Gymnastik med lek och idrott. 

Första och andra klassen. 

Lätta spring-, kamp- och bollekar. Lekrörelser. Enkla övningar under friare former med och titan redskap. Hållningsrättande rörelser. Vanlig gång i två led och kortvarig löpning. – För andra klassen något skärpta fordringar. 

Tredje och fjärde klassen. 

Lätta övningar i enkla utgångsställningar. Enkla rörelser å redskap, såsom bom bänk och ribbstol. Enkla hållningsrättande rörelser. Lekrörelser. Gång och löpning med någon fordran på takt. Något mera krävande lekar. Idrottsövningar, såsom simning, skridskoåkning, kälkåkning och skidlöpning. För fjärde klassen något skärpta fordringar. 

Femte, sjätte och sjunde klassen. 

Mera sammansatta fristående rörelser. Hävrörelser, balansrörelser och hopp av mera krävande beskaffenhet. Hållningsrättande rörelser och andningsövningar. Gång och löpning med aktgivande på hållning, rörelsesätt och andning. Vändningar under gång. Tävling mellan olika lag i uthållighet och snabbhet. Lekar, som kräva större uppmärksamhet och snabbhet. Spring-, kast- och sånglekar. Leklag med noggrant samspel; ordnade, tävlingar. Idrottsövningar såsom i föregående klasser. – För sjätte och sjunde klasserna skärpas i någon mån fordringarna på uthållighet och utförande.