Nytt vasstak på stallet

2006-10-13

Stallet i Fornhemmet har fått ett nytt vasstak. Arbetet tog två dagar och ett 25-tal dagsverken krävdes och då är inte tiden för att skära vassen inräknad. Vasstaket ersätter det gamla halmtaket som inte fungerat så bra eftersom halmen inte blev helt rensad från sädeskorn. Detta i sin tur drog till sig fåglar och möss.

Hembygdsföreningen har fått 10000:- i bidrag från kommunen. Det nu utförda arbetet har dock inte kostat föreningen någonting. De 10000 kan dock komma väl till pass om professionell hjälp behövs i framtiden.