Nya halmtak på lada och svinhus

100907-100915

Sandgårdens loge och svinhus har fått nya halmtak. Arbetet utfördes av tre kunniga takläggare från Skåne. Halmen kom med långtradare från Polen eftersom svensk halm numera har alltför korta strån. De nya halmtaken skall hålla i åtminstone 30 år med undantag för nocken som bör läggas om vart femte år.

Arbetet har bekostats av statliga bidrag (dryga 200000:-) via länstyrelsen i Östergötland och Östergötlands Hembygdsförbund.

Vid en träff i Fornhemmet 7 september, ordnad av Östergötlands Hembygdsförbund, pratade Calle von Essen om stråtak (varav halmtak är en undergrupp) och Anna Lindqvist berättade om den götiska gården. De tre takläggarna till vänster i bilden bidrog också med intressanta synpunkter baserade på sina egna erfarenheter.