Nedmontering av magasinet i Tacketorp

Påbörjades 2012-07-12

I går togs ännu ett steg framåt inför flytten av magasinet vid Tacketorp till Bjärka-Säby Fornhem. För ca 2 veckor sedan hade Ivan och Bertil som förberedelse inför gårdagens arbetspass tagit bort knutbrädorna och brädfodringen på magasinets östra gavel. Dessutom hade de demonterat magasinets undre och övre golv. Golvet i bottenvåningen såg ut att vara ett helt vanligt plankgolv, men visade sig bestå av kluvna, halva stockar, hyvlade på ovansidan och med halvrund undersida. De båda golven har redan transporterats till Fornhemmet. Vad som gjordes under gårdagens arbetspass framgår översiktligt av de bifogade bilderna. Nu är magasinets timmerstomme klar för nedmontering och transport till Fornhemmet.

Text och bilder: Hans Hansson

Innan nedmonteringen av väggstockarna började hade Ivan Thorn försett varje stock med en nummerbricka som styr ordningen vid återuppförandet av magasinet.