Nya vasstak på stall, vagnslider och hölada

2011-08-27 – 2011-09-05

Sandgårdens stall och vagnslider samt en liten hölada har fått nya vasstak. Arbetet utfördes av tre kunniga takläggare från Skåne. Vassen kom med långtradare från Polen. De nya vasstaken skall hålla i åtminstone 30-40 år undantaget nocken som bör läggas om vart femte år.

Arbetet har bekostats av statliga bidrag (dryga 200000:-) via länstyrelsen i Östergötland och Östergötlands Hembygdsförbund.

Tre som gjorde jobbet och en som ”kollat att allt gått rätt till”.

Från vänster till höger i bilden:

Nils-Anders Nilsson (Delägare i Ni & Wi Timmer och Tak HB i Örkelljunga), Marie Hagsten (Byggnadsantikvarie vid Östergötlands musem), Johan Olovsson (Deltog även 2010 i läggningen av taken på logen och svinhuset, Robin Sunesson (Under utbildning i yrket)