Mjölnarfamiljer vid Skorpa kvarn

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

1676?-1679

Mjölnare

Olof Andersson, f. ca 1650

Brita Gudmundsdotter, f. ca 1650

1679-?

Mjölnare?

Nils Joansson, f. ca 1650

Brita Gudmundsdotter, f. ca 1650

1687 – 169?

Mjölnare

Gudmund Jönsson, f. ca 1650

Kerstin Staffansdotter f. ca 1660

Jon Gudmundsson, f. 1688-07-29 i Skorpa

1691 är Gudmund Gudmundsson instämd till tings av Carl Persson, ägaren till kvarnen, för resterande kvarntull.

1704 – 1710

Mjölnare

Anders Hansson Bång, f. ca 1648, d. 1719-05-01

Ingegerd Andersdotter, f. ca 1650, d. 1710-12-03 i pesten

Samuel Andersson, f. 1704-07-07

1711- 1719

Mjölnare

Anders Hansson Bång, f. ca 1648, d. 1719-05-01

Kerstin Bruselia, f. ca 1680

Annagreta Andersdotter, f. 1715-08-16 i Skorpa

Anders Hansson Bång är nämnd i Vist födelsebok 1704, då som vittene vid ett dop i Cedersberg. Han var då boende i Åtvid s:n.

1718 – 1756

Mjölnare

Brita Svanström, f. 16??

Matias Forsen, f. ca 1670, d. 1756-07-01

1756 – 1766

Mjölnare

Anders Persson, f. ca 1720

Maja Brita Andersdotter, f. ca 1727, d. 1766-08-10 i barnsbörd.

Brita Andersdotter, f. 1760-06-28 i Skorpa

Chatarina Andersdotter, f. 1766-07-14 i Skorpa

Anders hade före 1756 varit mjölnardräng hos Mattias Forsén.

1767 – 1769

Mjölnare

Anders Persson, f. ca 1720

Brita Jonsdotter, f. ca 1740

Petrus Andersson,  f. 1769-04-02 i Skorpa

1769 – 1770

Mjölnare

Johan Larsson, f. ca 1729, d. 1770-12-07 genom drunkning

Helena Larsdotter, f. ca 1700

Maja Stina Larsdotter,  f. ca 1758

Greta Larsdotter, f. ca 1760

Lars Larsson, f. ca 1763

Helena Larsdotter, f. ca 1767

Anna Brita Larsdotter, f. ca 1768

177? – 1775

Mjölnare

Karl Andersson, f. 1741 i S;t Lars

Katarina Olofsdotter, f. ca 1739 i Ljung

Anders Karlsson, f. ca 1768, d. 1773-04-18 genom drunkning

Maria Elisabet Karlsdotter, f. 1773-11-19 i Skorpa

Petter Karlsson, f. 1775 i Rappestad

Johannes Karlsson, f. 1781 i Landeryd

Det har ej kunnat fastställas om Karl var mjölnardräng eller mjölnare vid denna hans första vistelse vid Skorpa

1775 – ?

Mjölnare

Erik Andersson

Inget mer är känt om mjölnaren Eric Andersson, förutom att han 1775 var närvarande vid ett barndop i Skorpa detta år.

1783? – 1808

Mjölnare

Karl Andersson, f. 1741 i S;t Lars

Katarina Olofsdotter, f. ca 1739 i Ljung

Anders Karlsson, f. ca 1768, d. 1773-04-18 genom drunkning

Maria Elisabet Karlsdotter, f. 1773-11-19 i Skorpa

Petter Karlsson, f. 1775 i Rappestad

Johannes Karlsson, f. 1781 i Landeryd

Från 1780 kan vi se att Karl Andersson är flitigt anlitad som dopvittne i Slatteforstrakten. Han var då mjölnare vid Slattefors kvarn i Landeryds s:n. 1783 flyttade han troligen från Slattefors. I bouppteckningen som upprättades efter hans död kan vi se att mjölnaren ägde 1 ko, 3 tackor med lamm och 1 årsgalt. Troligen var Carl Andersson läskunnig, kanske något utöver det vanliga vid denna tid, eftersom han förutom bibel och psalmbok även ägde två läseböcker. Till hans laster hörde rökning och snusning, han efterlämnade både sjöskumspipa och snusdosa. Vid hans död var sonen Johannes mjölnare i Kimstad och sonen Petter i Tannefors. Båda sönerna hade tagit namnet Landström. Dottern Maria Elisabet var gift med mjölnaren Sven Degerholm som i flera år arbetade i Skorpa kvarn.

