Teckning.

 

Första och andra klassen.

 

Teckning ingår i dessa klasser i de arbetsövningar, som förekomma i samband med hembygdsundervisningen.

 

Tredje klassen.

 

Frihandsteckning: teckning, Linder de arbetsövningar, som förekomma i samband med hembygdsundervisningen;

enkel profilteckning efter föremål tir växt? och djurriket samt kulturhistoriska och industriella föremål ni. in. ävensom teckning efter lärarens företeckning samt ur minnet och fantasien, allt i möjligast i nära anslutning till årets undervisning i övrigt och till barnens liv utanför skolan; lättare färgläggning i samband med teckningsövningarna.

 

Fjärde klassen.

 

Frihandsteckning: teckning under de arbetsövningar, sunt förekomma i samband med hembygdsundervisningen;

profilteckning efter föremål ävensom teckning efter lärarens företeckning samt tir minnet och fantasien, allt i möjligast nära anslutning till årets undervisning i övrigt och till barnens liv utanför skolan; lättare färgläggning i samband med teckningsövningarna.

Anm. Tredje och fjärde klassens undervisning i teckning förlägges till samma timmar För att lärjungarna skola kunna fortskrida i färdighet alltefter tilltagande övning och utveckling, böra dock de båda klasserna i allmänhet erhålla olika uppgifter. Detta bör likväl icke hindra, att de, då så finnes ändamålsenligt, erhålla gemensam undervisning, vilket särskilt bör bliva fallet i fråga om den teckning efter lärarens företeckning samt ur minnet och fantasien, som ansluter sig till årets undervisning i andra ämnen. Även i detta fall bör dock den högre klassen sa långt möjligt fä utföra mera krävande arbete.

 

Femte klassen.

 

Frihandsteckning: profilteckning efter föremål ävensom teckning efter lärarens företeckning samt ur minnet och fantasien i anslutning till årets undervisning i övrigt och till barnens liv utanför skolan; färgläggning i samband med teckningsövningarna.

Linearritning: för gossar: projektionsritning i två plan huvudsakligen efter enkla slöjdföremål; för flickor: några enkla ritövningar i anslutning till slöjdarbetet.

 

Sjätte klassen.

 

Frihandsteckning: profilteckning efter föremål ävensom teckning efter lärarens företeckning samt tir minnet i anslutning till årets undervisning i övrigt och till barnens liv utanför skolan; teckning efter allmogemönster, helst från det egna landskapet, och efter verkliga föremål; några lättare övningar i perspektivisk teckning efter enkla föremål; färgläggning i samband med teckningsövningarna.

Linearritning: för gossar: projektionsritning i två eller tre plan samt uppritning av ytutbredningar huvudsakligen efter slöjdföremål;

för flickor: några enkla ritövningar i anslutning till slöjdarbetet.

 

Sjunde klassen.

 

Frihandsteckning: profilteckning och enkel perspektivteckning efter föremål ävensom teckning efter lärarens företeckning samt ur minnet i anslutning till årets undervisning i övrigt och till barnens liv utanför skolan; teckning efter allmogemönster samt enkla teckningsuppgifter i anslutning till slöjdarbetet; färgläggning i samband med teckningsövningarna.

Linearritning: för gossar: projektionsritning av enklare möbler och redskap m. m.; för flickor: några ritövningar i anslutning till slöjdarbetet.

Anm. Vad här ovan är sagt i Anm. under Fjärde klassens kurs, galler i tillämpliga delar även i fråga om undervisningen i femte sjätte och sjunde klassen.