Slöjd för gossar.

 

Första och andra klassen.

 

Arbetsövningar i samband med hembygdsundervisningen.

 

Tredje klassen.

 

Arbetsövningar i samband med hembygdsundervisningen.

Förfärdigande av något enkelt föremål medelst sömnad på grovtrådigt, mjukt tyg med användande av olika slags styng.

Förfärdigande av cirkla sömnadsarbeten medelst förstyng och kaststyng; isättning av band och knappar; märkning med efterstyng; stoppning.

 

Fjärde till sjunde klassen.

 

Träslöjd: förfärdigande av enkla föremål, huvudsakligast med ledning av pedagogisk modellserie.; kännedom om verktygens riktiga användning och värd; skärpning av verktyg.