1809 – 1810

Mjölnare

Daniel Johansson, f. 1773 i Tjärstad

Anna Stina Jonsdotter, f. 1772 i Vårdnäs

Brita Danielssotter, f. 1800-05-06 i Vårdnäs

Regina Danielsdotter, f. 1802-08-22 i Vårdnäs

Johan Danielsson, f. 1804-04-14 i Vårdnäs

 

1811 – 1839

Mjölnare

Gustaf Hörngren, f. 1787-09-19 i Åtvid

Maja Greta Gustafsdotter, f. 1785-12-07 i Åtvid

Anna Stina Löwhjälm, f. 1814-04-24 i Åtvid. Fosterdotter 1818

 

 

Inflyttade från Åtvid 1811. Gustaf och hans hustru flyttade till Tjärstad 1839

1839 – 1853

Mjölnare

Magnus Jonsson, f. 1799-03-20 i Gistad, d. 1853 i lungsot.

Brita Kajsa Andersdotter, f. 1807 i Landeryd

Jonas Jonsson, f. 1830-01-29 i Landeryd


Karl Magnus Magnusson, f. 1832-09-01 i Landeryd


Johanna Magnusdotter, f. 1836-11-19 i Landeryd


Johan Ludvig Magnusson, f. 1839-05-17 i Landeryd


Axel Robert Magnusson, f. 1841-06-22 i Skorpa


Karolina Magnusdotter, f. 1843-07-07 i Skorpa


Katarina Vilhelmina Magnusdotter, f. 1846-12-20 i Skorpa

Familjen inflyttade från Landeryd 1839. Magnus Jonsson död 1853, orsak lungsot. Änkan och de hemmavarande barnen bodde kvar i mjölnarbostaden hos äldsta sonen Jonas, som efterträdde fadern.

1853 – 1861

Mjölnare

Jonas Jonsson, f. 1830-01-29 i Landeryd
 
Johanna Charlotta Karlström, f. 1836-01-05 i Tjärstad
 
Karl Magnus Jonsson, f. 1861-07-03 i Skorpa

Jonas Jonsson var son till föregående mjölnaren vid Skorpa Magnus Jonsson. När han övertog arrendet av kvarnen inflyttade han från Tjärstad. Flyttade till Landeryd 1861.

1861 – 1864

Mjölnare

August Liljebäck, f. 1835-12-26 i Vårdnäs
 
GustafaJonsdotter, f. 1837-07-14 i Tjärstad
 
Anna Matilda Liljebäck, f. 1861-11-06 i Tjärstad 
 
Emma Gustafa Liljebäck, f. 18630607 i Vist

Familjen inflyttade från Tjärstad 1861. Flyttade till Vårdsberg 1864.

1863 – 1866

Mjölnare

Johan Jeremias Söderberg, f. 1821-10-31 i Åtvid


Karolina Helena Hallen, f. 1822-02-07 i S:t Lars


Johan August Söderberg, f. 1847-08-11 i Ukna

 Familjen kom från Tjärstad 1863 och flyttade till Åtvid 1866.

1865 – 1867

Mjölnare

Frans Axel Malmqvist, f. 1838-03-16 i Borg

Ogift. Inflyttade från Risinge 1865. Flyttade till obestämd ort 1867.

1867 – 1877

Mjölnare

August Gabrielsson, f. 1835-01-15 i Herrberga,              d. 1877-10-??
 
Johanna Charlotta Nilsdotter, f. 1845-06-08 i Västra Skrukeby, d. 1879-10-??
 
Karl Oskar Gabrielsson, f. 1865-05-19 iVästra Skrukeby
 
Hilda Karolina Gabrielsson, f. 1868-07-17  i Skorpa
 
Johanna Charlotta Gabrielsson, f. 1870-05-09 i Skorpa
 
Gunilla Matilda Gabrielsson, f.1872-04-06 i Skorpa
 
Hedda Maria Gabrielsson, f. 1873-07-03 i Skorpa
 
August Alfred Gabrielsson, f. 1875-09-16 i Skorpa

1879 – 1901

Mjölnare

Gustaf Adolf Olofsson, f. 1853-04-04 i Grebo
 
Karolina Kristina Gustafsdotter, f. 1851-01-27 i Landeryd
 
Anna Julia Söderberg, f. 1878-02-16 i Grebo, fosterdotter
 
Gerda Maria Olofsson, 1884-04-25 i Skorpa

Familjen flyttade till Stjärnorp 1901.Enligt böteslängden för Linköpings rådhusrätt gjorde mjölnaren Gustaf Olsson i Skorpa år 1881 sig skyldig till ovarsamt åkande samt lämnade förspänd dragare utan tillsyn, försummelser för vilka han bötfälldes.

