Syföreningen i Wist Räkenskaper öfver inkomster och utgifter för missionen bland Judar, Hedningar och Sjömän.

Syföreningen började år 1890.​

Wist i Jan. 1891
Adolf Johansson

Avskrivet från stencil vid Vist Kyrkliga syförenings 110-årsjubileum den 28 februari 2000.
Sturefors i nov. 2001 Helge Fransson.

Syföreningens Räkenskaper från 1 Jan 1890 .

    
1890 DebetKronorÖre
Juni12Försålda blommor vid auktionen i Säby160
Kontant för insp. vid d:o340
Juli3Fru Rudebeck lemnat kontant till sjömansmissionen5 
Aug4Kapten Sehman skänkt kontant5 
  75
Aug20Mina Schyldt d:o d:o4 
Från Mörketorp d:o d:o1 
Onämnd d:o d:o2 
  Summa Kronor2275
     

Bokföring för Wist Kyrkliga Syförening 1921

DebetKronorÖre
Behållning från 192011037
Vinst å kaffeförsäljning7680
Vinst å saftförsäljning4010
Kollekt i Kyrkan3002
Svenska Kyrkans mission4420
Redovisning av missionsmedlen från missionsauktionen d. 25/11 192058025
Ränta å i Linköpings Spar- bank insatta medel2556
Kollekt i Kyrkan vid N.Ö. Smålands missionsförenings årsfest2500
Delvis redovisning från missionsauktionen d. 28/6 19214525
Summa Kronor97755
   
Credit  
Reseersättning till Kyrkoherde Brunius580
Bröd4730
Frakt av d:o 0:80, återfrakt av låda 0,35115
Reseersättning åt Prost. Myrgård620
Till Evangeliska Fosterlandsstiftelsens
a) hednamissionen   Kr. 200,00
b) sjömansmissionen ”      70,00
27000
Till Svenska Kyrkans
a) sjömansvård Kr. 115,00
b) Kinamission Kr. 115, 00
23000
Till Lappska Missionen11000
Till Samariterhemmet11000
Till Samariterhemmet11000
Till Stiftsföreningen3000
Skördevesperkollekten till Sv. Kyrkans hednamission4420
Porto270
Prenumeration å 9 ex Missionstidningen för åren 1920 och 1921 á 2,504500
Inköp av kaffekoppar, 10 duss.7500
Summa kronor97735

Wist den 1 januari 1922
Axel Broman Soli Deo Gloria

Ovanstående räkenskaper äro av oss undertecknade granskade och riktiga befunna och föreslås full och tacksam ansvarsfrihet.
Märta Hansson Alma Claësson

Avskrivet av Helge Fransson
Nov 2001