Hembygdsundervisning med arbetsövningar.

 

Första och andra klassen.

 

E n a   å r e t.

 

Vår skola. Trädgården på hösten. Vårt hem. Lantgården. julen. Tider och högtider. Vintern. Vår kropp och dess vård. Våren. Sommaren.

 

A n d r a   å r e t.

 

Vår skola. Trädgården på hösten. Vår föda. Handelsboden. Våra kläder. julen. Vara bostäder; deras uppvärmning och belysning. Våra möbler och hushållssaker. Olika sätt att färdas. Något om väderleken. Påsken. Djur- och växtliv på våren och sommaren

Anm. Ovanstående exempel angiva några av de enheter, kring vilka undervisningen lämpligen kan samlas.

 

Tredje och fjärde klassen.

 

Det väsentligaste av hembygdens yt- och vattenförhållanden och dess väderleksförhållanden samt i samband därmed iakttagelser och övningar i syfte att bibringa barnen förmåga att förstå och använda karta. Dessutom vartdera året: vissa sidor av hembygdens arbetsliv och samfärdsel samt historiska minnen eller sägner, vilka icke upptagas i den andra årskursen.

Anm. Med hembygdsundervisningen förbindas arbetsövningar, som äro ägnade att fullständiga och skärpa barnens iakttagelser, bereda dem tillfälle, att giva uttryck åt sin uppfattning av det iakttagna, tillmötesgå deras behov av praktisk verksamhet och omväxling sint uppöva deras händighet. Bland de arbetsarter, som kunna ifrågakomma, är teckningen den viktigaste; på det tidigare stadiet dessutom stickläggningsövningar, pappersarbeten (viknings- och utklippningsuppgifter) och modellering. I samhand med inledningen till geografiundervisningen tillkomma modellering i sandlåda samt utförandet av planritningar och kartskisser (t. ex. över skolsalen, skolhuset och skoltomten det egna samhället, socknen och hembygden med dess närmaste omgivningar).