Oscar Ekman 85 år

”Jeopardy håller mig ung”

Agronom Oscar Ekman på Bjärka-Säby fyller i morgon, fredag, 85 år. En aktningsvärd ålder som, förutom att den är genetiskt betingad, möjligen kan förklaras med att jubilaren håller igång både kropp och knopp.

Vattenskidåkandet slutade han visserligen med vid 82 års ålder. Tennisen, ridningen och orienteringen har han också lagt på hyllan. Men gräsklipparen kräver sin man. Både den med och den utan motor.

Jubilaren ansar de stora ytorna, hans maka, Margit, de små med röjsåg i sele. Det är också hon som ser till att pil, oxel och al tuktas så att makarna har vattenlinjen på Stora Rengens blå vatten under klar uppsikt från uteplatsen, steget utanför det vackra vardagsrummet.

Född på slott

Den själsliga gymnastiken består till viss del i makarnas gemensamma intresse: Magnus Härenstams frågeprogram i TV. De kallar sig till och med jeopardianer.

– Men jag hinner sällan komma med rätt fråga i tid. Numera behöver man ju lite tid på sig, så medan jag sitter där och tänker så är de duktiga deltagarna oftast snabbare, konstaterar Oscar Ekman anspråkslöst.

Han föddes i moder Annas, född Sondén, sängkammare på Bjärka-Säby nya slott. Fadern bar släktförnamnet Oscar och förvaltade egendomen på den tid då de brukade arrendegårdarnas och torpens antal var 90. I dag kan de räknas på ena handens fingrar.

Hemundervisning

– På den tiden hade vi informator som levde som medlem av familjen och som undervisade oss barn i hemmiljö. 1924 skrevs jag in i fjärde klass i Linköpings högre allmänna läroverk för gossar, nuvarande Katedralskolan. Då bodde 24 000 personer i Linköping, vilket innebär att invånarantalet sedan dess mer än femfaldigats. 1942 avlade Oscar Ekman agronomexamen vid Lantbrukshögskolan i Ultuna och verkade därefter till 1951 som lärare vid Bjärka-Säby lantbruksskola. Detta år förordnades han till rektor vilken tjänst han innehade till skolans nedläggning 1955.

Under andra världskriget var jubilaren ofta inkallad. Han var ryttmästare i kavalleriets reserv, utbildad på kungliga livregementets dragoner, och minns med starka känslor ritten genom Lund pingstdagen 1940. Till domens malmklockors dova klang.

Finska band

Farmodern var finlandssvenska och banden gjorde att Oscar och brodern Harald anmälde sig som frivilliga till finska vinterkriget men K1 släppte inte sina officerare. I den situationen skänkte familjen ett flygplan till Finlands nation.

Bjärka-Säby med sina 5 000 hektar, varav 3 000 skog, har gjort sig känt inom svensk jordnäring. Under lantbruksskoleepoken utgjorde de 40 eleverna, som sedermera skulle bli befallningsmän eller rättare, arbetskraft på gården.

Ibland selades 17 par hästar för arbetet på åkrarna, det som i dag sköts av några få man. SRB-aveln (nötkreatur) var erkänt framstående och även ardennerstuteriet, som upphörde på 60-talet, var riksbekant.

Oscar Ekman förvaltade Bjärka-Säby egendom från 1951 till 1980 då egendomen delades i fyra delar och äldste sonen, civilekonomen Oscar Ekman j:r med maka Kristina, tog över driften.

Kärlekshistorier

Många är berättelserna om hur konstkännaren Germund Ludvig Cederhielm, död 1848, lät uppföra slottet åt den unga italienska han förälskat sig i. Hon avled dock före inflyttningen och i slottsparken står en minnessten med orden: ”Heu fata” (oh, öde).

Även historien om hur Margit Hagander, dotter till Stockholms siste överståthållare (titulaturen blev sedermera landshövding), blev slottsfru på Bjärka-Säby, förtjänar att berättas.

En väninna sa ideligen ”Du måste träffa en högst förtjusan de man, som skulle passa dig precis. Han heter Oscar Ekman på Bjärka-Säby”. När påståendet upprepats ett antal gånger kallades Margit i trängre kretsar till och med Oscaria.

Bröllop

Två år senare träffades de två. Det blev parti och sedan bröllopet stått i Storkyrkan, och bröllopsmiddagen avätits i Tessinska palatset, har de tu levt tillsammans.

Varje bröllopsdag klär hon sig i den charmanta vita, än i dag perfekt passande, brudklänningen. Han tar på sig kungliga livregementets dragoners blå uniform, som emellertid numera stramar något kring halsen. Och så firar de högtidsdagen i samma kläder som i sin ungdom. Den senaste var den 45:e.

1930 tog Oscar Ekman körkort i Linköpings måttliga trafikvimmel.

– En pensionerad officer, vars namn jag glömt, lät mig backa in på gården vid foten av Grönlunds backe. ”Det var praktiken, det!” sa mannen som därefter övergick till teorin genom att fråga vilka de vanligaste felen var på automobilerna. När jag svarade ”i bränslesystemet” fick jag körkortet, berättar jubilaren.

Sportintresse

Hans sportintresse var tidigt stort, delvis för att mor Anna var gymnastikdirektör. Tennis, ridning och simning var några intressen. På senare år även orientering liksom vattenskidåkning på Stora Rengen.

– Och fältskytte, inflikar makan Margit. Numera skjuter Oscar bara gräsklipparen. Och jagar maskrosor. Men han är duktig också på att hantera lien.

Han har varit ordförande i Vårdnäs kommunalnämnd från 1951 till 1963 då den gick upp i Linköpings. Ordförande i kyrkofullmäktige i Vists församling var han 1972-85, ledamot i kyrkorådet 1952-86. Han var vice ordförande i Östergötlands hemvärnsförbund och handhade ordförandeklubban i Vist-Vårdnäs skytteförening i 40-talet år till 1992. Han är aktiv rotarian.

Ja, och så då även aktiv jeopardian.

Födelsedagen firas i familjekretsen.

ALLAN HALL