DAGBOK FRÅN PROJEKTET NYTT SPÅNTAK PÅ LOGE-LADUGÅRDSLÄNGAN VID LÖTEN

Spåntaket på loge-ladugårdslängan vid Löten, som de senaste åren varit i bedrövligt skick skall äntligen bytas ut! Detta skall göras i Whbf egen regi. Projektledare Håkan Gustafsson.

Här följer dagboksanteckningar från dokumentationsbesök på platsen.

/ Hans Hansson

2015-05-06
Det från Hälsingland av Håkan beställda takspånet levererades.

2015-05-11
En byggnadsställning uppsattes på byggnadens framsida utefter dess hela längd.

2015-05-14
Vid Fornhemmet hörde årets första gök, en östergök (är tröstergök enligt gammal folktro).

Dagens arbetsstyrka bestod av totalt fyra man, Håkan, Greger Andersson, Thomas Eklöv och Anders Ekdahl. Anders körde dit två stora vattenhoar som i vanliga fall används för vattning av nötboskap. Hoarna fylldes vatten. I dessa lade spånbuntar för blötning, något som inte var helt lätt, spånbuntarna ville flyta upp.
Greger och Tomas rev ner den gamla spåntäckningen. Arbetet försvårades väsentligt av att när det nu uttjänta spåntaket lades 1985 hade man använt förzinkad spik. Dessa spikar var (i motsats till spånet) i gott skick, vilket de inte skulle ha varit om blank (oförzinkad) spik använts enligt gällande praxis. Nu fungerade inte den vanliga metoden att ”hyvla” av spikarna efter läkten med barkspade eller skyffel. Spikarna fick dras ut en i taget.
Vissa rötskador konstaterades på takets understruktur, men i mindre omfattning än väntat.
När arbetsstyrkan lämnade platsen för dagen var hela takfallet rensat från spån och avfallet lastat på vagn.

2015-05-15
Dagens arbetsstyrka bestod av tre man, Håkan, Thomas Eklöv och Lasse Lindholm. Två rötskadade takstolstassar ”lusades i” med friskt virke och ett antal rötskadade brädor byttes. Klockan 10:20 påbörjades spånspikningen. Den nedersta raden lades med tre lager spån med olika längd. Ett oförutsett arbetsmoment tillkom, att med kniv skära bort barkrester på varje spån.
Margit Ekman, som rensat rosenrabatten framför Sandstugan, uttyckte sitt gillande över det pågående takarbetet.
Vid arbetspassets slut hade 5 (synliga) rader spån lagts, uppskattningsvis ca 20 % av takfallets yta.

 

2015-05-23 (Pingstafton)
Håkan hade samlat en stor arbetsstyrka, totalt 10 man. Dagens arbetspass genomfördes som flödesinriktad produktion och mycket blev gjort.
Förutom många kvadratmeter nytt spån på loge-ladugårdslängan revs den gamla spåntäckningen över körvandringen som även den skall få nytt spåntak.

2015-05-24 (Pingstdagen)
Dagens arbetspass blev en direkt fortsättning på gårdagens, men med reducerad och delvis skiftad arbetsstyrka. När arbetet avslutades för dagen stack den översta spånraden upp över taknocken. Återstår ytterligare några rader för att åstadkomma tre på varandra liggande spånskikt, sedan blir det taket över körvandringens och baksidans tur.

2015-06-01
Spåntäckningen på loge- ladugårdslängans framsida avslutades. De läkt som använts som fotstöd vid spånspikningen togs bort och spånytan sopades ren. Läktningen på taket över körvandringen kompletterades.

Arbetsstyrkan 2015-06-01: Bengt Gustavsson, Per-Arne (”Pelle”) Lindh, Greger Andersson, Thomas Eklöv, Håkan Gustafsson, Lars Lindholm, Ingmar Carlsson, Göran Gustafsson och Ivan Thorn.

2015-06-08

Under dagens arbetspass påbörjades arbetet på Lötenlogens baksida, en milstolpe i projektet!

