Sång till hembygdsföreningen

 

 

Melodi: Petter Jönsson han for …………..

 

I några versar jag skall berätta om dygden

som tar sig uttryck i vårt intresse för bygden

Så när vi samlades var det allas vår mening

att gå till verket och bilda hembygdsförening.

 

Ja, de som vandrat i den berömda naturen

har funnit spår av den gamla fina kulturen.

I våra skogar och uppå steniga gärden

har hittats lämningar av historiska värden.

 

Om någon undrar vem som blev basen för basset

och som fått streta i tyngsta änden av lasset.

Jo, Tage Ekdahl, det går ej honom förutan,

som steg ombord och se’n tog befälet på skutan.

 

Han for till Bjärka och invid hjorthagens ände

han funno husen som gav en bild av elände.

Fastän han kände sig både hjälplös och liten

han dock bestämde sig för att rota i – – – husen.

 

”I Vist församling man tar tekniken av daga,

där odlas råg och förrättas tröskning med slaga”.

Så stod att läsa i ortens ärade tidning

bredvid ett foto som fått en oerhörd spridning.

 

Ja, hela socknen man lär ha kartlagt och stegat

och uti snåren där gamla torpstugor legat

där går som vålnader våra lottlösa fäder

i tunga stövlar och med ett förskinn av läder.

 

Det är så viktigt att ha en kamera på magen

när forskarteamet går kring i hjortkällehagen.

Här gäller huka sig innan sprängskotten skallar

och ger sitt eko emellan granar och tallar.

 

Här löper åkrarna mellan urgamla diken,

av dess historia man lyckats skingra mystiken

kring våra förfäders många skiftande ödan

som var en tvekamp emellan livet och döden.

 

Ett tack till Ingmar som har försorg om sin hage,

till pionjärerna Ola Persson och Tage.

ett tack till alla, det är det församlades mening,

som gjort en insats i denna hembygdsförening.

 

I febr. 1978

 

G. Kleist