Dikter av Gustav i Berglund

Om blodet

Om blodet vill jag sjunga

om vännen vit och röd

som korsets stig, den tunga,

har gått i blodig död

 

För blodet som har runnit

hav tack o Jesu god.

Att salighet mig vinna

du i mitt ställe stod.

 

Min synd har du förlåtit,

min sak har du gjort klar.

I blodet ren mig tvagit –

en härlig skrud jag har.

 

Tack för det blod som runnit

tack för ditt sidosår,

tack för det brustna hjärta,

som öppet för mig står.

 

Tack att du snart mig tager

från denna jämmerdal,

att jag hos dig får vara

i himlens glädjesal.

 

Där med förklarad tunga

jag sjunger Lammets pris

där far jag evigt vara

hos Gud i paradis.

Hemlängtan

Ack jag längtar hem 

till min trogne vän 

till min Jesus i himmelens höjd. 

Här är möda och strid, 

men däruppe är frid. 

Ack, jag längtar till himmelens höjd.

 

Ifrån jordens grus 

till min faders hus v

ill jag flytta, om Jesus så vill. 

Kom, o Jesus till mig 

tag mig snart upp till dig 

jag för evigt vill höra dig till.

 

Ske som Herren vill, 

Honom hör jag till. 

Herre Jesus, behåll blott min själ. 

Skall jag längre här gå, 

Gud, föröka min tro 

giv din ande, som leder mig väl.

 

Ack, hur nöjd och glad 

skall hos Gud en dag 

jag få skåda vad gärna jag trott. 

Evigt glad, evigt nöjd, 

tänk, mitt hjärta, vad fröjd 

det skall bliva hos Jesus, hur gott.

 

Där skall synd ej mer 

trycka sinnet ner, 

ingen Djävul mer frestar då mig. 

Skiljd från sorg och besvär 

ser jag Fräfsaren kär, 

detta Lammet som offrade sig.

 

Blomman vissnar här, 

hösten henne tår, 

hon är lutad mot aftonen ner. 

Skördetid är när, 

så från ödemark 

här vännen Jesus mig hemfärd beskär.