Masterstudenter från Universitetet i Linköping

Text: Mats Persson
Foto: Margareta Ekdahl

27 internationella studenter och två lärare från master-programmet ”Outdoor Education” (Linköping universitet) besökte Fornhemmet den 6 oktober för att få en visning. Namnet på kursen visar att studenterna ska bli lärare med utomhusundervisning som en kompetens.
Anette Söderman hade engagerat mig, Mats Persson, att genomföra visningen – på engelska. Jag hade läst på det avsnitt som finns under hemsidan (Fornhemmet) skrivet på engelska. (Rekommenderas varmt till medlemmar som har utländska besökare som vill veta mer om Fornhemmet).
Jag hade stöttning bakom mig av ordförande Anette, Margareta Ekdahl och Joy Torgé (vän i familjen Persson/Ekdahl) som alla hjälpte till vid rundvandringen.
Vi samlades vid Sandgården där jag berättade något om tillkomsten av Fornhemmet, pekade ut de olika byggnaderna som omgav oss och tog emot några frågor. Sedan fick besökarna möjlighet att gå runt i anläggningen och titta in i de öppna husen.
Hur fungerar hävstången vid vattenbrunnen? Hur var drängens (farmers hand) anställningsvillkor? Varför är det så lågt i tak? Vad är det (jordkällaren)? Många frågor sökte svar under besökarnas egna rundvandring.
Ett oplanerat inslag var att de besökande lärarna fann att ”vår” Joy Torgé var en master-student från ett liknade program från 2005. Det var mycket omtyckt när Joy berättade hur hon kunde integreras i Sverige och hur hon nu uppnått en PhD här. Joy fick många frågor. Hon svarade och fick en lång applåd när hon svarat.
Det verkade som om besökarna uppskattade visningen som helhet mycket. Roligt att kunna bidra!

Joy Torgé berättar om hur hon integrerats i Sverige efter sina master-studier här. Anette Söderman till vänster om henne och Mats Persson till höger. Vi har just visat de fantastiska borrade vattenrören under sitt tak