2015-06-13

Takets understruktur på Lötenlogens baksida var väsentligt mindre rötskadat än som
befarats med hänsyn till den rivna spåntäckningens kvalitet.
Den ena av de båda inlånade vattenhoarna tömdes för att återlämnas.
Rötskadat virke ersattes med friskt varefter spånläggningen började, en verksamhet
som nu gick på ren rutin.

2015-06-14

Kallfrontpassage under den gångna natten och 14 mm regn. Men regnet upphörde som på beställning kl. 09 när arbetet återupptogs,i dag med en liten, men hårt arbetande skara:

2015-06-22

Den senaste tiden har regnskurarna kommit tätt, vilket gjort det fuktigt i den delvis taklösa Lötenlogen. För att förbättra situationen täcktes den icke spåntäckta delen av taket med plastfolie. Under kvällens arbetspass lades 4 skift spån.

2015-06-29

Kvällens arbetsstyrka utgjordes av hela 8 man som lade 6 skift spån! Nu börjar vi se slutet på arbetet!

Vattnet i karet för blötläggning av spånen luktade illa, påstods lukta skunk.
Karet tömdes, rengjordes och fylldes med spånbuntar och nytt friskt vatten.

2015-07-06

Måndagskväll igen och ett nytt arbetspass för Håkans spåntaksgäng.
Det blev 5 skift spån, varav det femte når upp till nocken!

Efter kvällens insats återstår 2 skift men korta spån, sedan är spånläggningen
på Lötenlogen klar. Återstår nockbrädor, vindskivor och vattenbrädor samt taket
på baksidan över körvandringen.

Karet för blötläggning av spån som rengjordes och fick nytt vatten för en vecka
sedan innehåller förutom spånbuntar redan rikligt med mygglarver.
Om någon vecka kommer vi kanske kunna glädja oss åt närproducerade myggor.

Arbetsstyrkan 2015-07-06:

Stående, från vänster: Ivan Thorn. Ingmar Carlsson, Greger Andersson, Bengt Lindström och Håkan Gustafsson. Knästående, från vänster: Rune Sundström, Thomas Eklöv och Bengt Gustavsson.

2015-07-22

Håkan hade kallat sina medarbetare till ett heldagspass.
Nio ”gubbar” jobbade från kl. 09 till 15.

Från vänster i bild:
Ivan Thorn, Per-Arne (”Pelle”) Lindh, Bengt Gustavsson, Håkan Gustafsson,
Thomas Eklöv, Lars Lindholm och Göran Gustafsson.
Utöver de ovannämnda deltog Lennart Karlsson och Anders Ekdahl (ej med på bilden).

Två avslutande spånvarv med korta spån lades vid nocken på loge-ladugårdslängan som sedan fick nya vindskivor, vatten- och nockbrädor. Den gamla spåntäckningen på baksidan av taket över körvandringen revs bort. Läktningen kompletterades och sedan lades nytt spån över hela ytan. Efter dagens arbetspass har ”Håkans gubbar” gjort sitt. Visst efterarbete som kommer att göras av ”måndagsgänget” återstår.

Nu kan loge-ladugårdslängan ståta med ett nytt, vackert tak på hembygdsdagen den 16:de augusti!

Ett stort tack till Håkan och hans ”gubbar”, det här gjorde ni bra!!!

2015-08-04

Efter arbetspasset 2015-07-22 var spåntaket färdigt vad gäller snickeriarbetet, avslutande arbeten som målning och tjärstrykning av nytt virke, återmontering av hängrännor, städning mm skulle göras av ”måndagsgänget”.
Av skilda skäl blev det ej så, Håkan och hans medarbetare skall göra även dessa avslutande arbeten.

Under dagens arbetspass uppsattes vindskivor, vattenbrädor och nockbrädor på taket över körvandringen, målning och tjärstrykning av nytt virke påbörjades. Städning av arbetsplatsen.

2015-08-11

Kvällens arbetspass blev en direkt fortsättning på förra veckans arbete,
målning och tjärstrykning av nytt virke och städning av arbetsplatsen.

Arbetsstyrkan 2015-08-11

2015-08-17

Det blev inte någon avslutande tjärstrykning av Lötenlogens nockbrädor
under kvällens arbetspass, det blev i stället fortsatt städning och
återuppsättningen av hängrännor påbörjades.

2015-08-24: