kunde dricka.

Det fanns också en snickarbod på gården och där stod en lång hyvelbänk med skrubbhyvel, rubank och putshyvel förutom alla möjliga tänger, filar, raspar och stämjärn samt skruvstäd. På väggarna hängde sågar av olika slag och jag förstår, att morfar var händig även på det området.

Det påstås, att morfar och hans bröder – Frantz, Salomon och Gustaf lär ha haft en kvartett och det bör väl ha varit på 1850-talet. Gustaf spelade fiol, men vad de andra trakterade vet jag inte. I Markustorp såg jag aldrig någon orgel, men sådana fanns annars på flera håll i trakten.

Morfars första fru Gustafva Wassberg f. 15.3 1838 kom från gården Hackel. De gifte sig 2.6 1864. Hon var då 26 år och morfar 32. Hennes liv blev rätt kort och äktenskapet tog slut efter 7 år, då hon hastigt gick bort. Hon hann dock få 4 barn, nämligen 1865, 1867 och 1870. Barnen hette Lars Gustaf, Carl Wilhelm och Salomon Alfred (tvillingar) och Oscar Melker. De dog 1879, 1868 och 1876. Hon tycks ha lidit av en tumör i magen och opererades på Serafimerlasarettet i Stockholm, men dog där 2.12 1871.

När man läser igenom de gamla dokumenten, får man intrycket, att hon bör ha varit en mycket snäll och tolerant person, ty när morfar gifte sig 1864, bodde hans mor Maria Christina (71 år) och hennes ogifta döttrar Maja-Stina (44 år) och Carolina Mathilda (27 år) också i Storgården. Efter vad som framgår av skrivna avtal skulle dessa damer ha tillgång till kök, tvättstuga, visthusbod, källare och dylikt samt disponera salen och kammaren på övre våningen. Dessutom skulle de ha tillgång till trädgården. Morfar och hans familj skulle då bara ha nedre botten. Maria Christina och döttrarna skulle också vid behov ha kyrk- och kvarnskjutsar. För försörjningen skulle de också ha ett visst antal tunnor råg, vete, havre och korn samt 2 mjölkkor. De skulle dessutom ha 200 riksdaler årligen.

Av bouppteckningen efter Gustafa Wassberg framgår också att släktingarna lånat enligt följande mot revers:
Maria Christina 27/5 1867 1.187:58

Nils Gustaf W. 27/9 1869 229:17

Frantz Alfred W. 26/2-1872 110:05

Salomon Wirén 29/2 1872 936:–

Mormor, Carolina Wirén, född Persdotter den 4.2 1843, död 26.11 1933 i Markustorp.
Gift 9.11 1876 med morfar, Anders Wilhelm Wirén, född 6.1 1832, död 1.4 1919 i Markustorp

Från morfars begravning 12.4 1919