Markustorpspärmen kapitel 7

Utvandrarna

Anna Charlotta Wirén. Född:12.8.1825 i Markustorp. Död: 30.7 1919 i Seattle, USA. Gift l5.2 1850 med Karl Magnus Larsson, Tjärstad.

Lämnade Markustorp 1848 (23 år). Flyttade till N.Fjälla, Vårdnäs. Bosatte sig 1853 i Swedona, Ill. Flyttade 1898 till Seattle.

Artikel ur ”Sändebudet”

ANNA-CHARLOTTA LARSSON, född Wirén ingick i den eviga vilan i sin dotters hem nära Mount Vernon, Washington, den 30 juli 1919. Hon föddes den 12 augusti 1825 i Markustorp, Wist socken, Östergötland, Sverige. Tillsammans med sin make Charles M. Larsson, anlände hon till Amerika den 2 oktober 1853. Makarna Larsson bosatte sig på en farm i närheten av Swedona, Illinois, varest de bodde tills de den 1 oktober 1898 flyttade till Seattle, Washington. Hennes trogne följeslagare C. M. Larsson * hemförlovades för fyra år sedan. Hon har de tre sista åren vårdats i sin dotters, Mrs John L. Nilssons, hem nära Mount Vernon, Wash. Som syster Larsson uppnått den höga åldern av nära 94 år, var hennes hädanfärd fridfull och nära nog utan kroppslig smärta, liknande en sömn till uppståndelsens morgon. Redan från tidigare dagar var syster Larsson en trogen och nitisk medlem av Metodistkyrkan samt blev så till sin död. Broder och syster Larsson voro bland de första medlemmarna i den svenska metodistförsamlingen i Swedona och hade där sitt kyrkliga hem, tills de hösten 1898 flyttade sitt medlemskap till Första svenska metodistförsamlingen i Seattle, vilken församling syster Larsson tillhörde till sin död.

Syster Larsson var en äkta typ av den gammalmodiga metodismen, en verklig moder i Israel. Av naturen begåvad med en järnfast karaktär, ett livligt och glatt lynne, samt en mogen kristlig erfarenhet, var hon i besittning av förmågan att uppmuntra och inspirera andra. Intresse för gud och hans rikes befrämjande bibehöll hon till sin död. Som undertecknad haft den förmånen att vara syster Larssons pastor under två år, gjorde jag ett besök hos henne en kort tid före hennes hemfärd och om jag i någon mån var till någon uppmuntran för henne, så blev jag själv uppmuntrad av hennes tros friska vittnesbörd och hängivenhet för sin Mästare. Syster Larsson var moder till tio barn av vilka sex ännu leva, nämligen Mrs Minnie Gustafson, Seattle. Mr George H. Lawson, Payallup. Mrs Ellen Peterson, Seattle. Mr Alfred J. Lawson, Blanchard. Mrs Phoebe Nelson, Mt. Vernon och Mrs Augusta L. Hyde, Tacoma, Wash. Hon hade dessutom femton barnbarn och fyra barnbarnsbarn, vilka nu sakna hennes bortgång, men endast för att möta henne på uppståndelsens dag till en evig förening. Begravningen hölls i Första svenska metodistkyrkan i Seattle lördagen e.m. kl 2 den 2 augusti i närvaro av släktingar och vänner. Pastor Westerdahl höll den egentliga likpredikan och undertecknad gjorde ett kort anförande över den avlidnas liv och karaktär. Hennes stoft vilar nu vid sidan av en trogen make i den natursköna gravvården i Lakeview i Seattle. Frid över den hädangångnas ljuva Minne.

Bow, Wash. I augusti 1919

John Johnson

* Dog 11.10. 1912 (84 år gammal)

Karl Magnus Larsson från Tjärstad. Född: 27.12 1828 i Tjärstad.

Död: 11.10 1912 i Seattle, USA. Flyttade 1898 till Seattle

Anna Charlotta Wirén

f. 12.8 1825 i Markustorp.

d. 30.7 1919.

Flyttade 1848 från Markustorp till N. Fjälla i Vårdnäs

Gift 15.2 1850 med

Karl Magnus Larsson

f. 27.12 1828 i Tjärstad.

d. 11.10 1912 i Seattle

 

Barn:

  

Carl Teodor Larsson

f. 9.2 1849 i Vårdnäs.

Död 12.5 1849 i Hugneto.

Maria Wilhelmina (Minnie)

f. 20.6 1850 i Tävelstad.

Död 29.9 1946 i Mount Vernon, Washington.

Anna Mathilda

f. 28.6 1852 i Hägerstad.

Död: före 1860.

Emily (Emma) Larsson (Lawson)

f. 10.2 1856 i Swedona, Illimois.

Död: 16.8 1887 i Oberlin, Kansas.

George Henry Larsson (Lawson)

f. 15.1 1858 i Lynn Township, Illinois.

Död:16.11 1933 i Orting, Wasington. Begravd i Seattle.

Ellen Charlotta Larsson

f. 6.1 1860 i Lynn Township.

Död: 23.2 1953 i Berkley, Kalifornien. Begravd i Seattle.

Alfred John Larsson (Lawson)

f. 19.2 1862 i Swedona, Illinois.

Död: 10.4 1952 i Blanchard, Washington.

Phoebe Larsson

f. 3.4 1864 i Lynn Township

Död: 7.7 1924 i Seattle.

Augusta Larsson

f. 18.4 1867 i Swedona, Illinois.

Död:5.11 1940 i Tampa, Florida. Begravd i Tampa.

Uppgift om tionde barnet saknas.

II

Barnbarn: (6 st)

Alfred John Lawson

Född: 19.2 1862 i Swedona,

Död: 10.4 1952 i Blanchard. Wa.

Gift m. Emily Peterson.

Född 3.4 1864, Rock Island Ill.

Död 24.1 1941 i Mont Vernon, Wa.

Gifta 22.3 1888 Cable, Ill.

 

 

 

III

Barnbarns barn

Willard Alfred Lawson

Född: 26.9 1900 i Pleasant Ridge, Wa.

Död: 24.6 1979.

Gift 20.6 1924 i Spokane, Wa. med Helen Scott McInturft

Född 28.1 1910 i Spokane, Wa.

Död 31.12 1985.

 

IV

Deras barn

1. Willard Maurice Lawson

Född 28.10 1925 i Mount Vernon, Wa.

Läkare.

Död: ?

Gift: 27.12 1964 i Seattle, Wa. med

Carol Florette Todd

Född: 25.12 1924 i Salem,Oregon.

Död: ?

2. John David Lawson

Född: 10.5 1928 i Mount Vernon.

Jurist. Har besökt Markustorp tillsammans med Maurice och Carol.

Död: 27.12 2001.

Gift 28.6 1953 med Patricia Ruth Blaney

Född: 23.2 1929.

Död: ?

3. Norman Roger Lawson

(tvilling)

Född: 5.6 1931 i Mount Vernon.

Präst.

Död: ?

Gift 23.8 1953 i Ontario, Oregon med

Lola Margaret Brooke

Född:29.4 1933.

4. Nancy Joan Lawson

(tvilling)

Född: 5.6 1931 i Mount Vernon.

Lärare.

Död: Maj 2004.

Äktenskap nr 1: 16.12 1951 i Burlington med

James Fisher.

Skilda 1966.

 

Äktenskap nr 2: 22.8 1967 med Jerry Conrath