Nya skyltar till byggnader och örtträdgården

Arbetet med uppsättning av nya skyltar har under juni månad 2018 utförts av medlemmar i föreningen. De nya skyltarna har en kortfattad informationstext om respektive byggnad eller växt i örtagården. Dessutom är alla försedda med QR-kod som möjliggör att man med mobiltelefonens hjälp kommer vidare till ytterligare uppgifter.

Skyltarna för byggnaderna har tagits fram med utgångspunkt från tillgänglig information som finns på föreningens hemsida. För skyltarna till örtagården har text mm kommit fram genom studiecirkelverksamhet i växtkännedom.

Wist Hembygdsförening har fått bidrag av Eklandskapsfonden till detta projekt.

(Text och foto: Håkan Gustafsson)