Prästgården i Vist ödelagd av explosionsartad eldsvåda

Ur ÖC fredag 25 januari 1963
(Utan bilder)

Vid 13-tiden på torsdagen varsnades att eld uppstått i Vist prästgård. Tre kvart senare var fastigheten en ruin trots att brandstyrkor från Sturefors, Bestorp och Linköping kallats. För kyrkoherde Sven Hultkvist och hans familj innebär branden en tragedi. Kyrkoherden med fru var på ett kort besök hos närmaste granne då elden började och den rasande branden gav dem inte möjlighet att rädda en enda personlig tillhörighet – inte ens ytterkläderna.

Den lilla vackra prästgården vid Stångån var uppförd av trä 1884 och sedermera renoverad flera gånger, senast och genomgripande i fjol, då familjen flyttade från Vårdnäs till Vist. Kassören för pastoratskassan, kantor Henning Novik, upplyser att prästgårdens huvudbyggnad är försäkrad för närmare 200.000 kr, eller till relativt betryggande värde. Församlingens oersättliga handlingar förvarades i ett arkiv som byggdes i fjol i ett hörn av pastorsexpeditionen. Det skall gälla för att vara brandsäkert och det hoppas vi, men vi kan inte öppna det förrän det har svalnat om några dagar och till dess får vi vara oroliga, säger kantorn.

Ute på den snöiga gårdsplanen står kyrkoherde Hultkvist iförd en lånad ytterrock. Han är sotig i ansiktet. Och han är så samlad en människa kan vara i en sådan stund. Han berättar självmant:

– Min fru och jag var hos grannar. Min fru gick hem och fann att det brann i huset och skyndade tillbaka. Brandkåren larmades och jag sprang hem med en brandspruta. Jag låste dörren till arkivet det första jag gjorde och bar därefter ut församlingsregistret. Sedan kunde jag ingenting mera uträtta då jag möttes av ogenomtränglig kväljande rök. Det lyckades mig inte att rädda ett enda föremål av vårt hem som är försäkrat för 30.000 kr. vill jag minnas …

Brandkårerna tycks ha larmats från skilda håll ungefär samtidigt. Sturefors brandkår, som låg närmast till, larmades först av föreståndare Elis Carlson vid Göta Lantmäns närbelägna anläggning. Lastbilschaufför Holger Karlsson i Vist fick se hur röken bröt igenom prästgårdstaket, och som han uppfattade som soteld, just som han körde in till Göta Lantmän. Han sprang in på expeditionen och meddelade detta och hr Carlson kastade sig på telefonen. När han minuten senare ringde brandkåren i Bestorp, var den redan larmad och på väg. På begäran från brandchefen på orten ryckte senare en vagn ut från Linköping, men då den kom fram stod det redan klart att prästgårdens huvudbyggnad och kyrkoherdefamiljens hem var dömt till förintelse. Nära till vatten och mångas påpasslighet hjälpte inte. Medan prästgården brann rådde nästan vindstilla och röken steg bolmande rakt upp. Endast cirka tio meter från huvudbyggnaden ligger ett garage och ett större magasin av liggtimmer, som skulle ha varit svårt hotade om vinden legat på aldrig så litet. Helt nära dessa byggnader ligger i sin tur f.d. arrendatorbostaden, som nu bebos av kantor Novik.

Många grannar och vänner ville öppna dörrar för den drabbade familjen. Kyrkoherdeparet har fyra pojkar, två i grundskolan och två i gymnasiet. Grevinnan Madelaine Bielke kom till brandplatsen och ordnade så att alla fick flytta in på slottet. En lägenhet i samhället står tillfälligt tom och den kan kyrkoherden sedan få hyra tills annan möjlighet kan beredas.

Polisens undersökning av brandplatsen inleds på fredagen.

Vist har varit särskilt utsatt för ödeläggande bränder. För tre år seden brann prästgårdens ladugård ner. 1961 föröddes den vackra kyrkan av eld. Under de senaste decennierna har dessutom ett ålderdomshem och en skola i socknen brunnit.