Arkivalierna och kyrksilvret är välbehållna efter branden i Vist

Ur ÖC lördag 26 januari 1963
(Utan bilder)

På fredagen öppnades väggen till det nyuppförda valvet i den eldhärjade prästgården i Vist. Församlingsböckerna, församlingens och pastoratets värdehandlingar samt större delen av kyrksilvret, som förvarades i valvet, var allt i bästa skick. Även det gamla valvet hade lyckligtvis klarat branden lika bra.

En avdelning av brandkåren var i full verksamhet hela natten till fredagen för eftersläckning. Man fick bl.a. hugga upp golv, där elden envist bitit sig fast. Brandplatsen stod under polisbevakning hela natten. Statspolisen inledde på fredagen undersökningen av brandplatsen och fortsätter denna på måndag.

Ny prästgård nära intill den gamla

Pastoratskyrkorådet sammanträdde senare på brandplatsen för övervägande av lämpliga åtgärder i den uppkomna situationen. Redan nu fann man självklart att kyrkoherdebostad borde återuppföras nära intill den gamla och att stiftsnämnden borde anmodas ordna ekonomisk besiktning snarast möjligt. Man hoppas också kunna erbjuda kyrkoherdefamiljen en tillfällig bostad.

Den nedbrunna byggnaden var försäkrad för 200.000 kr, vilket någorlunda svarar mot värdet.

Landsarkivarie Arnold Sandberg, som förra året granskade och godkände ritningarna till det nya arkivrum, som då inreddes i Vists prästgård med anledning av pastoratsindelningen, var närvarande, då man på fredagen öppnade arkivrummet efter branden. Det visade sig, att konstruktionen hållit för påfrestningarna, och att samtliga arkivalier var oskadade. Glädjande nog hade även det äldre arkivrummets ej brandklassificerade dörr motstått påfrestningarna och samtliga papper var oskadda.

Arkivalierna överfördes tills vidare till S:t Lars pastorsexpedition i Linköping i avvaktan på att man skall hinna anskaffa ett nytt arkivskåp, som kommer att ställas upp i Vists församlingshem, där kyrkoherde Hultkvist tills vidare kommer att ha sin expedition, berättar landsarkivarien.