Program för 2023

Torsdag 20 april kl. 18:00
Naturcirkel med 5-6 tillfällen.
Samling på parkeringen, Sturefors badplats.
För info och anmälan kontakta Eva Sievert 070-378 58 29.

Lördag 22 april kl. 10:00
Hägnadskurs vid Fornhemmet som ev.
fortsätter som studiecirkel.

Söndag 7 maj kl. 10:00
Vårröjning utomhus och städning inomhus vid Fornhemmet.
Medtag fika.

Söndag 21 maj kl. 10:00
Torpvandring. Vi besöker Sandgårdshusens ursprungliga platser,
Tolemålen, St Fallemo och Sand. Samling på kyrkans parkering.
Medtag fika.

Torsdag 8 juni kl. 18:00
Ekolog Torbjörn Blixt från Länsstyrelsen berättar om småkryp i eklandskapet. Samling vid Fornhemmet. Ta med fika. Kostnad 20:-

Söndagar från 21 maj t.o.m. 27 augusti kl. 14:00-16:30
Visning av Bjärka-Säby Fornhem. Välkomna in i husen.

Söndag 16 juli kl. 10:00
Slåttergille och höhässjning vid Fornhemmet. Medtag kaffekorg.

Söndag 23 juli kl. 18:00
Friluftgudstjänst i Bomtorpet
Vist församling

Söndag 13 augusti kl. 13:00
Hembygdsdagen i Fornhemmet inleds med friluftsgudstjänst
därefter underhåller Blue Berrys. Lokalla knallar, kaffeservering, lotterier.

Söndag 27 augusti kl. 14:00 – 16:00
Våffelfest i Bomtorpet.

Torsdag 19 oktober kl. 18:30
Kulturafton i Församlingshemmet.
Föredrag av Louise Ridderström
”Östgötamat från farfars tid till nu”
Kaffeservering och lotterier.

Lördag 9 december kl. 10:00 – 14:00
Julmarknad i Bomtorpet med försäljning av kaffe, glögg, kransar, böcker, brödlotteri, honung mm.