1901 – 1905

Mjölnare

Gustaf Teodor Skarp, f. 1875-04-26 i Törnevalla

Hulda Eugenia Oden, f. 1870-11-05 i Ukna

Nils Gustaf Herbert Skarp, f. 1901-09-03 i Skorpa

Sven Uno Folke Skarp, f. 1903-05-29 i Skorpa

Irma Maria Ingegärd Skarp, 1905-03-25 i Skorpa

Familjen inflyttade 1901 från Eriksholm i Vist och flyttade 1905 till Hovetorp.

1905 – 1910

Mjölnare

Johan August Eriksson, f. 1847-06-02 i Kättilstad

Kerstin Halvarsdotter, f. 1848-03-24 i Malung

Erik Halvard Eriksson, f. 1879-08-03 i Åtvid

Johan Verner Eriksson, f. 1881-05-02 i Grebo

August Leopold Eriksson, f. 1884-11-15 i Grebo

Sven Uno Folke Skarp, f. 1903-05-29 i Skorpa

Irma Maria Ingegärd Skarp, 1905-03-25 i Skorpa

Familjen inflyttade 1905 från Grebo och flyttade 1910 åter till Grebo.

Johan August arrenderade även Skälstorp från 1905 tillsammans med sonen Verner, vilken från 1908 brukade gården själv fram till 1941.

1910 – 1913

Mjölnare

August Leopold Eriksson, f. 1884-11-15 i Grebo

Mimmi Otelia Larsson, f. 1885-07-05 i Skorpa

Johan August Vallentin Eriksson, f. 1912-05-20 i Skorpa

Familjen inflyttade 1910 från Adolfsborg i Vist och flyttade 1913 till Kärna.

1913 – 1925

Mjölnare

Alfred Oskar Johansson, f. 1873-09-16 i Nykil

Anna Cecilia Jakobsson, f. 1873-10-01 i Tjärstad

Astrid Helga Johansson, f. 1907-06-05 i Stockholm, Kungsholmen. Fosterdotter

 Familjen inflyttade 1913 från Skorpa Trämassefabrik i Vist och flyttade 1925 till Kärna.

1925 – 1930

Mjölnare

Manne Konstantin Gerdeman, f. 1900-11-05 i Oppeby

Olga Adina Karlsson, f. 1901-06-19 i Ulrika

Manne Göran Teodor Gerdeman, f. 1929-05-06 i Skorpa

Manne Konstantin Gerdeman inflyttade som ungkarl 20/4 1925 från Kättilstad.Olga Adina inflyttade 7/8 1925 från Malexander.Familjen flyttade 1930 till Bredestad (Jönköpings län)

1930 – 1936

Mjölnare

Helmer Olof Alf, f. 1900-10-30 i Östra Tollstad

Sigrid Maria Karlsson, f. 1900-05-06 i Veta

Bengt Olof Daniel Alf, f. 1921-07-20 i Veta

Stig Olof Ingmar Alf, f. 1925-07-14 i Viby

Familjen inflyttade 1930 från Viby och flyttade 1936 till Risinge.

1936 – 1946

Mjölnare

Axel Sigfrid Nilsson, f. 1895-12-19 i Tjärstad

Gundla Maria Wiqvist, f. 1903-03-21 i Vist

Ulla-Britta Maria Nilsson, f. 1925-07-30 i S:t Lars

Seved Lennart Sigfrid Nilsson, f. 1928-07-29 i S:t Lars?

Familjen inflyttade 1936 från Kisa och flyttade 1946 till Skogs Mellangård i Vist. Fortfarande fanns en mjölnardräng anställd vid kvarnen. När Axel Nilsson blev inkallad till militärtjänstgöring anställdes ytterligare en mjölnardräng under den tid han var

1936 – 1946

Mjölnare

Oskar Jonatan Karlsson, f. 1905-09-02 iBlackstad
 
Märta Ingeborg Karlsson, f. 1903-05-26 i Hjorted
 
Märta Berit Karlsson, f. 1934-04-16 i Västervik
 
Svea Violet Karlsson, f. 1938-12-26 Hjorted
 
Vera Birgitta Karlsson, f. 1938-12-26 Hjorted

Oskar föddes i ett mjölnarhem. Syskonskaran bestod av åtta bröder och en syster. Sju av de åtta bröderna valde mjölnaryrket. När kvarnen stängdes 1966 hade Oskar fortfarande några år kvar till pensioneringen. Han pendlade då in till ett arbete i Linköping.